ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Οι κυπριακές μέρες της εβδομάδας - The Cypriot days of the week


Δευτέρα είναι του Χριστού

Τρίτη της Παναγίας

Τετάρτη των Αμαρτωλών

Πέμπτη τους Δικαίους

Παρασκευή τους Άνομους

Σάββατον τους Εβραίους

Κυριακή τους Χριστιανούς τους Μυροβαπτισμένους

Monday is for Christ

Tuesday for the Virgin Mary

Wednesday for sinners

Thursday for the just

Friday for the criminals

Saturday for Jews

Sunday for Christians who are baptized in myrrh


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου