ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής - Saint Luke the Evangelist

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς πατρίδα είχε την Αντιόχεια της Συρίας. Εκεί γεννήθηκε από οικογένεια ευγενών και πήρε την πρώτη μόρφωση και εκπαίδευση. Ήταν ικανός σε κάθε τέχνη και επιστήμη. 'Οταν μεγάλωσε ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Σπόυδασε τα Ελληνικά Γράμματα, Γραμματική, Ρητορική, Φιλοσοφία και Ιατρική. Μάλιστα ειδικεύτηκε και εξασκούσε την Ιατρική ώστε όλοι τον γνώριζαν με τ ΄όνομα «Λουκάς, ο Ιατρός».
Ενώ ο Λουκάς βρισκόταν στην Θήβα της Βοιωτίας εξασκώντας την Ιατρική συνάντησε τον Απόστολο Παύλο και τον ακολούθησε στις περιοδείες του.
Ο Απόστολος των Εθνών τον αγαπούσε πάρα πολύ. Στην «Προς Κολοσσαείς επιστολή» του γράφει : «ασπάζεται ημάς Λουκάς, ο Ιατρός, ο αγαπητός ».
Μαζί περιήλθαν όλη σχεδόν τη Ρωμαϊκή επικράτεια κηρύττοντας σ΄όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο. 'Ολα όσα πέρασαν σ' αυτές τις περιοδείες περιγράφει με κάθε λεπτομέρια ο Απόστολος Λουκάς στο βιβλίο του «Οι πράξεις των αποστόλων». Αυτό το βιβλίο είναι το δεύτερο που έγραψε. Το πρώτο είναι το Ευαγγέλιο. Και τα δύο τα έγραψε κατά προτροπή κάποιου ηγεμόνα Θεόφιλου.
Το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Λουκά χαρακτηρίζεται από το λογοτεχνικό ύφος και τη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων. Περιγράφει με γλαφυρότητα και παραστατικότητα τη Γέννηση του Χριστού, ώστε κάνει τον αναγνώστη να αισθάνεται ότι βρίσκεται εκεί στη φάτνη και βλέπει τα δρώμενα. Διασώζει περισσότερα θαύματα και παραβολές του Χριστού απ΄ότι οι άλλοι Ευαγγελιστές. Ακόμα κατέγραψε σημαντικές διηγήσεις που δεν υπάρχουν στα άλλα Ευαγγέλια, όπως είναι ο Ευαγγελισμός. και η Σύλληψη του Προδρόμου.
Μαζί με όλα τ' άλλα χαρίσματα κατείχε και την τέχνη της ζωγραφικής. Αυτός ιστόρησε εικόνες του Χριστού και της Θεοτόκου Μαρίας.
Μετά τη σύλληψη του Αποστόλου Παύλου πήγε στη Θήβα της Βοιωτίας και ανέλαβε ως Επίσκοπος την ποιμαντική διακινία της πόλεως. Με τα χαρίσματα που διέθετε και με τη Χάρη του Θεού υπηρέτησε την Εκκλησία του Χριστού και πλήρης ημερών κοιμήθηκε ειρηνικά. Τιμούμε τη μνήμη του στις 18 Οκτωβρίου.

Από το βιβλίο «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» του Χαράλαμπου Επαμεινώνδα.

Η πρώτη και η τρίτη φωτογραφία είναι από τον Ναό του Αγίου Λουκά στο χωριό Κούκλια της Πάφου. Η μεσαία φωτογραφία είναι από τον Ναό Παναγίας Ιαματικής του χωριού Αρακαπάς της Λεμεσού. Ανήκει στον 16 ο αιώνα.

Saint Apostle and Evangelist Luke was born in the city of Antioch in Syria. He was born of a noble family and got his first education and training in that city. He was capable of learning every art and science. When he grew up he completed his studies in Greece and Egypt. He studied the Greek Letters, Grammar, Rhetoric, Philosophy and Medicine. In fact, he exercised and specialized in Medicine and for this reason everybody knew him with the name "Luke the Physician.
While Luke was in Thebes in Boeotia practicing medicine he met Apostle Paul and followed him on his tours. The Apostle of the Gentiles loved him very much. In his "Epistles to the Colossians" he writes: "Luke the beloved physician and Demas greet you." Together, they toured almost all the Roman territories all over the world preaching the Gospel. Apostle Luke describes everything they went through during these tours in detail in his book "The Acts of the Apostles". This is the second book he wrote. The first is the Gospel. He wrote both books at the instigation of a ruler named Theophilus. The Gospel of the Apostle Luke is characterized by its literary style and its detailed description of events. It describes with representational eloquence the Birth of Christ, and makes the reader feel that he/she is right there in the manger and watches what is happening. He included more miracles and parables of Christ than the other Evangelists. He even wrote down significant stories which are not found in the other Gospels, such as the Annunciation of the Virgin Mary and the arrest of John the Baptist.Along with all the other talents, he also possessed the art of painting. It was he who first painted icons of Christ and the Virgin Mary. Following the arrest of the Apostle Paul, he went to Thebes in Boeotia and took over as Bishop and became pastor of that city. With the talents and the grace of God which he had, he served the Church of Christ until he peacefully died. We honour his memory on the 18th of October.

From the book "FOR THE LOVE OF CHRIST" by Charalambos Epaminondas.

The first and third photo is from the Church of Saint Luke in the village Kouklia in Paphos. The middle photo is from the Church of Panagia Iamatiki of Arakapas village in Limassol. It belongs to the 16th century.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου