ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Ογδόη Σεπτεμβρίου: Γενέσιον Υπεραγίας Δεσποινής Ημών ΘεοτόκουΕξ ουρανού ενεχθείσα, Παρθένε, Μήτηρ του Θείου φωτός, επί γης καθαρώτης, λελαμπρυσμένη ταις αρεταίς, και περιβεβλημένη τον νοητόν ήλιον. Στέφανον δε επιφέρουσα, των ενδόξων Αποστόλων τους δώδεκα παμφαείς αστέρας, την δε σελένην υποπόδιον έχουσα, την των ανθρώπων δόξαν υπεμφαίνουσαν. Δεύτε ουν πάντες λαοί, υπαντήσωμεν ταύτην, και κατίδωμεν τοις οφθαλμοίς, την προ αιώνων εις ημάς ορισθείσαν, συν ημίν οικούσαν. Αύτη εστίν η νέα Πόλις Σιών, η άνω Ιερουσαλήμ, η εις ημάς έλθουσα. Αύτη εστίν, η Νύμφη η άμωμος, του Παντοκράτορος. Αύτη εστίν, η θεία όντως Σκηνή, η σκηνώσασα μετά των ανθρώπων. Αύτη εστίν, η Δωδεκάτειχος Πόλις, επί τω θεμελίω των Αποστόλων εστηριγμένη. Αύτη εστίν, η Επουράνιος Πύλη, η Δωδεκάριθμος, ο Ναός ο έμψυχος, ο θαυμαστός εν δικαιοσύνη . " Ως λίθω ιάσπιδι κρυσταλλίζοντι", φωτισθέντες υπ' Αυτής , λαμπαδηφορούντες πάντες, είπωμεν. Χαίρε Κεχαριρωμένη, Μαρία, ελπίς και σωτηρία του γένους των ανθρώπων.

Απόσπασμα ασματικής ακολουθίας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Αποκαλύψεως.

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου