ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας - The Greek Νautical Club of Alexandria

Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας είχε χιλιάδες μέλη κατά την ακμή της κοινότικας. Ωστόσο, λίγα ήταν τα μέλη που είχαν όποια δήποτε σχέση με θαλαμηγούς ή την ιστιοπλοΐα , καθώς ο όμιλος λειτούργησε κυρίως ως τόπος κοινωνικής συγκέντρωσης για τα πλούσια μέλη της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Οι κύριες δραστηριότητες ήταν τσάι και κοκτέιλ, για να δουν και να τους δουν, και ακόμη και ως τόπος επιλογής των μελλοντικών συζύγων για τα παιδιά τους. Ήταν μια κλειστή λέσχη και για το λόγο αυτό, όσοι δεν ήταν ντυμένοι σωστά, δεν γινόντουσαν δεκτοί εντός των εγκαταστάσεών της και τους ζητούσαν να φύγουν. Ο όμιλος λειτουργεί ακόμα και σήμερα, έστω και αν η Ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας έχει πλέον συρρικνωθεί από 150.000 σε λιγότερο από χίλιους και έχει περίπου 300 μέλη.

The Greek Yacht Club of Alexandria had thousands of members during the Community's heyday. However few members had any connection with yachting as the club functioned mainly as a place of social gathering for the rich members of the Greek community of the city. The principal activities were tea and cocktails, to see and been seen, and even a place of selecting future spouses for ones children. It was an exclusive club and for this reason, those who were not properly dressed, were not accepted within its premises and were asked to leave. The Club still functions today even if the Greek Community in Alexandria has now dwindled from 150,000 to less than a thousand and it has about 300 members.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου