ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ο Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου - The church of the Archangels Gabriel & Michael in Alexandria, Egypt

Ο 19oς αι. θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ο χρυσός αιώνας της ελληνικής παρουσίας στην Αλεξάνδρεια. Οι Έλληνες, που άρχισαν να εγκαθίστανται στην πόλη, ήταν άνθρωποι των γραμμάτων και, κυρίως, του εμπορίου. Με την εργατικότητά τους, και τον απαράμιλο ζήλο τους κατόρθωσαν να ανυψώσουν το όνομα της Ελλάδας στο ύψος που άξιζε να βρίσκεται, για να μπορέσουν έτσι να μεγαλουργήσουν με έργα που μέχρι σήμερα κοσμούν την Αίγυπτο και προκαλούν τον θαυμασμό όχι μόνο των Αιγυπτίων, αλλά και των ξένων. Όπου πέρασαν άφησαν έργα ιδιαίτερα μεγάλης ιστορικής, πολιτιστικής, γεωργικής, και εκπεδευτικής αξίας. Με την ίδρυση, λοιπόν θρησκευτικών , εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων, αλλά και με την παρουσία επιφανών ευεργετών, όπως του Γεωργίου Αβέρωφ, ο ελληνισμός της Αιγύπτου γνώρισε μέρες μεγάλης δόξας και αίγλης. Ένα από αυτά τα θρησκευτικά ιδρύματα είναι και ο Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ ο οποίος βρίσκεται δίπλα από τη Πρατσίκειο Σχολή.

The 19th century could be described as the golden age of the Greek presence in Alexandria. The Greeks who began to settle in the city were men and women of education, chiefly involved in the world of commerce. By their industriousness and unrivaled zeal, they succeeded in exalting the name of Greece to heights it deserves to occupy, and in carrying through projects which are still an adornment to Egypt and call forth the admiration of the Egyptians and foreigners alike. Wherever they passed, they left behind them historic achievements of importance in the fields of culture, agriculture, education e.c.t. The setting up of religious, educational, and cultural institutions with the donations of distinguished benefactors such as Georgios Averof, helped the Hellenism of Egypt experience days of great glory and repute. One such religious institution is the Greek Orthodox church of the Great Archangels Gabriel and Michael which is situated next to the Pratsikeio Greek School.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου