ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Η Μονή του Αγίου Νικολάου των γάτων - The Monastery of Saint Nicolas of the cats

Η Μονή του Αγίου Νικολάου των γάτων θεωρείται ως ένα από τα δύο αρχαιότερα μοναστήρια της Κύπρου. Ιδρύθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 4 ου αιώνα. Η ίδρυσή του αποδίδεται στον Καλόκαιρο, τον πρώτο βυζαντινό ηγεμόνα της Κύπρου, και οικοδομήθηκε κάτω από τις οδηγίες του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Δεν είναι βέβαιο όμως αν το αρχικό μοναστήρι που χτίστηκε τον 4 ο αιώνα ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Παλιές πηγές αναφέρονται σε ένα μοναστήρι στην περιοχή αφιερωμένο στην Παναγία Θεοτόκο.
Το μοναστήρι ήταν από την αρχή της ίδρυσής του ανδρικό, και φαίνεται να είχε κατοικηθεί από μοναχούς μέχρι τον 15 ο αιώνα, οπότε και εγκαταλείφθηκε λόγω καταστροφής του από σεισμό. Το 16 ο αιώνα αποκαταστάθηκε και λειτούρησε μέχρι το 1570, όταν οι μοναχοί του έχαν σφαγεί κατά την εισβολή των Οθωμανών. Το μοναστήρι είχε αποκατασταθεί και πάλι κατά τον 18 ο αιώνα και λειτουργούσε από μοναχούς. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα η μονή ερημώθηκε. Αποκατάθηκε και πάλι λίγο μετά το 1974 και από το 1983 μέχρι και σήμερα κατοικείται από καλόγριες.
Το μοναστήρι είναι γνωστό ως "Άγιος Νικόλαος των γάτων", διότι σύμφωνα με τη παράδοση της Κύπρου η Αγία Ελένη εισήγαγε εκατοντάδες γάτες στην Κύπρο κατά την επιστροφή της από τους Αγίους Τόπους, μετά την εύρεση του Τιμίου Σταυρού, με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού από δηλητηριώδη φίδια που λύμαιναν τη Κύπρο λόγω μιας πολύχρονης, σαράντα ετών, ανομβρίας.
Οι μοναχοί στο μοναστήρι καλούσαν τις γάτες για φαγητό με τον ήχο από ένα σήμαντρο και με τον ήχο από άλλο σήμαντρο τις έστελναν στα χωράφια για να δώσουν την μάχη τους με τα φίδια. Η συνήθεια της διατήρησης γάτων για να μάχονται τα φίδια διαδόθηκε γρήγορα στα περισσότερα από τα μοναστήρια της Κύπρου αλλά και της Ρόδου. Ένας μεγάλος αριθμός γάτων περιφέρονται ακόμη γύρω από το μοναστήρι και τις περιποιούνται οι μοναχές.

The Monastery of Saint Nicolas of the cats is regarded as one of the two most ancient in Cyprus. It was founded during the first decades of the 4th century. Its foundation is attributed to Kalokairos, the first Byzantine ruler of Cyprus, who was following the orders of Saint Constantine and Saint Helen. It is not certain however whether the first monastery built during the 4th century was dedicated to Saint Nicholas. Old sources refer to a monastery in the area dedicated to the Theotokos (Mother of God).
The monastery was a mens monastery from its beginning and seems to have been inhabited by monks until the 15th century when it was deserted because of its destruction from an earthquake. The 16th century it was restored and operated until 1570 when the monks were slaughtered by the invading Ottomans. The monastery was again restored and operated in the 18th century by monks. for a long period during the 19th century the monastery was deserted. It was restored once more a little after 1974 and from 1983 until this day it is inhabited by nuns.
The monastery is known as "Saint Nicolas of the cats" because according to Cypriot legend Saint Helen imported hundreds of cats to Cyprus on her way back from the Holy Land after finding the Holy Cross in order to control the population of poisonous snakes which infested Cyprus due to a very long, forty years, drought.
The monks at the monastery would summons the cats to meals by tolling a bell and another bell would send them out into the fields to battle the serpents. Habit of keeping cats to battle the snakes spread quickly to most of the Cypriot monasteries and to Rhodes. A large number of cats still roam around the monastery and are been taken care of by the nuns.

1 σχόλιο:

  1. Γεια σου Νoctoc, θυμήθηκα αυτό το ωραίο σου άρθρο και σκέφτηκα να το αναρτήσω με Link προς το ιστολόγιό σου:

    μπορείς να το επισκεφτείς εδώ:
    http://travelforum.gr/index.php?topic=314.0

    Καλό μήνα να έχεις!

    ΑπάντησηΔιαγραφή