ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Ο Όσιος Νόμων και ο Όσιος Βηχιανός - Saint Nomon and Saint Vichianos"Ο ουν λαλών ει μη ει οδηγούμενος υπό φωτός ουράνιο και σοφίας, ου δύναται πληροφορήσαι" Λόγια Οσίου Βηχιανού.
Ο Όσιος Νόμων και ο Όσιος Βηχιανός ήταν και οι δύο Κύπριοι και ασκήτευσαν σε σπήλαια στην περιφέρια Ταμασού, κοντά στο χωριό Ανάγυια Λευκωσίας, όπου υπάρχει Ναός του 13 ου αιώνα, ο οποίος τιμάται στο όνομα των δύο αυτών Αγίων. Ο Άγιος Νόνων όπως και ο Άγιος Βηχιανός είναι άγνωστοι στους συναξαριστές, αλλά απεικονίζονται ως μοναχοί σε φορητές εικόνες της Κύπρου ήδη από τον 14 ο αιώνα. Κατάγωνταν και οι δύο από τη Κύπρο. Στην εικόνα που βρίσκεται στον Ναό τους στο χωριό Ανάγυια εικονίζονται και οι δύο μαζί ως 'Οσιοι. Στην εικόνα αυτή, σε ειλητάριο που κρατεί ο Όσιος Νόμων αναγράφεται το εξής: "Καλόν εστίν του φαγείν κρέας και ποιείν οίνον και μη φαγείν διά της κατακρίσεως τας σάρκας των αδελφών σου". Λείψανα των δύο αγίων σώζονται στον εν λόγω ναό, όπως και σε νεότερο που υπάρχει στο ίδιο χωριό. Στην ιερά Μονή Μαχαιρά σώζεται επίσης ένα οστό από τα λείψανα του Οσίου Βηχιανού.

Οι δύο Άγιοι συνεορτάζουν στις 11 Δεκεμβρίου

Saint Nomon and Saint Vichianos were both from Cyprus and lived as hermits in caves at the region of Tamasos near the village of Anayia, Nicosia, where there is a church of the 13th century, dedicated to the two Saints. Τhe lives of Saint Nomon and Saint Vichianos are unknown to hagiologists but are depicted as monks in portable icons of Cyprus since the 14th century. On the icon found in the church of the village of Anayia they are both depicted together as saints. On this icon, on a long vellum held by Saint Nomon, the following is written: "It is better (not to fast) but eat meat and drink wine (than keep the fasting days) but eat the flesh of your brothers by criticizing them". Remains of the two Saints are preserved in the church of the village of Anayia. A piece of the remains of Saint Vichianos is also kept at the Monastery of Machairas.

The memory of the two Saints is celebrated on December 11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου