ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Οι Αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβριήλ και οι Ασώματες Δυνάμεις - The Archangles Michael and Gabriel and the immaterial beings

Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη σύναξη των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ασώματων δυνάμεων. Οι άγγελοι είναι πνευματικά δημιουργήματα του Θεού, τα οποία αποστέλλει για να διακονούν τους ανθρώπους. Οι άγγελοι σύμφωνα με την Ευαγγελιστή Λουκά έχουν διαφορετική φύση από αυτήν των ανθρώπων "πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει". Είναι οι μυστηριώδεις αγγελιαφόροι και οι φύλακες προστάτες του ανθρώπου. Τα εννέα τάγματα των αγγέλων είναι τα Χερουβείμ και Σεραφείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις και Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι και επικεφαλής αυτών είναι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.


Today our Church celebrates the gathering of Taxiarch Archangel Michael and Archangel Gabriel and the rest of the spirit immaterial beings who have no physical body. Angels are spiritual creations of God, send by Him to minister to people. Angels according to Saint Luke have a different nature than that of humans " they have no soul or flesh". They are the mysterious angle messengers and they are protectors and guardians of humans. The nine Orders of angels are the Seraphim, Cherubim, Thrones, Dominions, Virtues, Powers, Principalities, Archangels and Angels and the head of these Orders are the Archangels Michael and Gabriel.

Οι τοιχογραφίες και η εικόνα είναι από τη Κύπρο - Τhe frescoes and the icon are from Cyprus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου