ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Φρούρει, σκέπε και φύλαττε: Τρία Κύπρια Άσματα προς την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου


  Έλθε ω Νύμφη

Δεύρο καλή, δεύρο αγνή,
έλθε, ω νύμφη ωραία,
σεμνή, άνθος χαρίτων,
κρίνον αγρών μύρου,
γλυκεία και ευώδης πνοή,
ανθοστεφής αμυδγαλή,
έθλε, ω νύμφη, εν μέσω ημών.


Κύπριον Άσμα
Σαλαμιού 1960


 Βασίλισσα του Κόσμου


Βασίλισσα του Κόσμου, Δέσποινα τ΄ουρανού,
μυριοχαριτωμένη,
Παρθέν' εύλογημένη, μητέρα του Θεού,
μη μας εγκαταλείψης, μήτερ Παρθέν' αγνή,
εγκαταλειμμένα
ως και απορημένα, μάνα μας ποθητή.
Ω βρύσις ευσπλαγχνίας, ω χάριτος πηγή,
εσ΄είσαι η χαρά μας
και η παρηγοριά μας, ελπίς παντοτινή.
Προστάτις Ορθοδόξων, των ορφανών, πτωχών,
πάντων των θλιβομένων
και καταπληγωμένων πιστών Χριστιανών.
Μη μας αλησμονήσης στα πέρατα της γης,
ιδέ τους στεναγμούς μας,
τους πόνους κι οδυρμούς μας, για να μας λυπηθής.
Ω σπλαγχική, που είσαι μητέρ μας Παναγία,
τραυμάτων σώματός μας,
μολυσμών του νοός μας, είσαι παρηγοριά.
Ω μάνα, γλυκιά μάνα, μάνα ευσπλαγχική,
ημών των πικραμμένων,
των μετανοημένων, σπλαγχίστου την ψυχήν,
πολύτιμον ψυχήν μας, αθάνατον ψυχήν,
μητέρ μου, μας λυτρώσης,
Ταρτάρ ελευθερώσης, κολάσεως δεινής.
Τα εύσπλαγχνα σου μάτια στρέψον δε προς ημάς,
ιδέ, βοηθησέ μας,
τρέξε και σκέπασέ μας, τα ξένα κι ορφανά.
Πτωχά κι απορημένα, ξένα και ορφανά,
πρόφθασον να μας σώσεις,
παθών ελευθερώσης, γλυκιά μας Παναγιά.
Και όταν η ψυχή μας απ΄το κορμί μας βγή,
δειξόν μας τον υιόν σου,
τον λυτρωτήν του κόσμου, δόξαν αληθινήν.
Κι εν ώρα του θανάτου, φρικτή και φοβερά,
μητέρ μου, λύτρωσέ μας
και ελευθέρωσέ μας στιγμή τ΄οδυνηρά.
Και κράξον τότε όλους μαζί στον ουρανόν,
για να δοξολογούμεν,
και να τον προσκυνούμεν, μαζίν σου τον Θεόν.
Μετά ψυχής ζεούσης, χαράς μας της καρδιάς,
γονυκλινώς να υμνούμεν,
και να σε προσκυνούμεν, Αγία μας Τριάς.
Δεόμεθα σου, μήτερ, Κόρη, Παρθέν' αγνή,
πόθον μας εκπληρώσης,
μαρτύριον μας δώσης, Κυρία μου σεμνή.

Κύπριον Άσμα
Αιγιαλούσα 1963 Τριάς ω Παναγία μου

Τριάς ω Παναγία μου, τρισυπόστατε αγία,
πιστόν και Ορθόδοξον λαόν σου κι Εκκλησίαν
φρούρει σκέπε και φύλαττε, πάντας τους ορθοδόξους,
τα τέκνα σου αγαπητά, φώτισον κακοδόξους.
Τους αδελφούς μας φύλαξον ατρώτους, ω Θεέ μου,
Τριάς ω Παναγία μου, Πάτερ και πλαστουργέ μου.
Πάντα προς το συμφέρον μας ψυχής μας υποδείξης,
και προς την σωτηρίαν μας ευθείαν οδόν δείξης.
Δεόμεθα ενίσχυσον να καταπολεμήσουν,
Ορθόδοξοι σχηματικούς, τελείως τους νικήσουν
να θριαμβεύση πάλιν μεν Ορθόδοξος Εκκλησία,
και εν όλω κόσμω κηρυχθή πίστις μας η αγία.
Ευχόμεθα δε άπαντες Ορθόδοξοι εμβώμεν,
εις την Κωνσταντινούπολιν, όπως λειτουργηθώμεν
Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως δοξολογήσουν,
Παναγίαν Τριάδαν μας, ίνα δοξολογήσουν
και πάντες στην πατρίδα μας Παράδεισον κερδίσουν,
και εν ουρανοίς δ΄άπαντες, ίνα δοξολογήσουν
διά πανάγνων πρεσβειών μητρός μας Παναγίας,
όπως και συμμεθέξωμεν δικαίων της χορείας
εκ των παγίδων των εχθρών να μας ελευθερώσης,
κόσμου, σαρκός, διαβόλου τε άπαντας να μας σώσης
πρεσβειών πάντων αγίων μας, προφητών και αποστόλων,
δικαίων τε πετριαρχών, μαρτύρων, οσίων όλων
και οις κρίμασιν επίστασαι, Θεέ μου, να μας σώσης,
της δεξιάς σου στάσεως να μας καταξιώσης.
Γένετο, Παναγία μου, πόθοι μας πληρωθώσιν,
αι ταπειναί δεήσεις μας ίνα εισακουσθώσιν
ως δέομαι των πρεσβειών Προδρόμου κι αποστόλων,
ιεραρχών, μαρτύρων μας, Δέσποιν' αγίων σου όλων.


Κύπριον Άσμα
Αιγιαλούσα 1963

 

2 σχόλια:

 1. Καλησπέρα φίλε Νόστο,

  "..γλυκεία και ευώδης πνοή,.."

  "..παρηγοριά μας, ελπίς παντοτινή..."

  "..φρούρει σκέπε και φύλαττε.."

  Λόγια που ταίριαξαν από τα τρία, φέρνοντας καλοσύνη στην καρδιά.

  Και μακάρι να ευχηθούμε εδώ, τα όμορφα μάτια των παιδιών των Καλάς να είναι πάντα χαμογελαστά.

  Καλό μήνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλη μου, η χαρά μου είναι πάντα πολύ μεγάλη όταν σε βλέπω να περνάς από το μπλόγκ μου. Καλό μήνα και σε σένα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή