ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Η Ιερά Μονή Παναγίας της Τρικουκκιάς - The Monastery of Panagia Trikoukkia

Η Ιερά Μονή Παναγίας της Τρικουκκιάς βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το χωριό Πρόδρομος προς τις Πλάτρες σε ένα εκληκτικό φυσικό περιβάλλον με εξαιρετική Θέα.
Το όνομα λέγεται ότι προέρχεται από τις τρικουκκιές (μοσφιλιές που έχουν τρία κουκούτσια). Άλλη εκδοχή αποδίδει το όνομα στο δέντρο Κοκκονιά, σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία ονομάστηκε και το κοντινό Μοναστήρι του Κύκκου. Κατά μια άλλη άποψη, ονομάστηκε έτσι, επειδή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το μοναστήρι είχε το δικαίωμα να παίρνει, από τη δεκάτη των εισοδημάτων των μετοχιών του και του τσιφλικιού των Κουκλιών της Πάφου, το ένα τρίτο, το λεγόμενο αντικούτσιν η τρικούτσιν.
Η ιστορία του, όπως συμβαίνει με πολλά Μοναστήρια του τόπου μας, δεν μας είναι γνωστή, παρόλο που οι περισσότεροι ιστορικοί τοποθετούν την ίδρυσή του στα βυζαντινά χρόνια. Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς αφήνει να εννοηθεί ότι είναι αρχαιότερο από εκείνο της Παναγίας του Κύκκου. Πάντως , το Μοναστήρι γνώρισε μέρες δόξας κυρίως κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας, ενώ η Παναγία του Μοναστηριού, η Τρικουκκιώτισσα, θεωρούνταν θαυματουργή, η δε εικονογράφησή της αποδίδεται (όπως και πολλές άλλες) στον Απόστολο Λουκά. Η εικόνα αυτή της Παναγίας της Τρικουκκιώτισσας σήμερα είναι άγνωστο που βρίσκεται. Η φήμη του Μοναστηριού και της εικόνας του, άρχισε να περιορίζεται στην Τουρκοκρατία, όταν αυξήθηκε η φήμη της Παναγίας του Κύκκου. Πάντως, και οι Τούρκοι σεβάστηκαν το Μοναστήρι και δεν το κατέστρεψαν, ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης του φήμης. Το 1761 το Μοναστήρι ανακαινίσθηκε και εξακολουθούσε να λειτουργεί μέχρι τα τέλη του 18 ου αιώνα, οπότε και διαλύθηκε. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας νοικιάστηκε στην αποικιακή κυβέρνηση που το μετέτρεψε σε φυτώριο. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90, το Μοναστήρι, επαναλειτούργησε ως γυναικείο κάτω από την στοργική επίβλεψη της Γερόντισσας Χριστονύμφης.
Η σημερινή γυναικεία Αδελφότητα αγωνίζεται να ακολουθήσει πιστά την ιερή παράδοση του Ορθόδοξου μοναχισμού και να υπηρετήσει αθόρυβα την Εκκλησία, με την άσκηση και τη λειτουργική της ζωή.


Η Παναγία της Τρικουκκιάς, γιορτάζεται πανηγυρικά στην περιοχή, την Τρίτη της Διακαινησίμου καθώς επίσης και στις 15 Αυγούστου, με λιτάνευση της άγιας εικόνας της Παναγίας.

The Monastery of Panagia Trikoukkia is located 2 kilometers from the village of Prodromos on the way towards the resort village of Platres, in a beautiful natural environment and excellent views.
The name is said to come from trikoukkies or mosfilies (a local wild tree which bears fruit having three pips). Another version attributes the name to the tree Kokkonia, according to which, by analogy the nearby Monastery of Kykkos is also called after. In another view, the Monastery is so named because during the Ottoman Rule the monastery was entitled to take, one tenth of the income shares of the Kouklia Estate in Paphos, and this share was called antikoutsin or trikoutsin.
Its history, like many of the monasteries of Cyprus, is not known, although most historians place its foundation to Byzantine times. The Cypriot medieval chronicler Leontios Machairas suggests that it is older than that of the Virgin of Kykkos. However, the Monastery has seen days of glory especially under Frankish Rule, and the Virgin of the Monastery, Panagia Trikoukkiotissa, is considered to be miraculous, and her icon attributed (like many others) to the Apostle Luke. This icon of the Virgin Mary Trikoukkiotissa is currently not known where it is. The reputation of the Monastery and its icon, began to loss ground, when the reputation of the Virgin of Kykkos increased. In any case, even the Turks respected the Monastery and did not destroy it, just because of its great reputation.
In 1761 the monastery was restored and continued to operate until the late 18th century when it was dissolved. During British Rule it was rented to the colonial government which converted it into a nursery. At the end of the decade of the 90's, the Monastery operated once again, but this time as a women's monastery under guidance of Gerontissa Christonymphi.
Today the Monastery strives to follow strictly the sacred tradition of Orthodox monasticism and to serve the Church quietly, with asceticism and Orthodox way of life.

The Virgin of Trikoukkia, is celebrated in the region during Easter Tuesday and also on August 15 th, with the procession of the sacred icon of the Virgin Mary.

Πηγή:"Μοναστήρια της Κύπρου" του Γιωργίου Β. Γεωργίου και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου