ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Ο Άγιος Γεώργιος ο Μαχαιρωμένος και ο ερειπωμένος του Ναός στο χωριό Αναλιόντας -Saint George Macheromenos and his ruined church at Analiontas village

Ο Άγιος Γεώργιος ο Μαχαιρωμένος είναι ένας Κύπριος Άγιος που σήμερα είναι άγνωστος στον περισσότερο κόσμο. Τον Άγιο αυτό τον αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικό του: "Εις τον Αχλίοντα ο Άγιος Γεώργιος ο Μαχαιρωμένος τοπικός και θαυματουργός".
Ο Καταλυόντας ήταν ένας μικρός οικισμός, ένα χλμ. νοτιοανατολικά του χωριού Αναλυόντα. Η περιοχή υπάγεται διοικητικά στον Αναλυόντα. Στο μέσο περίπου του δρόμου που οδηγεί από το χωριό Αναλιόντας προς το χωριό Λυθροδόντας στην επαρχία Λευκωσίας, κοντά στον εγκαταλελειμένο οικισμό Καταλιόντα, υπάρχουν τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου του Μαχαιρωμένου. Ο Κύπριος εθνολόγος και λαογράφος, Νέαρχος Κληρίδης, αναφέρει ότι στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, αλλά και τη Βυζαντινή περίοδο, το χωριό Αναλιόντας και η συγκεκριμένη εκκλησία ήταν ξακουστά για τα πολλά θαύματα του Αγίου Γεωργίου του Μαχαιρωμένου. Η φήμη της εκκλησίας αυτής συνδέεται με τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Μαχαιρωμένου, η οποία για αρκετά χρόνια κοσμούσε την κύρια εκκλησία του χωριού Αναλιόντας, την Αγία Μαρίνα. Στις μέρες μας, η εικόνα του Αγίου φυλάσσεται στην Αρχιεπισκοπή. Ο Άγιος αυτός είναι πολύ πιθανό να ήταν ασκητής της περιοχής, διότι δίπλα από την ερειπωμένη εκκλησία του, στα νοτιοανατολικά, δεσπόζει λόφος που στην ανατολική του πλευρά υπάρχουν δύο σπηλιές, μια μικρή και μια μεγάλη, όπου πολύ πιθανόν ο Άγιος να ασκήτευσε σε μια από αυτές.

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Μαχαιρωμένου εορτάζεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Saint George Macheromenos (stabbed by a knife) is a Cypriot saint who today is unknown to most people. This saint is mentioned by medieval Cypriot chronicler Leontios Macheras in his Chronicle: "In Achliontas (village) , there is Saint George Macheromenos who is a local (saint) and a miracle maker". Kataliontas was a small settlement, about 1 km southeast of the village of Analiontas. The area is under the jurisdiction of the village of Analiontas. In the middle of the road leading from the village of Analiontas to the village of Lithrodontas in Nicosia, near the abandoned village of Kataliontas, there are the ruins of the ancient church of Saint George Mecheromenos (the stabbed). Nearchos Clerides, a Cypriot folklore scientist, writes that during the years of Frankish rule, but also during the Byzantine period, the village of Analiontas and particularly this church were famous for the many miracles that Saint George Macheromenos made. The reputation of this church is the miraculous icon of Saint George Macheromenos, which for many years adorned Agia Marina, the main village church of Analiontas. Nowadays, the icon of the Saint is kept at the Archdiocese in Nicosia. The Saint is likely to have been an ascetic hermit in the region, because beside the ruined church, in the southeast, on a hill which dominates the area, on its eastern side, there are two caves, one small and one large, where it's likely that the Saint lived in one of them.

The memory of Saint George Macheromenos is celebrated on December 31.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου