ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

H Αβερώφειος Σχολή Αλεξανδρείας - The Averofian School of Alexandria

H Αβερώφειος Σχολή είναι το σημαντικότερο κοινοτικό γυμνάσιο των Ελλήνων της Αλεξανδρείας. Ιδρύθηκε το 1890, από τον Γεώργιο Αβέρωφ και παλιά περιελάμβανε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Παρθεναγωγείο. Το Σχολείο βρίσκεται στο Ελληνικό τετράγωνο στο Chatby στο κέντρο της πόλης πολύ κοντά στο λιμάνι, την βιβλιοθήκη και το Πατριαρχείο. Είναι ένα ημερήσιο αμιγές ελληνικό σχολείο αναγνωρισμένο και από τις Αιγυπτιακές αρχές ως σχολείο ελληνικών φορέων μόνο για Έλληνες. Ο φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.

Τα δυο βασικότερα χαρακτηριστικά της Σχολής είναι ο διφυής χαρακτήρας της παρεχόμενης σ' αυτή εκπαίδευση, δηλ. την διδασκαλία του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος, μαζί με τα μαθήματα της Αραβικής Μορφώσεως (αραβικά, ιστορία και γεωγραφία της Αιγύπτου, αγωγή του πολίτη) και η πάγια πολιτική της να μορφώνει αποκλειστικά Ελληνες το γένος και Χριστιανούς Ορθόδοξους το θρήσκευμα μαθητές, μη δεχόμενη για φοίτηση Άραβες μαθητές όπως έκαναν τα υπόλοιπα ξένα σχολεία και μη ασκώντας καμία προπαγάνδα εις βάρος της Αιγύπτου. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποδέχθηκαν οι Αιγυπτίοι και, έτσι, το σχολείο μπόρεσε να συνεχίσει την λειτουργία του ως τις ημέρες μας. Ο αριθμός των μαθητών στη Σχολή σήμερα είναι : 21 στο Γυμνάσιο, και 13 στο Λύκειο.

The Averofian School is the bigest Community High School of the Greeks of Alexandria. It was founded in 1890, by George Averoff and in the past it included a Primary, a Secondary and a Girls School. The School is located at the Greek square at Chatby downtown Alexandria near the harbor, the library and the Greek Orthodox Patriarchate. It is a daily purely Greek school recognized by the Egyptian authorities as a school of Greek institutions only for Greeks. Its institution is the Greek Community of Alexandria.

Its two most basic characteristics is the dual character of the education that it offered, in the other words the teaching of the Greek analytical program along with the subjects of the Egyptian Education (Arabic language, history and geography of Egypt, upbringing of the civilian). The second is its steady policy to educate exclusively Christian Greek Orthodox students, without accepting Arabic students, contrary to the other foreign schools. The Averofian school did not propagandize against Egypt. These characteristics were accepted by the Egyptians so the school maintained its operation until the present day. The number of students in the School today are: 21 in junior school, and 13 in high school.

2 σχόλια:

 1. Dear colleagues
  My name is Akrivi Anagnostaki and I am an English teacher in a school in the west suburbs of Athens, Greece. I am the co-ordinator for European projects in my school and responsible for a project named: "Connecting 3 continents: Europe, Africa, America" . I have already come in contact with the Cultural Centre of the Embassy of Egypt in Athens and I made a proposal to Dr. Darwish, director of the Cultural Centre concerning our school's idea of co-operating with your school.
  There is a group of 20 students who work on the project and try to find information of common interest concerning Art, Sciences, Environment and Immigration(Kavafis is a part of the investigation which concerns Literature). We would like to bring our students in contact with your students to co-operate and give them elements of their reality and the past on these issues. You could arrange the way of communication (via e-mails, or facebook, or skype connection, if there is available).
  We also communicate with a school in Brooklyn, USA as a representative of the 3rd continent.
  We would be really excited to have a positive response from you and arrange a more detailed co-operation.
  Looking forward to your reply
  Sincerely yours
  A.A.
  my school's e-mail : mail@1lyk-chaid.att.sch.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Dear Akrivi Anagnostaki,

  I think that you should send this letter directly to the homepage of the Averofeio School of Alexandria which I include below:


  http://averofeio-school.world.sch.gr/averofio/history.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή