ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Το Κανισκέριο Ορφανοτροφείο και τωρινό Γηροκομείο - The The Kaniskerion Orphanage and current Home for Senior Citizens

Κανισκέρειον Ορφανοτροφείον και Άσυλον Αρρένων της Ελληνικής Ενώσεως "Αισχύλος - Αρίων". Αναμνηστικό δελτάριο τελέσεως αγιασμού τη 6η Ιουνίου 1926.

Το 1970 το Κανισκέρειο ορφανοτροφείο κλείνει και στο κτήριο μεταφέθηκε το Αντωνιάδειο γηροκομείο. Ειρωνικά, το κτήριο που στέγαζε τα ελπιδοφόρα νιάτα της ακμάζουσας παροικίας, τώρα στεγάζει τα γηρατειά της παροικίας που σβήνει.
Το Αντωνιάδειο- Κανισκέρειο γηροκομείο, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή των δύο μεγάλων αλεξανδρινών φιλανθρώπων που στεγάζεται τώρα στο κτήριο του άλλοτε Κανισκέρειου ορφανοτροφείου φιλοξενεί και φροντίζει 54 ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

In 1970 the Kaniskerion Greek Orphanage for boys which was build in 1926 closed and the Antoniadeio nursing Home for the elderly was moved to the building. Ironically, the building that housed the promising youth of the thriving community, now houses the aging members of a community that is fading away.
The Antoniadeion-Kaniskereion nursing home, named in honour of the two great Alexandrian Greek philanthropists is now housed in the building of the once Kaniskereion Orphanage and takes care of 54 elderly people.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου