ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Οι Αγίες Ζηναΐδα & Φιλονίλλα και ο ερειπωμένος τους ναός στην Κισσόνεργα - Saints Zenais & Philonilla and their ruined church in Kissonerga village

 

 Την πολυθαύµαστον Ταρσόν τιµήσωµεν, την εξανθήσασαν άνθη τα τίμια, την Ζηναΐδα τήν σοφήν και Φιλονίλλαν. Άµα δε έχουσαι της πίστεως την κρηπίδα ασάλευτον, πάσαν πληµµυρίδα των δαιµόνων κατήσχυναν. Διό και συν Αγγέλοις χορεύουσαι, υπέρ ηµών αεί πρεσβεύουσιν.


Απολυτίκιο Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλας

Οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα ήταν αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και ήταν συγγενείς του αποστόλου Παύλου. Προέρχονταν από πλούσια και ευκατάστατη οικογένεια, πράγμα που τους επέτρεψε να εκμάθουν και την ιατρική τέχνη και επιστήμη. Από πολύ νωρίς οδηγήθηκαν στη χριστιανική πίστη της οποίας έγιναν θερμότατες ακόλουθοι. Η συγγένειά τους µε τον Παύλο τις ώθησε να εργασθούν στα μέρη όπου εκείνος κήρυξε προηγουμένως, εδραιώνοντας µε τον τρόπο αυτό το έργο του. Περιόδευαν και ασκούσαν την ιατρική επιτελώντας ταυτόχρονα και ιεραποστολικό έργο. Έτσι τις βλέπουμε πρώτα στα μέρη της Ελλαδικής Μαγνησίας, εκεί που σήμερα βρίσκεται η πόλη του Βόλου, στην αρχαία Δημητριάδα. Από τη Δηµητριάδα εγκαταστάθησαν στην Πάφο, και συγκεκριμένα στο χωριό Κισσόνεργα μετά το ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στη περιοχή αυτή της Κύπρου. Στη Κισσόνεργα περιέρχονταν τα σπίτια, εργάζονταν για τη στήριξη και διάδοση του χριστιανισμού, και θεράπευαν ασθενείς - ιδιαίτερα γυναίκες και γυναικείες παθήσεις. Οι άσχημες συνθήκες διαβίωσής τους όμως, οι κακουχίες και οι ταλαιπωρίες του ιεραποστολικού έργου, έφθειραν την υγεία τους. Κι έτσι, κοιμήθηκαν εν ειρήνη χωρίς να φθάσουν γεράματα. Πρώτη η Ζηναίδα και ύστερα η Φιλονίλλα.
Στον τόπο που τάφηκαν, στην Κισσόνεργα, κτίστηκε αργότερα Ναός στο όνομά τους. Πολύ κοντά στην κύρια εκκλησία του χωριού, που είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, διασώζονται τα θεμέλια του μονόκλιτου Ναού αυτού που ήταν αφιερωμένος στις Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα και που καταστράφηκε από σεισμό.
Οι κάτοικοι του χωριού Κισσόνεργας και της γύρω περιοχής πιστεύουν ότι οι Αγίες Ζηναΐδα και Φιλονίλλα θεραπεύουν κυρίως αιμορραγίες γυναικών. Σε πιο παλιά χρόνια, οι πασχούσες από αιμορραγία γυναίκες, συνήθιζαν να προσέρχονται στον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Κισσόνεργα και περιδένονταν με λεπτή ταινία την οποία αφιέρωναν στις Αγίες για να θαραπευτούν. Δίπλα από την ερειπωμένη εκκλησία υπήρχε πηγάδι με θεραπευτικό αγίασμα στο οποίο πήγαιναν οι πιστές για να θεραπευτούν από γυναικείες παθήσεις. Επιπρόσθετα, οι νεαρές άγαμες κοπέλες του χωριού πλένονταν με το αγιασμένο νερό για να τις βοηθήσουν οι δυο Αγίες να βρουν σύζυγο.

Στα ερείπια του ναού των Αγίων Ζηναΐδας και Φιλονίλλας στη Κισσόνερα τελείται μέχρι και σήμερα η Θεία Λειτουργία στη µνήμη των αγίων αδελφών στις 11 Οκτωβρίου, όπου και εορτάζουν.

 The Saints Zinais and Philonilla were blood sisters. Τhey came from Tarsus of Cilicia and were relatives of Paul the Apostle. They were from a wealthy and affluent family, which allowed them to learn the arts of medicine and science. From the first years of Chrisianity they had converted to the Christian faith, of which they were sincere followers. Their relationship with Paul has led them to work in the places where he had preached before, consolidating in this way to his mission. They traveled and practiced medicine and at the same time they also performed missionary work. Thus, we see them first at the parts of Helladic Magnisia, where the city of Volos is today, at the ancient city of Dimitriada. From Dimitriada they took up residence in Paphos, and more spacifically at the village of Kissonerga, after the missionary work of the Apostles Paul and Barnabas in this area of Cyprus. In Kissonerga they visited houses to spread the Gospel, worked for the support and spread of Christianity, and cured patients - particularly women and women's health problems. However, their poor living conditions, the hardships and sufferings of missionary work, effected their health badly. So, they slept in peace without reaching old age. Zinais pasted away first and then Philonilla.
In the place were they were buried in Kissonerga, a church was built in their name. Very near the main village church, dedicated to the Transfiguration of the Savior, today survive the foundations of this single-aisled church dedicated to the Saints Zinais and Philonilla, which was destroyed by an earthquake.
The villagers of Kissonerga, and the surrounding region, believe that Saints Zinais and Philonilla heal especially the bleeding of women. In older times, women suffering from bleeding used to go to the church of the Transfiguration of the Savior in Kissonerga and tied themselves with a thin ribbon which they then dedicated to the two Saints in order to be cured. Next to the ruined church there used to be a well with healing holy water where women faithful used to visit in order to be treated from different women's health problems. In addition, young unmarried girls of the village washed themselves with the holy water in order that the Saints would help them find a spouse.

The Divine Liturgy of the two Saints and sisters, Zenais and Philonilla, is celebrated up to the present day in the ruins of their church in Kissonerga on October 11, which is the date of their memory.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου