ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο χωριό Φύτη - The church of Saint Demetrios in the village of Phyti

Στην κεντρική πλατεία του χωριού Φύτη στην Πάφο βρίσκεται κτισμένη η εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του Αγίου Δημητρίου και είναι κτίσμα του 19 ου αιώνα. Στην βόρεια είσοδο του ναού πάνω σε πέτρα αναγράφεται η χρονολογία 1857. Επίσης στα παράθυρα είναι γραμμένη η χρονολογία 1864.

Το κωδωνοστάσιο του ναού, είναι διπλάσιο σε ύψος από την εκκλησία με δύο καμπάνες, είναι πετρόκτιστο με καλοδουλεμένες πέτρες. Το κτίσμα του κωδωνοστασίου είναι νεότερο και διαφορετικό από την εκκλησία, όπου οι πέτρες κτίζονταν όπως ήταν στην φυσική τους κατάσταση.

Στο εσωτερικό η εκκλησία είναι πάρα πολύ ωραία. Το εικονοστάσιο έγινε το 1857, είναι σκαλιστό και το κοσμούν εικόνες του 1800-1900 μ.Χ. Η πρόσοψη του γυναικωνίτη που έγινε σε μεταγενέστερο στάδιο φέρει τοιχογραφίες με τους 12 αποστόλους που έγιναν την τελευταία δεκαετία. Άξιο λόγου είναι η «Αποκαθήλωση» του Χριστού, αρκετά παλιό έργο χρυσοκέντητο και μεταξωτό.

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου στη Φύτη πανηγυρίζει στις 26η Οκτωβρίου.

In the square of the village of Phyti in Paphos there is the church dedicated to the memory of Saint Demetrios and which was build the 19th century. In the northern entrance of the church, there is a stone bearing the date 1857. Also on the windows the date 1864 is written.

The belfry of the church, is double in height from the church, it has two bells, and is made from well carved stones. The building of the bell tower is newer and different from the church, where the stones were built as they were in their natural state.

In the interior the church is very nice. The iconostasis was made in 1857, is carved and decorated with pictures of 1800-1900 AD. The face of women's section which was built at a later date has paintings of the 12 apostles made in the last decade. Worth mentioning is the "pieta" of Christ, which is very old work made from embroidered silk.

The church of Saint Demetrios in Phyti celebrates on October 26.

Πηγή Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου