ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ο Όσιος Σωζόμενος ο εν τω όρει Κομψά της Καρπασίας ασκήσας - Saint Sozomenos who lived as an ascetic on Mount Kompsa in the Karpas peninsula

Ο Όσιος Σωζόμενος ασκήτευσε μέσα σε ένα σπήλαιο στο όρος Κομψά της Καρπασίας. Ο βιογράφος του Αγίου, Μοναχός Ακάκιος ο οποίος έγραψε και τα στιχηρά της Ακολουθίας του, αναφέρει στο συναξάριο του Αγίου τα εξής :

"Τούτου του Αγίου Σωζόμενου το ασκητήριον όπου ασκήτευσεν είναι μέσα εις έναν σπήλαιον πάνω εις ένα βουνό κοντά στα χωριά Ταύρου, Γαλάτεια, Λειβάδι, και άλων χωριών και είναι οροπέδιον και το λέγουν Κομψά και είναι κτισμένη εκεί πάνω η αγία του εκκλησία και μέσα είναι το σπήλαιον όπου ασκήτευσεν. Και ακόμα σώζονται μερικά λείψανα του αγίου και ευωδιάζουν κατά πολλά, και τα προσκυνούν οι χριστιανοί, όσοι πηγαίνουν εκεί προς θεραπείαν των ασθενειών τους. Διότι θαυματουργεί πολλά αυτός ο ευλογημένος άγιος τόσον εις τους πιστούς χριστιανούς όσον και εις τους απίστους Αγαρηνούς, οι οποίοι πηγαίνουν με τας γυναίκας τους κι λαμβάνουν γρήγορα την ιατρείαν, ως καθώς είναι καθενός η πίστις του και ο πόθος που έχει προς τον Θεόν και προς τον άγιον.
Και μέσα εις την εκκλησίαν προς τον βορράν, έχει μίαν καμάραν και είναι ο άγιος εκεί μέσα ζωγραφισμένος γηραιός και όχι ιεράρχης και έχει γράμματα που λέγουν, "ο Άγιος Σωζόμενος", (ως εγώ τα ανέγνωσα όταν ήμουν παιδί κι εζούσαν ακόμη οι γονείς μου, κατά το από Χριστού έτος 1670). Ακόμα είχε και μερικά λείψανα και ήσαν μέσα εις το άγιον σπήλαιον εις το οποίον εκοιμήθη. Μα τώρα (1773) δεν γνωρίζω αν σώζονται μερικά άγια λείψανα, διότι εις τον καιρόν εκείνον του μισόχριστου και θεοκατάρατου Μαρκουλλή που έκαμε την απογραφήν, δηλαδή την γράπτουσαν ερήμαξεν η Κύπρος και απωλέσθησαν πολλοί χριστιανοί. Άλλοι ετούρκεψαν, άλλοι έφυγαν και πήγαν σ΄άλλους τόπους, όπως και οι συγγενείς μου έφυγαν τότε και πήγαμεν εις τα μέρη της Κιλικίας και εμείναμεν εκεί 50 χρόνια και όταν πέθαναν οι γονείς μου ήλθα πάλιν εις την Κύπρον κατά το έτος του Χριστού 1731. Και κάθησα εις την πόλιν του Καρπασιού (Ριζοκαρπάσου) και έγραψα μερικών αγίων νέων τας Ακολουθίας των. Ο Άγιος Σωζόμενος λέγω, έζησεν κατά τον καιρόν της χριστιανοσύνης (312-1191) και επειδή είναι νέος και δεν ευρίσκεται εις τα βιβλία της αγίας του Χριστού Εκκλησίας, μπήκα σε κόπον, δια τα πολλά θαύματα που ενεργεί και κάμνει (ο άγιος) και εσύνθεσά του αυτά τα λίγα στιχηρά (τα οποία βρίσκονται στην Ακολουθίαν του), και μακάρι να τα εύρουν εργότερα οι χριστιανοί και τα μεταγράψουν και τα διαβάσουν και τα ψάλλουν εις την αγίαν του εορτήν".

Και συνεχίζει πάρα κάτω ο Μοναχός Ακάκιος γράφοντας ότι κατά τη παράδοση των κατοίκων της περιοχής, ο Όσιος Αυξέντιος ο οποίος ασκήτεψε βορειότερα, όχι και πολύ μακρυά, στα βόρεια του χωριού Εφτακώμης, έφευγε από το ασκητήριο του κάθε Σάββατο βράδυ και ερχόταν και συναντούσε τον Όσιο Σωζόμενο στο ασκητήριο του και συνεπροσεύχονταν και συνέψαλλαν μαζί μέχρι την Κυριακή το βράδυ, οπότε αναχωρούσε και επέστρεφε πάλι στο ασκητήριο του λαμβάνοντας συγχώρηση. Έτσι, όλη την εβδομάδα ασκήτευαν και προσεύχονταν μόνοι και τα Σαββατοκυρίακα συναντούνταν και προσεύχονταν μαζί.
Από την ανώτερη παράδοση βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο άγιος αυτός πρέπει να έζησε κατά τον έβδομο αιώνα και ήταν ένας από τους "Τριακόσιους" χριστιανούς που έφθασαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη μετά από τους διωγμούς την Αράβων.
Κοντά στο χωριό Δαυλός της Καρπασίας στα ανατολικά, δίπλα από την θάλασσα, υπάρχει κτισμένο το γραφικό ξωκκλήσι του Αγίου Σωζόμενου, το οποίο σήμερα είναι κατεχόμενο, και όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία πιο κάτω, έχει συληθεί από τους Τούρκους. Μάλλον πρέπει να πρόκειται για τον Όσιο Σωζόμενο τον Ασκητή στα Κομψά επειδή είναι αρκετά κοντά η απόσταση του ασκητηρίου του Οσίου από το ανώτερο χωριό, γύρο στα 12 χιλιόμετρα, και όχι του Οσίου Σωζόμενου της Ποταμιάς που είναι πολύ μακρυά στην επαρχία Λευκωσίας.
Το ξωκκλήσι αυτό του Αγίου Σωζομένου πρέπει να κτίστηκε πριν από πολλά χρόνια, πιθανόν από κάποιο Δαυλιώτην ασθενή ο οποίος για να θεραπευτεί από τον Όσιο έταξε να του κτίσει εκκλησία στο όνομα του. Μετά τη θεραπεία φαίνεται, του έκτισε και την εκκλησία. Όμως ο εκεί Άγιος Σωζόμενος γιορτάζεται από τους κατοίκους του χωριού Δαυλός στις 7 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομέτιου.
Το τελευταίο γνωστό θαύμα του Αγίου Σωζομένου έγινε μερικά χρόνια πριν την τουρκικήν επιδρομή του 1974 και έχει ως ακολούθος : Κάποιος ευσβής χριστιανός που ευλαβούσε τον Άγιο Σωζόμενο, έτυχε να του ανοιχτεί πληγή στο ένα του πόδι η οποία προκλήθηκε από μόλυνση, η οποία στη κυπριακή διάλεκτο ονομάζεται λυμπουρκά που σημαίνει μυρμηγκιά στη κοινή ελληνική. Γύρισε πολλούς γιατρούς σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτέλεσμα μηδέν, και στενοχωρημένος, καθώς βρισκόταν στον κρεβάτι του πόνου στην Αγγλία, επειδή του είπαν οι γιατροί ότι άλλη θεραπεία δεν υπήρχε από του να κοπεί το πόδι του για να γλυτώσει την ζωή του, άρχισε να παρακαλεί τον Όσιο Σωζόμενο για να βρει διέξοδο από το αδιέξοδο που βρέθηκε. Στην απελπισία του φώναξε "Θέε μου βοήθα με, Άγιε Σωζόμενε σώσε με". Τον πήρε μετά ελαφριά υπνηλία και βλέπει έναν άνδρα γηραιόν και σεβάσμιο να τον πλησιάζει και να του λέει "τι έχεις άνθρωπε του Θεού και βρίσκεσαι ξαπλωμένος και στενοχωρημένος;" Ο δε ασθενής του έδειξε το πόδι του και του είπε "να τι έχω". Ο δε Άγιος του είπε "τι σου είπαν οι γιατροί;" Ο ασθενής του απάντησε ότι θέλουν να κόψουν το πόδι του. Ο Άγιος του είπε "μη δεχτείς, θα σε θερπεύσω εγώ δια της χάριτος του Χριστού. Δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο να μου κάμνης την γιορτή μου". Και αφού τον σταύρωσε στο πόδι τον θερέπευσε και αμέσως έγινεν άφαντος. Όταν ξύπνησε ο ασθενής, πραγματικά είδε το πόδι του θεραπευμένο. Από τότε μέχρι που πέθανε έκαμνε κάθε χρόνο την γιορτή του Αγίου στις 7 Αυγούστου. Το όνομα του θεραπευθέντος είναι Κωνσταντίνος Κουμαντάρης από τον Δαυλόν Αμμοχώστου.
Αναφέρεται επίσης ο Μοναχός Ακάκιος ότι ο Άγιος Σωζόμενος επετέλεσε και επίσκοπος Καρπασίας (Ριζοκαρπάσου).

Η μνήμη του Οσίου Σωζομένου του εν Καρπασία εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.


Saint Sozomenos lived as hermit in a cave on Mount Kompsa in the Karpas peninsula. The biographer of the saint, Monk Akakios, who wrote the lines of his devine service mentions the following in his synaxarion about the Saint:

"
The hermitage where this Saint Sozomenos lived as a hermit in a cave on a mountain near the villages of Tavrou, Galatia, Livadi, and other villages, and it is a plateau, and it is called Kompsa, and over there, his holy church is build, and inside it is the cave where he lived an asectic life. Some of the remains of the saint still survive, and they bring out much pleasent scent, and the christians worship them, all those who go there for their illnesses to be cured. Because this holy saint makes too many miracles, as much as to the faithful christians and as much as to the Agarene unbelievers, who go with their wives and quickly get well, if they have faith and a desire for God and for the saint.

And inside the church towards the north, there is an arch, and in there, the saint has been painted as an old man and not as a hierarch, and there are letters saying "Ayios Sozomenos", ( like I read them when I was a child and still lived with my parents, during the year of Christ 1670). There were still some remains of the saint left at that time, and they were inside the holy cave, where he passed away. But now (1733), I don't know if some of his remains still survive, because during the time of the Christ hater and cursed from God Markoullis, who took the census, namely the population inventory, Cyprus was devastated and many christians of the island were killed. Some became muslims and were Turkified, others left and went to other places, like my relatives who left at that time, and we went to the lands of Cilicia and stayed there for 50 years, and when my parents died, I came again back to Cyprus during the year of Christ 1731. And I stayed at the city of Karpasia (of Rizokarpaso) and wrote the divine service for a few new saints. Saint Sozomenos, I believe, lived during the christian era (314- 1191) and because he is a new saint and is not found in the books of the Holy (Orthodox) Chucrh of Christ, I took the initiative, because of the many miracles that the saint creates and makes, and composed these few verses (which are to be found in his devine service), and I hope that they will be found by christians in future years ,and copy them, and read them, and chant them during his feast day".

And Monk Akakios continues writing that according to the tradition of the residents of the region, Saint Auxentios, who lived as a hermit farther north, not very far, to the north of the village of Eftakomi, used to leave his hermitage each Saturday evening and came and met Saint Sozomenos at his hermitage, and prayed and chanted together until Sunday evening, when at which time, he left and returned back to his own hermitage after receiving forgiveness.
Thus, all week they lived and prayed alone as hermits and during the weekends they met and prayed together.
From the above tradition, the conclusion is given that this Saint must have lived during the seventh century and was one of the "Three Hundred" Christians that reached Cyprus from Palestine after the persecutions of the Arabs.
Near the village of Davlos in the Karpas peninsula, to the east, next to the sea, there is a picturesque chapel dedicated to Saint Sozomenos, which today is under Turkish occupation, and as you can see from the photo below, it has been sacked by the Turks. Most likely, this chapel is dedicated to Saint Sozomenos, the hermit who lived on Mount Kompsa because in distance Davlos is near enough to this Saint's hermitage, around 12 kilometres, and not to the hermitage of Saint Sozomenos of Potamia which is very far away, at the province Nicosia.
This chapel of Saint Sozomenos must have been build many years ago, most likely by somebody from the village of Davlos who suffered from some kind of illness and in order for it to be cured by the Saint, he promised to build a church in his name. It appears that after the Saint cured his illness, the patient built this church for the Saint. However, in Davlos Saint Sozomenos is celebrated by the residents of the village on the 7th of August, the day on which the Orthodox Church celebrates the memory of the Saint and Martyr Dometios.
The last known miracle made by Saint Sozomenos took place a few years before the 1974 Turkish invasion of Cyprus and it happened as follows: A faithful Christian who honoured Saint Sozomenos, happened to have a wound made on one of his legs which was caused by infection, and which in the Cypriot dialect is called "limpourka" which means ant-hive in English. He went to many doctors in many countries of the world. The result was zero, and while feeling distressed, as he was in the bed of pain in England, because it was said to him by the doctors that there was no other treatment, other then to cut his leg in order to save his life, he began to plea to Saint Sozomenos in order to find an exit from the impasse that he was found it. In his despair he called out "my God help me, Saint Sozomenos, save me". Afterwards, he fell into a light drowsiness and during that time he saw an aged and respectful man approaching and saying to him "what happened to you man of God and you are laid down sick and distressed?" The man showed him his leg and said "This is what happened to me". The Saint said "what did the doctors say to you? " The patient answered that the doctors wanted to cut his leg and the Saint said to him " Don't accept it, I will heal you by the grace of Christ. I do not want anything from you other than to make (the celebration) of my feast day". And after he made the sign of the Cross on the patient's leg, he was immediately healed, and right after, the Saint disappeared. When the patienet woke up, he saw that his leg was really cured. From then on, up until the time he died, he celebrated the feast of Saint on the 7th of August of each year. The name of the cured man is Konstantinos Koumantaris from the village of Davlos, Famagusta.
Is it also reported by Monk Akakios that Saint Sozomenos served as bishop of Karpasia (of Rizokarpaso).

The memory of Saint Sozomenos of Karpasia is celebrated on the 20th of November.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου