ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Η γη μου! Η γη μου! - My homeland! My homeland!

Επίγραμμα


Ερατεινή, Πάλλευκη μνήμη της γης μου,
γείρε στοχαστικά κι απόθεσε φίλημα
στις καρδιές που σηκώνουν την ιστορία σου


Άνθος Λυκαύγης
 

Epigram 


Beloved, Vibrant memory of my homeland,
raise stochastically and deposition a kiss
to the hearts that bear your history


Anthos Likavgis

Φυλάκιο 3


Η γη μου! η γη μου!
Αίμα κι ιδρώτας περσσός και κλάμα!
Πάνω σ΄αυτά τα βράχια
θα στεριώσω τη μνήμη μου.
Πάνω σ΄αυτά τα μνήματα
θα σπείρω το τραγούδι μου.


Άνθος Λυκαύγης

Guardhouse 3


My homeland! My homeland!
Blood and abundant sweat and crying!
On these rocks
I will firm my memory.
On these graves
I will sow my song. 


Anthos Ligavgis


Οι νέοι Θεοί


Αγάπησε ο Χριστός τη γη
όπως εμείς εσέ αγαπούμε
Κύπρος, πατρίδα μ΄ακριβή
σε κλαίμε και σε τραγουδούμε


Αντώνης Ευγενίου
 

The new gods


Christ loved his creation
the same way we love you
Cyprus, our precious homeland
we cry and sing for you


Antonis Evgeniou

Σε τούτη τη γη
 γεννήθηκαν οι άνθρωποι
με το δάκρυ του ουρανού
και την αλμύρα του σύμπαντος


Στέφανος Ζυμπουλάκης
 

On this land
 people were born
with the tear of the sky
and the saltiness of the universe 


Stephanos Zympoulakis
 

Κύπρος 


Τα παραμύθια και οι θρύλοι
ζωντανεύουν στις μνήμες
μες απ' την ομίχλη και τ΄όνειρο,
μεσαιωνικά φαντάσματα, σε πύργους και χαλάσματα,
απ' της γιαγιάς τη χείλη τα τρεμάμενα.


Αυγή Ροδίνη

Cyprus 


The tales and legends
become alive in our memories
from inside the fog and dreams,
medieval ghosts in castles and ruins,
from grandmas shaky lips. 


Avgi Rodini



Κύπρος


Με τι συνυφάνθηκαν αυτά τα βουνά,
που εντυπώθηκαν αυτά τα βουνά,
αυτή η θάλασσα, αυτός ο ουρανός,
πως εντυπώθηκαν
και μ΄αυτά κάνουμε σύγκριση πια,
αυτά έχουμε πρότυπο;


Κώστας Μόντης


Cyprus


With what have these mountains been weaved together,
where have these mountains been imprinted,
this sea, this sky,
how have they been imprinted
and we compare only with them,
Do we have them as our model; 


Costas Montis

All poems have been translated from Greek by Noctoc


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου