ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Οι Αγίες Σολομωνές της Κύπρου - The Saint Solomoni Churches of Cyprus

Η Εκκλησία μας τη 1 Αυγούστου εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Σολομωνής, μητέρας των 7 Μακκαβαίων. Οι εφτά Μακκαβαίοι αδελφοί μαζί με τη μητέρα τους Αγία Σολομωνή, οδηγήθηκαν στο μαρτύριο επειδή δεν δέχτηκαν να παραβούν την εντολή της νηστείας. 'Ολα τα παιδιά της Αγίας Σολομωνής πέρασαν φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους και ρίχτηκαν σ' ένα τηγάνι με καυτό λάδι. Οι ειδωλολάτρες προσπάθησαν να βασανίσουν και τη μητέρα τους την Άγια Σολομωνή αλλά αυτή ρίχτηκε μόνη της μέσα στη φωτιά και έτσι ολόκληρη η οικογένεια έγινε θυσία προς το Θεό. Στη Κύπρο υπάρχουν δύο τόποι λατρείας αφιερωμένοι στην Αγία Σολομωνή. Ο πρώτος είναι η εκκλησία της Αγίας Σολομωνής που βρίσκεται στο χωριό Κώμα του Γιαλού, στη χερσόνησο της Καρπασίας, και ο άλλος είναι οι κατακόμβες της Αγίας Σολομωνής που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Κύπρου, την Κάτω Πάφο. Σύμφωνα με την παράδοση της Καρπασίας, η Αγία Σολομωνή έζησε και πέθανε σε αυτή την τοποθεσία αφού ο μεγάλος τάφος που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία, λέγεται πως ανήκει στην Αγία. Σύμφωνα με την παράδοση της Πάφου, η Αγία Σολομωνή ήταν από τις πρώτες που απέρριψε την ειδωλολατρία και ασπάστηκε τον Χριστιανισμό. Η Αγία Σολομωνή κρύφτηκε στη σπηλιά που σήμερα φέρει το όνομα της στην Κάτω Πάφο για να γλυτώσει από τους διωγμούς των Ρωμαίων. Οι Ρωμαίοι έχτισαν την είσοδο, καταδικάζοντας την σε ένα σκληρό και αργό θάνατο. Παρόλα αυτά όταν ανοίχτηκε ξανά η είσοδος 200 χρόνια μετά, η Αγία βγήκε ζωντανή..

Οι Κατακόμβες της Αγίας Σολομωνής χτίστηκαν αρχικά στην Ελληνιστική περίοδο. Αποτελούνται από μια ανοιχτή αυλή περιτριγυρισμένη από πέντε δωμάτια λαξευμένα στο βράχο, ένα από τα οποία έχει και πηγή. Το δυτικό δωμάτιο έχει μια αψίδα στο δυτικό τοίχο και υπολείμματα από Χριστιανικές τοιχογραφίες. Είναι σαφές ότι σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή είχε γίνει εκκλησία.
Υπάρχει ένα τεράστιο δέντρο τρεμιθιάς πάνω από τις κατακόμβες, που στα κλαδιά του, σε πιο παλιά χρόνια, οι Κύπριοι κρέμαγαν διάφορα ρούχα τα οποία κάλυπταν το μέλος του σώματος τους που αυτοί ήθελαν να γιατρέψει η Αγία. Σήμερα αυτό το αθώο έθιμο έχει διαστρεβλωθεί και εμπορευματοποιηθεί. Διάφοροι επιτήδειοι κάνουν χρυσές δουλειές πουλώντας μαντήλια στους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται τις κατακόμβες για να τα κρεμάζουν στο δέντρο αφήνοντας τους να πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα πανάρχαιο έθιμο των Κυπρίων. Έτσι το δέντρο είναι γεμάτο από χρωματιστά και άσπρα μαντήλια βαλμένα εκεί από τους τουρίστες και όχι από τους Κύπριους. Καλωσορίσατε στην εκμετάλλευση.

Η μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία της Αγίας Σολομωνής βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο λόφο στ' ανατολικά του χωριού Κώμα του Γιαλού στη Καρπασία. Η εκκλησία είναι του 8 ου αιώνα και αρχικά ήταν ολόκληρη διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Δυστυχώς η μακρά εγκατάλειψη και ερείπωση της, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους των τοιχογραφιών της. Σε αυτές που σώθηκαν, η εικονογραφία που ακολουθήται είναι η παλαιοχριστιανική, ενώ η τεχνοτροπία τους είναι όμοια με την τεχνοτροπία αρχαϊκών τοιχογραφιών της Καππαδοκίας. Οι τοιχογραφίες της εκκλησίας της Αγίας Σολομωνής είναι μοναδικές στην Κύπρο, και μπορούν να χρονολογηθούν στoν 9 ο αιώνα. Δυστυχώς αυτές οι τοιχογραφίες έχουν αφαιρεθεί από τους Τούρκους εισβολείς μετά το 1974.

On August the 1st, the Orthodox Church celebrates the memory of Saint Solomoni, mother of the 7 Maccabee Brothers. The seven brothers along with their mother Saint Solomoni, were led to martyrdom because they did not agree to break the command of fasting. All the children of Saint Solomoni were horribly tortured for their faith, and were thrown in a pan with hot oil. The idolaters also tried to torture their mother, Saint Solomoni, but she threw herself into the fire so the whole family was a sacrificed for God.
In Cyprus there are two places of worship dedicated to Saint Solomoni. The first is the church of Saint Solomoni located in the village of Koma tou Yialou, in the Karpas Peninsula, and the other is the catacombs of Saint Solomoni on the other side of Cyprus, Kato Paphos. According to the tradition of the Karpas, Saint Solomoni lived and died at this location since the large grave behind the church, is said to belong to the Saint. According to the tradition of Paphos, Agia Solomoni was one of the first women who rejected idolatry and embraced Christianity. Saint Solomoni hid in the cave which now bears her name in Kato Paphos in order to escape persecution by the Romans. The Romans built in, the entrance of the cave, condemning her to a cruel and slow death. However, when the entrance was opened again after 200 years, the Saint came out alive.

The Catacombs of Saint Solomoni were made originally in the Hellenistic period. They consist of an open courtyard surrounded by five rooms carved in the rock, one of which has a water spring. The west room has an arch at the western wall and remnants of Christian frescoes. It is clear that it was turned into a church at some later date. There is a huge tremithia tree ( a tree indigenous to Cyprus) above the catacombs, on whose branches in more older times, the Cypriots used to hang different clothes which covered the member of their body which they wanted be be healed by the Saint. Today this innocent custom has been twisted and commercialized. Several dexterous people do great business by selling handkerchiefs to the thousands of tourists visiting the catacombs in order to hang them on the tree, falsely letting them to believe that this is an ancient custom of the Cypriots. Thus the tree is full of coloured and white handkerchiefs put there by tourists rather than from the Cypriots. Welcome to exploitation.

The small arch covered church of Saint Solomoni is build on a low hill to the east of the village of Koma tou Yialou in the Karpas. The church dates from the 8th century and was originally decorated throughout with frescoes. Unfortunately, its long abandonment and disrepair, had resulted in the destruction of most of the murals. In those that survived the iconography that is followed is Paleochristian, while the style is similar to the archaic style of the frescoes of Cappadocia. The frescoes of the church of Saint Solomoni are unique in Cyprus and can be dated to the 9th century. Unfortunately, these murals have been removed by the Turkish invaders after 1974.

1 σχόλιο: