ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Η Μονή της Παναγίας της Κυράς στο χωριό Κώμη Κεπίρ στη κατεχόμενη Κύπρο - The church of Panagia Kyra at the village of Komi Kebir in occupied Cyprus

Η εκκλησία της Παναγίας της Κυράς είναι ένα από τα πολλά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς που βρίσκονται στα κατεχόμενα από τους Τούρκους εδάφη στη βόρεια Κύπρο. Όλα τα Ελληνορθόδοξα Χριστιανικά μνημεία (εκτός από τρία που έχουν μετατραπεί σε μουσεία) έχουν συληθεί και λεηλατηθεί μετά την τουρκική εισβολή το 1974. Πολλά από αυτά είναι βυζαντινά μνημεία μοναδικής ομορφιάς και ιστορικής αξίας. Η εκκλησία της Παναγίας της Κυράς βρίσκεται κοντά στο χωριό Λιβάδια στη Χερσόνησο της Καρπασίας , ωστόσο ανήκει στο χωριό Κώμη Κεπίρ. Πρόκειται για μια σταυρόσχημη καμαροσκέπαστου τύπου βυζαντινή εκκλησία που χρονολογείται από τον 12 ο αιώνα, αλλά διαθέτει κομμάτια από ψηφιδωτό της Παναγίας του 6 ου αιώνα κάτι που υποδεικνύει ότι υπήρχε μια παλαιότερη εκκλησία και η παρούσα ανοικοδομήθηκε αργότερα. Η εκκλησία της Παναγίας της Κυράς ήταν γεμάτη με βυζαντινές τοιχογραφίες, αλλά σχεδόν όλες έχουν καταστραφεί από τους Τούρκους. Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν και ερείπια αρχαίας πόλης, η οποία χρονολογείται από την ελληνιστική περίοδο. Η συγκεκριμένη εκκλησία είναι ευτύχημα, διότι εξακολουθεί να υπάρχει και δεν έχει καταστραφεί, όπως πολλές άλλες, αλλά είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και χρήζει άμεσης συντήρησης.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες εκκλησίες, παρεκκλήσια και μοναστήρια στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο Εδώ

The church of Panagia Kyra (Our Lady the Virgin Mary ) is one of the many world heritage sites situated in the Turkish occupied area in north Cyprus. All Greek Orthodox Christian sites ( except three which have been turned into museums) have been plundered and pillaged after the Turkish invasion in 1974. Many of them are Byzantine monuments of unique beauty and historical value. The church of Panagia Kyra is situated near the village of Livadia in the Karpas Peninsula, however it belongs to the village of Komi Kebir. It's a Byzantine church dating from the 12th century but it possesses 6th century mosaic figures of the Virgin Mary which indicate that an older church existed which had been later rebuild. The church of Panagia Kyra was covered with byzantine murals, but almost all of them have been destroyed by the Turks. Around the church there are also ruins of an ancient city, which dates back to the Hellenistic period. This particular church is fortunate enough to still stand, and it has not been destroyed like many other ones, but it is falling apart and is in immediate need for preservation.
For more churches, chapels and monasteries in occupied Cyprus please check out the following site here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου