ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Ο Απόστολος Φίλιππος - Philip the Apostle

Σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου. Ο Απόστολος Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης του Ανδρέα και του Πέτρου. Ήταν συνετός, μελετούσε τα βιβλία των προφητών και έμενε παρθένος. Ο Κύριος τον κάλεσε μετά το βάπτισμα στη Γαλιλαία να τον ακολουθήσει. Αυτός πήγε στην Μικρά Ασία και βοηθούσε τον Απόστολο Βαρθολομαίο στο κήρυγμα και είχε μαζί του την αδελφή του Μαριάμνη, η οποία τους διακονούσε. Μετά από πολλές κακουχίες στη χώρα της Μικράς Ασίας ήρθε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, όπου εκεί οι Έλληνες τον πήραν και τον έσερναν κατά γης μέσα στις πλατείες της πόλεως. Έπειτα τον τρύπησαν στους αστράγαλους και τον κάρφωσαν κατακέφαλα σε ένα ξύλο και έτσι μαρτυρικά παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό.

Today our Church celebrates the memory of Saint Philip. Philip the Apostle came from Bethsaida in Galilee, and was from the same town as Andrew and Peter. He was prudent, studied the books of the Prophets and remained a virgin. Jesus asked him after His baptism in Galilee to follow him. He went to Asia Minor and helped the Apostle Bartholomew with sermons and had his sister Mariamni with him who took care of them. After many hardships in the land of Asia Minor, he came to Hierapolis of Phrygia, where the Greeks there took him and dragged him on the ground within the square of the city. They after pierced him from the ankles and nailed him to a piece of wood through his head and thus in this martyric manner he surrendered his soul to God.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου