ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Η Μαρωνίτικη εκκλησία της Παναγίας στο χωριό Καμπυλή της Κερύνειας - The Maronite church of Our Lady in the village of Kambili in Kyrenia

Η Καμπυλή είναι χωριό της επαρχίας Κερύνειας το οποίο απέχει 31 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Κερύνειας. Το χωριό ήταν ένα από τα πολλά Μαρωνίτικα χωριά φέουδα της Κύπρου όπου ζούσαν Μαρωνίτες οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στην Κύπρο από τους Φράγκους για να καλλιεργούν βαμβάκι. Έτσι, οι κάτοικοι της Καμπυλής ασχολούνταν κυρίως με την παραγωγή βαμβακιού από τότε μέχρι τις μέρες μας και το χωριό μάλιστα φημιζόταν για την καλή ποιότητα του βαμβακιού του.
Στις αρχές του 18ου αιώνα μερικοί κάτοικοι του χωριού άρχισαν να εξισλαμίζονται και μέχρι το 1910 η Καμπυλή ήταν μεικτό χωριό κατοικούμενο από Τουρκοκύπριους και Μαρωνίτες. Τη χρονιά εκείνη εγκατάλειψε την Καμπυλή και η τελευταία οικογένεια Μαρωνιτών και εγκαταστάθηκαν στον Κορμακίτη. Όμως μέχρι το 1960 ζούσαν Τουρκοκύπριοι στην Καμπυλή που μιλούσαν την Μαρωνίτικη Αραβική γλώσσα .
Στο χωριό Καμπυλή βρίσκεται η βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας που είναι Μαρωνίτικη. Η εκκλησία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση πριν επιδιορθωθεί τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1956, με εράνους από όλα τα Μαρωνίτικα χωριά και μιας δωρεάς από το ταμείο της Μαρωνιτικής Εκκλησίας Λευκωσίας. Το εκκλησάκι λειτουργούσε κανονικά μέχρι το 1963. Μετά το 1974 το εκκλησάκι αυτό χρησιμοποιείτο σαν αποθήκη από Τούρκους κάτοικους του χωριού.
Αφού καθαρίστηκε, από το 1993 και έπειτα επιτρέπεται στους Μαρωνίτες να εκκλησιάζονται εκεί όποτε θέλουν. Το εκκλησάκι της Καμπυλής αποτελεί αρχαίο μνημείο των Μαρωνιτών και τελεί υπό την προστασία της Ουνέσκο. Στο εσωτερικό της εκκλησίας υπάρχουν ανεκτίμητης αξίας αγιογραφίες.

Kambili is a village in the province of Kyrenia, which is 31 kilometers from the town of Kyrenia.
The village was one of the many Maronite fief-villages of Cyprus where Maronites lived who were moved to Cyprus by the Franks to grow cotton lived. Thus, the residents of Kambili were mostly occupied with the production of cotton from that time up until the present day and the village also had a reputation for its good quality of cotton. In the early 18th century, some of the villagers of Kambili began to accept Islam as their religion and until 1910 Kambili was a mixed village inhabited by Turkish Cypriots and Maronites. In that year the last Maronite family abandoned the village and settled in Kormakitis. However up until 1960 the Turkish Cypriots who lived in Kambili spoke Cypriot Maronite Arabic. In the village of Kambili there is the Byzantine church of the Virgin or Our Lady of Kambili which is Maronite. The church was in a very poor condition until it was repaired in June and July 1956, with donations made from all the Maronite villages and a donation from the treasury of the Maronite Church in Nicosia. The church functioned normally until 1963. After 1974 the chapel was used as a warehouse by Turkish villagers. After being cleaned up, from 1993 and onwards, the Maronites were allowed by the Turkish Army to worship there whenever they want. The church in Kambili is an ancient monument of the Maronites and is under the protection of UNESCO. Inside the church there are priceless fresco paintings.

Πηγή εδώ και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου