ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009

Ο Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου - The church of the Annunciation of the Virgin Mary in Alexandria, Egypt

Η συνεχής αύξηση του ελληνικού στοιχείου στη χώρα του Νείλου επέβαλε την οικοδόμηση μεγαλοπρεπούς Ναού για τις λατρευτικές τους ανάγκες, αλλά και σαν χώρου - κέντρου συνάντησής τους. Ο Πατριάρχης Ιερόθεος, μορφή δυναμική στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού του 19ου αι., με την προτροπή εγκρίτων Ελλήνων της Αλεξανδρείας αποφασίζει ν΄αναλάβει το έργο κατασκευής Ναού αφιερομένου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Έτσι, στήθηκε στην Αλεξάνδρεια ακόμη ένα μνημείο, που μαρτυρεί τους κόπους των ενθικών και ευσεβών δωρητών της Αλεξάνδρειας. Έστησαν, λοιπόν, μνημείο ανάλογο με την ιστορία και τον πολιτισμό του Έλληνα μετανάστη. Με υπερηφάνεια σεμνύνεται ο σημερινός Έλληνας προστά στο σθένος και το μεγαλείο των προγόνων του, που του άφησαν αυτή τη βαριά κληρονομιά. Από τότε ο περικαλλέστατος Ναός του Ευαγγελισμού είναι το καύχημα των Ελλήνων της Αιγύπτου.

The constant increase of the Greek ethnic element in the land of the Nile called for the building of a church of some grandeur to meet their religious needs, but also to serve as a meeting- place. Patriarch Ierotheos, a dynamic figure in the Greek world of the 19th century, prompted by distinguished Greeks of Alexandria, decided to undertake the task of the construction of a church dedicated to the Annunciation of the Blessed Virgin Mary. Thus, Alexandria acquired yet another monument witnessing to the labours of the patriotic and devout benefactors, who set up a monument worthy of the history and culture of the Greek immigrants. The Greeks of today look with pride upon the determination and greatness of their ancestors who have left them such a glorious heritage. From that time on, the church of the Annunciation of the Theotokos has been the chief pride of the Greeks of Egypt.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου