ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Ο Όσιος Θεράπων, ο παρά το Κοιλάνιν ασκήσας - Saint Therapon, the ascetic who lived near the village of Kilani

Σύμφωνα με τον χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά, ο Όσιος Θεράπων ήταν ένας από τους "300 πρόσφυγες" της Παλαιστίνης που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο, και ο οποίος ασκήτευσε κοντά στο κεφαλοχώρι Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού.
Νότια του Κοιλανίου ευρίσκεται το χωριό Άγιος Θεράπων το οποίο οπωσδήποτε πήρε το όνομα του Αγίου αυτού. Φαίνεται ότι ο Όσιος Θεράπων ασκήτευσε κάπου εκεί κοντά στο χωριό αυτό, δηλαδή νότια του Κοιλανίου και βόρεια του χωριού Άγιος Θεράπων, όχι πολύ μακρυά από τον ποταμό Κρυόν.
Σύμφωνα με διήγηση ευσεβούς γέροντος κατοίκου του χωριού Άγιος Θεράπων, ο τοπικός αυτός Άγιος φάνηκε κάποτε στον ύπνο κάποιας γυναίκας, η οποία είχε την περιέργεια για πολύ καιρό, τάχα που να ασκήτευσε ο Όσιος αυτός που τιμάται στο χωριό της. Και αφού της εμφανίσθηκε, της είπε ότι ασκήτευσε εκεί στα βόρεια του χωριού σε κάποια τοποθεσία στην οποία, υπήρχε λίγο νερό που έσταζε από πετρώματα σαν σταλακτίτες. 'Οταν ξύπνησε η γυναίκα αυτή πήγε στην περιοχή που της έδειξε ο Άγιος και βρήκε το μέρος το οποίο έσταζε το νερό, Και αφού το καθάρισε με συγγενικά της πρόσωπα, έκαναν στον τόπο μια λεκάνη πάνω στις πέτρες και γέμιζε νερό. Έτσι οι κάτοικοι του χωριού χάρηκαν αρκετά για την ανεύρεση του αγιάσματος του Οσίου Θεράποντος. Απογοητεύθηκαν όμως σύντομα διότι μετά από μερικούς μήνες το λίγο εκείνο νερό, στέρευσε. Άγνωστος ο λόγος και μυστήριο καλύπτει την στέρευση του ανακαλυφθέντος αγιάσματος.
Κατά τον ίδιο ευσεβή κάτοικο του χωριού, πριν μερικά χρόνια πήρανε μερικοί χριστιανοί κάποια γυναίκα παράλυτη για να προσκυνήσει εκεί στην εκκλησία του, διότι την είχε οραματίσει ο Άγιος να πάει στο χωριό του Αγίου Θεράποντα και θα την έκανε καλά. Αφού προσκύνησαν ανεχώρησαν και μετά από αρκετές μέρες, η γυναίκα αυτή ξαναπήγε πάλι στον Άγιο Θεράποντα και μόλις προσκύνησε άρχισε να κλαίει και να ευχαριστεί τον Άγιο. Την πλησίασε ο προειρηθείς κάτοικος και της είπε : " Γιατί κλαίεις κοκόνα μου; " Η δε γυναίκα του απαντά : "Κλαίω από χαρά και συγκίνηση που με εθεράπευσεν ο Άγιος Θεράπων. Είμαι η γυναίκα η παράλυτος που είχα έρθει πριν λίγες μέρες και προσκύνησα. Και φεύγοντας με γιάτρεψε και τώρα βλέπεις κι εσύ, είμαι μι χαρά. Έτσι ήρθα να δοξάσω τον Θεό και να ευχαριστήσω τον Άγιο Θεράπωντα για την γιατρειά μου, για να μην φανώ αχάριστη.
Το παράδοξο για τον Όσιο Θεράποντα που ασκήτευσε σε αυτά τα μέρη είναι ότι παρουσιάζεται στις εικόνες του, στην εκκλησία του χωριού σαν επίσκοπος και ιερομάρτυρας, και όχι σαν όσιος. Πιθανόν να είναι λάθος των αγιογράφων που σύγχυσαν τον Θεράποντα του Κοιλανίου με τον Θεράποντα τον επίσκοπο κάποιας παράλιας πόλης της Κύπρου, (πιθανόν της Λάρνακας), ο οποίος και μαρτύρησε σφαγείς από τους Σαρακηνούς τον έβδομον αιώνα. Ή και λάθος από άγνοια των παλαιών κατοίκων του χωριού για τον Άγιον τους, ο οποίος ήταν τοπικός ασκητής.
Πιθανόν αυτός ο Όσιος Θεράπων που ασκήτευσε κοντά στο χωρίο Κοιλάνι να ήταν επίσκοπος πριν έρθει στην Κύπρο. Διότι σύμφωνα με τον Μαχαιρά οι "300 πρόσφυγες" που ήρθαν από την Παλαιστίνη στην Κύπρο ήταν "αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί).

Ο Άγιος Θεράπων του ομώνυμου χωριού κοντά στο Κοιλάνι γιορτάζεται στις 26 Μαΐου καθώς και στις 14 Οκτωβρίου.

According to the Cypriot chronicler Leontios Machairas, Saint Therapon was one of the "300 refugees" from Palestine who found refuge in Cyprus and who lived as an ascetic near the village of Kilani in the district of Limassol.
The village of Agios Therapon (Saint Therapon) is located south of Kilani and it is certain that it got its name from this Saint. It seems that Saint Therapon lived as an ascetic somewhere near this village, in other words, south of Kilani and north of the village of Agios Therapon, not too far from the river Kryon.
According to a pious elder who is a resident of the village of Agios Therapon, this local saint once appeared in the dream of a woman who for a long time supposedly had the curiosity as to where the Saint who is honoured in her village actually stayed. And when he appeared, he told her that he lived in a cave north of the village in a location where there was some water dripping from a rock that seemed like stalactites. When the woman woke up woke up, she went to the area showed to her by the Saint and found the place which was dripping water, and after cleaning it with relatives, they made a small water reservoir on the stones which was filled with water. So the villagers were much pleased to find the Holy Water of Saint Therapon.But soon they were disappointed because after a few months the little water that was dripping, dryed out. The reason behind this is unknown and it is a mystery as to why the discovered Holy Water dryed out. According to the same pious inhabitant of the village, a few years ago some Christians took a paralyzed woman to the village in order to kiss the icon of Saint Therapon and worship at his church, because he had appeared in her sleep and told her to go to his village, Agios Therapon, and he would make her well. After kissing the icon of the saint she departed but came back to the church of Saint Therapon again after several days, and as soon as she kissed his icon, she started to cry and thank the Saint. This same pious man approached the woman and asked her: "Why are you crying my dear lady?" And the woman replied: " I am crying of joy and I am deeply moved because Saint Therapon made me well. I am the paralyzed woman who had come a few days ago to venerate the Saint. As I was leaving, he heal me as you can see, I am now just fine. So I came to glorify God and to thank Saint Therapon for curing me, notn wanting to be ungrateful. The paradox about the Blessed Saint Therapon who lived as an ascetic in this area is that on his icons, in the church of the village, he is presented as a Bishop and Martyr, and not as just a Blessed Saint. Perhaps it is a mistake made by artists of religious paintings who confused this Saint Therapon of Kilani with a Bishop of the same name who lived in a seaside town in Cyprus (probably Larnaca), and who was tortured and slaughtered by the Saracens in the seventh century. Or the mistake was made due to the ignorance of the bygone inhabitants of the village about the origin of their saint, who was a local hermit. Perhaps this Saint Therapon who lived as an ascetic near the vicinity of Kilani was a Bishop before coming to Cyprus. Because according to Machairas, the "300 refugees" who came from Palestine to Cyprus were "Archbishops, Bishops, priests and laity).

Saint Therapon of the village of the same name (Agios Therapon) near Kilani is celebrated by the Orthodox church on the 26th of May and on the 14th of October.


Πηγή:" Άγιοι Ασκητές και σπήλαια της Κύπρου" του Βλάσιου Μοναχού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου