ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Αρχαιότατη κυπριακή προσευχή ενάντια στην βασκανία - An ancient Cypriot prayer against the evil eye

Φεύγε φθόνε από τον δούλο του Θεού... τάδε όνομα, (τρείς φορές).

Ρίξε τον στην θάλασσα,
η θάλασσα μουγκάρισε (μούγκρισε)!
Ρίξε τον στα όρη,
τα όρη εσχίσθησαν!
Ρίξε τον στην καππαρκά (κάππαρη)
πον τα φύλλα της ξερά (ξηρά),
τζιαί η ρίζα της χλωρή
χειμώνα, καλοκαίρι.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.


Envy depart from the servant of God.... [add name here] and say it three times.

Throw it* to the sea,
the sea groaned!
Throw to the mountains,
the mountains split apart!
Throw it to the caper plant who's leaves are dried,
and its roots are green in winter and in summer.


* It refers to envy

In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου