ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Ο Όσιος Κυριακός ο της Ευρύχου - Saint Kyriakos of Evrychou

Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης, Θεοφόρε Κυριακέ πατήρ ημών νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Οσίου Κυριακού της Ευρύχου

Τον Θαυματουργό αυτόν Άγιο δεν τον αναφέρουν οι Κύπριοι Χρονογράφοι και οι Συναξαριστές, αλλά η ιστορία, η Παράδοση και ο αρχαίος Ναός του λίγο έξω από το χωριό Ευρύχου, μαρτυρούν για την αγία ζωή του. Κατά το τέλος του τρίτου και αρχές του τετάρτου αιώνα αρχίζει να ανθεί ο Μοναχισμός και η αναχώρηση στην έρημο της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου. Τούτο το πνεύμα της ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Χριστό κυριαρχούσε σε πολλούς χριστιανούς. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Όσιος Κυριακός ο της Ευρύχου, που γεννήθηκε από χριστιανούς γονείς και έμαθε από την παιδική του ηλικία για το Χριστό. Το Χριστό όμως, όπως η Ακολουθία του αναφέρει, τον αγάπησε από τη βρεφική του ηλικία. Τούτη η αγάπη συνέχισε για να γίνει πλήρης αφιέρωσης προς αυτόν.
Το ασκητήριο του, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο Τάφος και ο Ναός του, κατέστη κέντρο ιεραποστολικής εργασίας για τη γύρο περιοχή και πνευματικής τροφοδοσίας για όσους κατάφευγαν εκεί όπου ασκήτευε ο Όσιος. Η αγία ζωή του, η προσφορά του, και τα θαύματα που η Χάρη του Θεού τον καταξίωσε να κάμνει με τις προσευχές του στο Χριστό, συντέλεσαν ώστε στη συνείδηση του κόσμου, ο οποίος τον γνώρισε, να αναγνωρίζεται ως Άγιος. Τούτη η συνείδηση ανάμεσα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα διατηρείται άσβεστη μέχρι σήμερα. Ο όμορφος κοιμητηριακός, σήμερα Ναός του, η μεγάλη συγκέντρωση πιστών την ημέρα της γιορτής του στις 24 Μαΐου, αλλά και τα θαύματα που με τη Χάρη του γίνονται μέχρι σήμερα, αποτελούν τη βεβαίωση του ότι ο Όσιος Κυριακός έζησε εκεί, όπου βρίσκεται ο Ναός του και για 1700 τώρα χρόνια οι ικεσίες του προς τον Ιησού Χριστό αναπέμπονται συνεχώς για όσους τον επικαλούνται με πίστη. Μόλις πριν δυο χρόνια οραμάτισε ασθενή με όγκο στον εγκέφαλο στη Λάρνακα, ο οποίος ήρθε στο Ναό και θεραπεύτηκε.

Η θήκη των λειψάνων του Αγίου Κυριακού της Ευρύχου βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Ευρύχου. Το πότε έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του είναι άγνωστο.

Η μνήμη του Οσίου Κυριακού της Ευρύχου εορτάζεται στις 24 Μαΐου

This Saint and Miracle Maker is not mentioned by any Cypriot chroniclers nor by any writers about the lives of saints (synaxaristes), but history, tradition and the ancient church just outside the village of Evrychou, bear testimony to his holy life. Monasticism started booming at the end of the third and early fourth century and so was acentism in the deserts of Palestine and Egypt. This spirit of total dedication to Christ dominated many Christians of that time. Among these men and women was Saint Kyriakos, the Saint of Evrychou, born of Christian parents and taught about Christ from childhood. However, as his Devine Service states, he came to love Christ from infancy. This love continued on to become a complete dedication to Him.
His hermitage, where today his the tomb and church are located, became a center for missionary work around the region, and spiritual growth for those who came where the saint lived seeking for advice. His holy life, his contribution, and the miracles that the grace of God allowed him to make through his prayers to Christ, all contributed for him to be recognized as a saint in the conscience of the people who knew him. This consciousness about his sainhood is kept alive by the Christians of Cyprus until today. His beautiful, now cemetery church, the high concentration of believers on the day of his memory on May 24, but also the miracles which with his the Grace take place up until today, are the confirmation that Saint Kyriakos lived at the location where his church is now situated, and that for 1700 years his supplications to Jesus Christ are always unswered to those who invoke him with faith. Just two years ago he was evisioned by a patient in Larnaca who was suffering with a brain tumor and this patient came to his church and was healed. The case of the remains of Saint Kyriakos of Evrychou is in the church of Saint Marina in Evrychou. It is unknown when the removal of his remains from his tomb took place.

The memory of Saint Kyriakos of Evrychou is celebrated on May 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου