ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2009

To όραμα της Αγίας Παρασκευής - The night vision of Saint Paraskevi

Η αφήγηση είναι από τη γιαγιά Χαρικλού

Η Αγία Παρασκευή που έχουμε την εκκλησία της εδώ στο χωριό μας , ήταν απόστολος του Ιησού Χριστού. Γύριζε τα χωριά κι εδίδασκε το Ευαγγέλιο. Έκανε και θαύματα πολλά. Ο κόσμος την αγαπούσε μα ο βασιλιάς εφθόνησε και την συνέλαβε, την εδίκασε και την έβαλε σ' ένα καζάνι με πίσσα να κοχλάζει. Η Αγία δεν ένοιωθε τίποτε. Προσευχόταν!
- Μα δεν καίγεσαι τώρα; Τη ρώτησε ο βασιλιάς.
- Όχι δεν καίγομαι. Του απαντά η Αγία.
- Καλά, το νερό, η πίσσα δεν κοχλάζει;
- Όχι δεν κοχλάζει .
- Ε, ρίξε μου λίγο να δω.
Τον ραντίζει με τα δάκτυλα της λίγες σταγόνες... αυτός κάηκε και τυφλώθηκε αμέσως. Ο βασιλιάς άρχισε να κλαίει και να παρακαλεί.
- Γιάτρεψε με , Παρασκευή και θα βαπτιστώ Χριστιανός. Γιάτρεψε με Παρασκευή...
Τον εγιάτρεψε εις τ' όνομα του Ιησού Χριστού η Αγία Παρασκευή κι έγινε Χριστιανός. Έκτοτε η Αγία θεραπεύει τα νοσήματα των ματιών. Όποιος πονεί τα μάτια του πηγαίνει στην Αγία Παρασκευή και τον θεραπεύει.
Ύστερα, μετά από χρόνια, άλλος βασιλιάς συνέλαβε την Αγία Παρασκευή κι την αποκεφάλισε στις 26 του Ιούλη. Είναι μάρτυρας του Ιησού Χριστού.
Μιαν ημέρα λαλώ της γειτόνισσας μου της Ζηνοβίας " Πάμε να σφογγαρίσουμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής;" Λαλεί μου " Πάμε ". Πήγαμε, καθαρίσαμε, σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε... Όμως μέσα στο Ιερό εμείς ως γυναίκες που εκόμα έχουμε έμμηνη ρήση, δεν ενέβημεν να σφουγγαρίσουμε. Σάσαμε την εκκλησία, ανάψαμε τες καντήλες , και προσκυνήσαμε... Αφήσαμε ανοικτή την πόρτα για να στεγνώσει και φύγαμε.
Τη νύκτα εθώρουν όρομα. Ήρθε μια γυναίκα και λαλεί μου: " Τι κάμνεις Χαρικλού; " Λαλώ της " έλα έσω, κάτσε, ποιά είσαι; " Είμαι η Παρασκευού " λαλεί μου. " Με λούσατε ΄π΄όλα- σ΄όλα, μα την καφαλή μου την αφήκατε άλουστη".
Εξύπνησα! Σηκώνομαι πωρνό- πωρνό, και πάω στη Ζηνοβία. " Έλα δω γρήγορα να σου πω! 'Ηρθε η Αγία ψες και μου παραπονέθηκε πως δεν σφουγγαρίσαμε το Ιερό, την κεφαλή της. Την λούσαμε π΄όλα- σ΄όλα και την κεφαλή της την αφήκαμε άλουστη".
Πήγαμε τότε μάνι- μάνι και το είπαμε του δασκάλου του χωριού μας. Αυτός μας πρότεινε δύο κορούες, και εμείς τις πήραμε και σφουγγάρισαν το Ιερό της εκκλησίας.

Καταγράφηκε από τον Χαράλαμπο Επαμεινώνδα.

This story was narrated by aunt Chariklou, a senior citizen.

Saint Paraskevi whose church we have here in our village was an apostle of Jesus Christ. She used to go around the villages and teach the gospel. She made many miracles. The people loved her but the king hated her and arrested, put her to rial, and and sentenced her to be put in a boiler with burning tar. However the Saint did not feel anything. She was praying!
- How come you are not burning now? The king asked.
- No, I am not burning. Replied the Saint.
- Well, does the water or the tar not burn?
- No, they don't burn.
- Well, throw me a little to see for myself.
She Sprinkled him a few drops with her fingers ... He was burned and blinded immediately. The king began to cry and to plead.
- Heal me, Paraskevi and I will became baptized into a Christian. Heal me Paraskevi ...
Saint Paraskevi healed him in the name of Jesus Christ and he became a Christian. Since then Saint Paraskevi cures eye diseases. Whoever has an eye ailment goes to saint Paraskevi and gets cured.
Then, after many years, another king arrested Saint Paraskevi and decapitated her on July 26. Sh is a martyr of Jesus Christ.
One day I said to my neighbor Zenobia "Would you like to go with me and mop the floor of the church of Agia Paraskevi?" She said to me " Lets Go ". We went, we cleaned, we swept, and mopped ... But we as women who still have their monthly menstrual cycle, we did not go inside the Holy Sanctuary and mop there as well. We put in order everything inside the church, we lit the oil lamps and kissed the icons ... We left the door open for the floor to dry and departed.
At night, I saw a vision. A woman came and said to me: "How are you Chariklou?" I said to her "come inside, sit, who are you?" I am Paraskevou "She said to me." You washed me everywhere, but you left my head unwashed.

I woke up! Early morning I got up, and went to Zenobia. "Come here quickly so that Ι can tell you! The saint came to me last night and complained to me that I we did not mop the Holy Sanctuary, her head. We washed her everywhere but we left her head unwashed.
We went quickly and we told the story to the teacher in our village. He proposed two girls to us, and we took them and they mopped the Holy Sanctuary of the church.

Witten down by Charalambos Epaminondas.


Translated from Greek by Noctoc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου