ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2009

Η Μονή της Παναγίας του Τοχνίου στο κατεχόμενο χωριό Μάνδρες Αμμοχώστου - The Monastery of Panagia Tochniou in Turkish occupied Mandres in Famagusta

Το κατεχόμενο χωριό Μάνδρες Αμμοχώστου είναι ένα ελληνικό χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου στους νότιους πρόποδες του Πενταδακτύλου. Ανατολικά του χωριού βρίσκεται το σημαντικότερο εκκλησιαστικό μνημείο της περιοχής, το μοναστήρι της Παναγίας του Τοχνίου, η Δεχνιού, είχε δύο εικόνες της Παναγίας που φέραν η μεν παλαιότερη την επιγραφή " Παναγία η Τοχνιώτισσα " η δε νεότερη την επιγραφή " Παναγία η Τεχνιώτισσα ". Το μοναστήρι που είναι του 12 ου αιώνα ανήκει στην Αρχιεπισκοπή και στο τέμπλο του υπήρχε επιγραφή με τα ονόματα " Διονυσίου ηγουμένου και Πέτρου ιερομονάχου".

Στα βόρεια του μοναστηριού υπάρχει ένα γιγάντιο Κυπαρίσσι με ύψος εικοσιεπτά (27) μέτρα και περιφέρια τέσσερα (4) μέτρα. Το κυπαρίσσι αυτό είναι γνωστό στους κατοίκους του χωριού Μάνδρες με το όνομα " Τεπάρισσος ". Σχετική παράδοση αναφέρει ότι κάποτε ξυλοκόποι επιχείρησαν να κόψουν το κυπαρίσσι και στο σημείο που κάρφωσαν το τσεκούρι έτρεξε άφθονο αίμα, γι αυτό έντρομοι εγκατέλειψαν το εγχείρημα τους. Επίσης ακούστηκε ένας γογγυσμός ( κραυγή πόνου) γεγονός που μας παραπέμπει σε πανάρχαιους μύθους σύμφωνα με τους οποίους στους κορμούς των δέτρων κατοικούσαν νύμφες και νεράιδες που γόγγυζαν όταν ο ξυλοκόπος επιχειρούσε να τα κόψει.

Σύμφονα με άλλη παράδωση στα βόρεια του μαναστηριού υπήρχε βράχος στον οποίο ανέβηκε ένας καλόγερος για να γλιτώσει από τους Τούρκους. Οι τελευταίοι τον κατεδίωξαν και ο καλόγερος είπε " Παναγία μου Τοχνιώτισσα σώσε με ", άνοιξε τα χέρια και πέταξε κυριολεκτικά στον απέναντι λόφο. Όταν οι Τούρκοι επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο πράγμα γκρεμίστηκαν και σκοτώθηκαν.
Μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, η εκκλησία και ολόκληρη η Μονή της Παναγίας του Τοχνίου βεβηλώθηκε από τους Τούρκους. Καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν τοιχογραφίες (έχουν αφαιρεθεί ολόκληρες παραστάσεις από τον τοιχογραφικό διάκοσμο του καθολικού) και το εικονοστάσιο και εικόνες κλάπησαν και σήμερα χρησιμοποιείται σαν μάντρα ζώων.

Ευτυχώς η Εκκλησία της Κύπρου εντόπισε στη Ευρώπη , και επαναπάτρισε τις δύο εικόνες που βλέπετε πιο κάτω και οι οποίες ανήκουν στη Μονή της Παναγίας του Τοχνίου. Γεγονός αποτελεί πάντως πως ψηφιδωτά και περί τις 20.000 εικόνες από την κατεχόμενη Κύπρο βρίσκονται ακόμη στα χέρια αρχαιοκάπηλων, συλλεκτών και εμπόρων έργων τέχνης, αλλά και μουσείων, των οποίων απαιτείται ο επαναπατρισμός.

The Turkish occupied village of Mandres Ammochostou is a Greek village of the Famagusta district in the southern foothills of Pentadaktylos. East of the village is the most important religious monument in the region, the monastery of Panagia tou Tochniou or Dechniou. It used to have in its possession two icons of the Virgin Mary that both had the following inscriptions : the oldest had the inscription "Panagia Tochniotissa" the newer the inscription "Panagia Techniotissa. The monastery dates from the 12 st century, belongs to the Archdiocese in Nicosia and the church had the inscription with the names "Abbot Dionyssios and monk priest Paul.

To the north of the monastery there is a gigantic cypress tree, and measures twenty seven (27) meters in lenght and four (4) meters in width . This cypress tree is known to the residents of the village of Mandres by the name "Teparissos. A tradition says that once a group of woodcutters tried to chop down the the cypress tree but when the ax hit the spot were it was supposed to be cut down from, there was so much blood ranning from there, that the woodcutters run away frightened. They also heard a grumble (cry of pain) which is reminiscent of ancient myths in which nymphs and fairies live in the trunks of trees and which grumble when the woodcutter tries to cut them down.

In accordance with another tradition, in the north of the manastery, there used to be a cliff,on which a monk climbed up to in order to escape from the Turks. The latter run after him and the monk said "Virgin Mary Tochniotissa save me", he opened his hands and literally flew to the opposite hill. When the Turks tried to do the same thing, the fell down and were killed.
After the Turkish invasion of Cyprus in 1974, the church and the whole Monastery of Panagia tou Tochniou was desecrated by the Turks. The frescoes were destroyed and pillaged (whole mural representations decorating the church of the monastery were completely removed) and the iconostasis and the icons were stolen.The monastery now is used as a stable for animals.


 Fortunately, the Church of Cyprus has located in Europe, and repatriated the two icons you see above and below which belong to the Monastery of the Virgin Mary of Tochniou. The fact is however that mosaics and over 20,000 icons from the occupied part of Cyprus are still in the hands of illicit dealers in antiquities, collectors and art dealers, and museums, whose repatriation is a must.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου