ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Ο Άγιος Δημητριανός των Περάτων και Επίσκοπος Ταμασού - Saint Dimitrianos of Pera and Bishop of Tamassos

Των Κυπρίων το κλέος, Ταμασέων ο Πρόεδρος, φύλαξ και φρουρός των Περάτων, Δημητριανέ Πατήρ ημών, αναδειχθείς· διό τυφλόν εφώτισας ποτέ, το φως ενεδίδου τηλαυγώς, και ανέκραξε δε ούτως, τω δια σου με φωτίσαντι Δόξα σοι. Δόξα τω ούτως ευδοκήσαντι Θεώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου τοιαύτα τέρατα.

Απολυτίκιο Αγίου Δημητριανού των Περάτων, επισκόπου Ταμασού.

Στην Κύπρο υπάρχουν δύο Άγιοι με το όνομα Δημητριανός. Ο ένας από αυτούς είναι ο Άγιος Δημητριανός επίσκοπος Χύτρων, για τον οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί εδώ και ο άλλος είναι ο Άγιος Δημητριανός των Περάτων και επισκόπου Ταμασού.
Ο Άγιος Δημητριανός είναι Άγιος των Περάτων. Αυτό φαίνεται από τη χειρόγραφη ακολουθία στην οποία τονίζεται πως ο Άγιος είναι «το καύχημα των Περάτων και της Ταμασσού το βλάστημα». Στην κορυφή του λόφου υπεράνω των Περάτων βρίσκονται τα χαλάσματα της εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού. Ο Άγιος υπήρξε Επίσκοπος Ταμασσού και τιμήθηκε, ιδιαίτερα από τους κατοίκους των Περάτων, που μέχρι σήμερα πλείστοι επισκέπτονται το χώρο για το άναμμα του καντηλιού που διατηρείται σ’ ένα προσκυνητάρι στον ιερό χώρο. Στη σκέψη των κατοίκων υπάρχει πάντοτε το όραμα για ανέγερση ενός παρεκκλησίου ή εκκλησίας στα ερείπια της παλιάς εκκλησίας.

Η μνήμη του Αγίου Δημητριανού των Περάτων εορτάζεται στις 27 Ιανουαρίου.

In Cyprus there are two saints who are named Dimitrianos. One of them is Saint Dimitrianos bishop of Chytroi, about whom we have already written here and the other is Saint Dimitrianos of Pera and bishop of Tamassos, present day Limassol.
Saint Dimitrianos is a Saint belonging to the village of Pera. This is illustrated by a hand written manuscript which stresses that the Saint is "the pride of Pera and a native of Tamassos". At the top of the hill above the village of Pera there are the ruins of the church of Saint Dimitrianos. The Saint was Bishop of Tamassos and was honoured, especially by the residents of Pera, who until today many visit the site to light the class kept in the shrine which was build in this holy place. In the minds of the people of Pera there is always a vision for building a chapel or church on the ruins of the old church.

The memory of Saint Dimitrianos of Pera is celebrated on January 27.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου