ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Ένα καινούργιο γαλλόφωνο ιστολόγιο για την Κύπρο - POUR CHYPRE - A new French-speaking blog about Cyprus

Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα να ανακαλύψω ότι ο συνάδελφος μας ιστολόγος, ο οποίος είναι γαλλόφωνος Ορθόδοξος Χριστιανός και διαχειριστής του στολογίου LEXIQUE D'UN CHRÉTIEN ORTHODOXE ORDINAIRE, που μπορείτε να βρείτε εδώ, δημιούργησε ένα νέο γαλλόφωνο ιστολόγιο αφιερωμένο στη Κύπρο και το οποίο έχει το όνομα POUR CHYPRE και μπορείτε να το βρείτε εδώ. Ο στόχος του πίσω από τη δημιουργία αυτού του ιστολογίου είναι για τους γαλλόφωνους της γης να μάθουν για την Κύπρο, τους ανθρώπους της, τον πολιτισμό της, και την τραγωδία της. Η χειρονομία του αυτή προς την Κύπρο και τον λαό της Κύπρου είναι πολύ συγκινητική και είναι μεγάλη τιμή για την Κύπρο να έχει έναν φίλο, όπως αυτόν. Εξ ονόματος όλου του λαού της Κύπρου θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ το καλύτερο για το νέο του ιστολόγιο, και ότι το ιστολόγιο NOCTOC θα είναι πάντα εδώ για να του δώσει όση υποστήριξη και βοήθεια που χρειάζεται.

Εδώ διαβάζουμε σε μετάφραση τι έχει να πει ο ίδιος για τους λόγους που τον ώθησαν και δημιούργισε το νέο του ιστολόγιο για την Κύπρο:

«Για τους Ορθόδοξους αδελφούς μας στην Κύπρο
για τους Γάλλους να τους γνωρίσουν καλύτερα
για να μάθουμε την τραγωδία τους
για να θυμηθούμε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της Γαλλίας με αυτή την ευρωπαϊκή χώρα
για τους Κύπριους να γνωρίσουν ότι έχουν τους γαλλόφωνους Ορθοδόξους αδέλφους τους δίπλα τους ...
Για να αποδοθεί η δικαιοσύνη στην Κύπρο...
Δημιούργησα αυτό το νέο ιστολόγιο..»


Ι was pleasantly surprised to find out that our fellow blogger who is a French speaking Orthodox Christian and runs the Blog LEXIQUE D'UN CHRÉTIEN ORTHODOXE ORDINAIRE which can be found here , has created a new French-language Blog about Cyprus which he has named POUR CHYPRE and can be found here. His aim behind the creation of this Blog is for the French-speaking people to learn about Cyprus, its people, its culture, and its tragedy.
His gesture towards Cyprus and the Cypriot people is very moving and it is a great honour to have a friend of Cyprus such as him. On behalf of all the Cypriot people I thank him and wish him the best for his new blog, and that NOCTOC will always be here to give him all the support and help he needs.

Here is what he has to say in translation as to why he made his new blog about Cyprus :

«For our Orthodox brothers in Cyprus

for the French to know them better
for the French to learn about their tragedy
for the French to remember the historical and cultural ties of this European country to France
for the Cypriots know that they have their fellow Orthodox French speakers on their side...
for justice done for Cyprus...
I made this new blog.»


Pour nos frères orthodoxes de Chypre
pour que les francophones les connaissent mieux
pour qu'ils connaissent leur tragédie
pour qu'ils se rappellent les liens historiques et culturels de la France avec ce pays d'Europe
pour que le Chypriotes sachent qu'ils comptent pour leurs frères orthodoxes francophones...
pour que justice soit faite...
j'ai fait ce nouveau blog.ici

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου