ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα στο κατεχόμενο χωριό Μύρτου, Κερύνειας - The Monastery of Saint Panteleimon in Turkish occupied Myrtou, Kyrenia

Το χωριό Μύρτου της επαρχίας Κερύνειας βρίσκεται 28 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Κερύνειας. Το χωριό ήταν πασίγνωστο για το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα του Ιαματικού όπου κάθε χρόνο στις 27 Ιουλίου, το επισκέπτονταν χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κύπρου. Μέχρι το 1917 στο μοναστήρι είχε την έδρα του ο Μητροπολίτης Κυρηνείας. Το μοναστήρι πρέπει να ιδρύθηκε κοντά στα 1735 χρονολογία κατά την οποία το επισκέφτηκε ο Ρώσος μοναχός Β. Μπάσκι. Η εκκλησία του μοναστηριού είναι δίκλιτη, θολωτή, χωρίς τοιχογραφίες γιατί δυστυχώς καταστράφηκαν το 1821. Το καμπαναριό είναι βαρύ και επιβλητικό, ενώ το χρυσοσκάλιστο τέμπλο της εκκλησίας ήταν φτιαγμένο από το 1743 και στολισμένο με βυζαντινές εικόνες. Από αυτές ξεχώριζαν δύο από τις εικόνες του Αγίου Παντελεήμονα, τη μεγάλη, ασημοσκέπαστη εικόνα που ήταν πάντα γεμάτη από ευλαβικά τάματα και την άλλη που παρίστανε τον Άγιο Παντελεήμονα με τον Επίσκοπο Κυρηνείας Χρύσανθο γονατιστό στα αριστερά του. Σε αυτή την εικόνα αναφέρεται η ανακαίνιση του Ναού που έγινε το 1770.
Ο Άγιος Παντελεήμονας ο Ιαματικός γεννήθηκε στη Νικομήδεια από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα χριστιανή. Κατηχήθηκε στην πίστη του Χριστού από την μητέρα του και βαπτίστηκε από τον ιερέα της Νικομήδειας Ερμόλαο. Διδάκτηκε την ιατρική και γιάτρευε χωρίς λεφτά όλους τους ασθενείς που ζητούσαν τη βοήθεια του. Η θεραπεία ενός τυφλού έγινε αιτία να συλληφθεί και να υποστεί βασανιστήρια χωρίς όμως να χάσει την πίστη του. Αποκεφαλίστηκε το 305 μ. Χ.
Τον 5 ο αιώνα μ.Χ. δύο καλόγεροι από την Μικρά Ασία έφτασαν στη Μύρτου κρατώντας μια εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα, στην οποία ήταν κρυμμένο ένα κομμάτι από το δάκτυλο του Αγίου. Η εικόνα και το μέρος του λειψάνου του Αγίου έγιναν αιτία για πολλά θαύματα στους πιστούς της περιοχής , οι οποίοι ως ένδειξη σεβασμού, έκτισαν πρώτα Ναό και ύστερα μοναστήρι προς τιμήν του.
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το μοναστήρι ανακαινίστηκε από τον Μητροπολίτη Κυρηνείας. Η Μονή απέκτησε διώροφο συγκρότημα στα νότια και δυτικά, σε συνεχόμενες τοξοστοιχίες και στους δύο ορόφους , κάτι που τις ανάγκες των μοναχών και της Μητρόπολης Κυρηνείας αφού τότε είχε την έδρα της στο μοναστήρι.
Στις αρχές του αιώνα το μοναστήρι φιλοξενούσε 10 μοναχούς, με τελευταίο το μοναχό Σωφρόνιο Μιχαηλίδη, που πέθανε εγκλωβισμένος στη Μύρτου στις 27 Ιουλίου 1976, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Παντελεήμονα.
Στο μοναστήρι λειτουργούσε ελληνικό σχολείο τον 19 ο αιώνα. Το 1878 ιδρύθηκε από το μοναστήρι δημοτικό σχολείο το οποίο λειτούργησε μέχρι το 1920, ώσπου ο Επίσκοπος Χρύσανθος ίδρυσε κανονικό σχολείο.
Μια τοπική παράδοση λέει πως όταν ο Άγιος Παντελεήμονας περνούσε από τη Μύρτου καβάλα στο άλογο του, έφτασε σε ένα μέρος με μεγάλες ακακίες. Σταμάτησε να ξεκουραστεί και έψαξε νερό για να πιει αλλά ο τόπος ήταν έρημος. Απογοητευμένος ξανακαβάλησε το άλογο του για να φύγει. Σηκώνοντας το πόδι του, το άλογο, άρχισε να βγαίνει νερό μέσα από την πατημασιά του. Τότε ο Άγιος κατέβηκε και αφού προσευχήθηκε στο Θεό ήπιε δροσερό νερό . Μέχρι σήμερα στην τοποθεσία αυτή σώζονται τα πατήματα του αλόγου και η πηγή.

Παρόλο που το μοναστήρι ήταν πάντοτε μικρό, εντούτις τα θαύματα του Αγίου Παντελεήμονα λειτουργούσαν ως μαγνήτες για εκατοντάδες πιστούς από την Κύπρο, αλλά και τη γύρω περιοχή, ιδίως Μικρασιάτες. Εξαιτίας αυτού τα τάματα που έγιναν στον Άγιο ήταν πολλά και σημαντικά.
Μετά την Τουρκική επιβολή του 1974, οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τη Μύρτου ως στρατιωτική βάση και το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα μετατράπηκε σε στρατώνα για τον τουρκικό στρατό κατοχής. Εκτός από τη βεβήλωση του ιερού χώρου, εκτός από την κλοπή και την καταστροφή των εικόνων, των Σταυρών, των κανδηλιών των Ευαγγελίων και άλλων, οι Τούρκοι ρήμαξαν τα κτίρια της Μονής και εγκαταλείφτηκε από τον Τουρκικό στρατό πριν μερικά χρόνια όταν κατέστη ετοιμόρροπη. Σήμερα το Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα απειλείται με κατάρρευση ενώ πριν το 1974 ήταν σε άριστη κατάσταση.

The village of Myrtou in Kyrenia province is located 28 km southwest of the town of Kyrenia. The village was famous for the Monastery of Saint Panteleimon the Healer where every year on the 27th of July, it was visited by thousands of pilgrims from every corner of Cyprus. Until 1917 the monastery was the seat of the Bishop of Kyrenia. The monastery was founded around 1735 at which time it was visited by the Russian monk traveler Vassili Barski. The monastery church is two-aisled, vaulted, but unfortunately it has no frescoes because they were destroyed in 1821. The bell tower is heavy and imposing, while the painted in gold iconostasis of the church which was made in 1743 was adorned with Byzantine icons. Of these icons, two icons of Saint Panteleimon stood out, the big silver covered icon which was always full of religious votive offerings to Saint Panteleimon, and the other one which depicted Saint Panteleimon with the Bishop of Kyrenia Chrysanthos kneeling a the left. From this icon we find out about the renovation of the church made in 1770.
Saint Panteleimon the Healer was born in Nicomedia, Asia Minor, of a pagan father and Christian mother. He was introduced the faith of Christ from his mother and was baptized by the priest of Nicomedia Ermolaos. He learned medicine and cured all patients who came asking him for help without ever asking for money. His treatment of a blind man was the cause for him to be arrested and tortured, but he did not loose his faith despite all these. He was beheaded in 305 A.D. In the 5th century A.D. two monks from Asia Minor arrived in Myrtou village holding an icon of Saint Panteleimon, in which icon there was a part of a finger of the Saint hidden.The icon and this small part of the relics of Saint Panteleimon were the cause for many miracles made to the faithful of the region, who as a sign of respect, built first a church and then a monastery in his honor.
During the Turkish Period the monastery was renovated by the then Bishop of Kyrenia. The monastery became a two storey complex in the south and west, with continuous arches on both floors, which fulfilled the needs of the monks and the Bishopric of Kyrenia as the latter was situated in the monastery.
At the beginning of the century, the monastery housed 10 monks, the last of them being monk Sofronios Michailidis, who died enclaved in Myrtou on 27 July 1976, on the day of the feast of Saint Panteleimon.
During the 19th century a Greek school was functioning in the monastery. In 1878 a primary school was founded in the monastery which operated until 1920, when Bishop Chrysanthos established a normal school.
A local tradition says that while Saint Penteleimon was passing from the village of Myrtou by riding his horse, he arrived in a place with large acacias. He stopped there to rest and searched for some water to drink but the place had no water. Frustrated he got on his horse to leave. As the horse was lifting his leg, a water spring appeared and water began to flow from the horse's footprint. The Saint then descended and prayed to God and after that he drank cool water. The site has survived to this day along with the footprint of the horse and the water spring flowing from it.

Although the monastery has always been small, the miracles of Saint Panteleimon acted as magnets for hundreds of believers from Cyprus and the surrounding region, especially Asia Minor. Because of this, the offerings made to the Saint were many and of importance. After the Turkish invasion of Cyprus in1974, the Turks used the village of Myrtou as a military base and the monastery of Saint Panteleimon was converted into barracks for the Turkish military occupiers. In addition to the desecration of the holy site, in addition to the theft and destruction of icons, crosses, lamps, Gospels and other items, the Turks ravaged the buildings of the monastery and was abandoned by the Turkish army a few years ago when it was crumbling down. Today the monastery of Saint Panteleimon is threatened with collapse while before 1974 it was in excellent condition.


Πηγές : Κετεχόμενα - Μια περιδιάβαση στα κατεχόμενα χωριά και τις πόλεις μας- Μάριος Θεμιστοκλή Στυλιανού και Μοναστήρια της Κύπρου - Γιώργιος Β. Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου