ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Ο Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός - Saint Memnon the Miracle Maker


  
Ο Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός δεν αναφέρεται από κανένα χρονογράφο. Κατά τοπική παράδοση ο Όσιος αυτός ήταν ένας από τους «τριακόσιους» πρόσφυγες της Παλαιστίνης που ήρθαν στην Κύπρο κατά τον διωγμό τους από τους Σαρακηνούς. Όταν έφθασε στην Κύπρο, ο Όσιος Μέμνων ασκήτευσε στη τοποθεσία "Βουναρκές" δυτικά της Αμμοχώστου, εκεί που βρίσκεται σήμερα το προάστιο της Αμμοχώστου "Άγιος Μέμνων", στην τουρκοκρατούμενη περιοχή.
 Μετά την κοίμηση του Οσίου, οι περίοικοι Χριστιανοί ανήγειραν στο όνομα του περικαλλή Ναό, ο οποίος σώζεται μέχρι σήμερα. Μέχρι το 1974, ο Ναός του αυτός, για κάποιο λόγο, πανηγύριζε την Κυριακή των Βαΐων. Οστόσο η μνήμη του Οσίου Μέμνωνος του Θαυματουργού, εορτάζεται από την Εκκλησια μας στις 28 Απριλίου. 

Εκκλησία Αγίου Μέμνωνα στα Βαρώσια -  Church of Saint Memnon in Varoshia

Saint Memnon the Μiracle Maker is not mentioned by any chronicler. By local tradition, this Saint was one of the "three hundred" Palestinian refugees who arrived in Cyprus during their expulsion from there by the Saracens. After arriving in Cyprus, Saint Memnon became a hermit at the site known as "Vounarkes" west of Famagusta, where the suburb of "Agios Memnon'' in Famagusta is now, in the Turkish-occupied area.
After the death of the Saint, the local Christian residents erected a beautiful church in his name, which survives to this day. Until 1974, for some reason, this church celebrated his memory on Palm Sunday. However, the memory of Saint Memnon the Miracle Maker, is celebrated by our Orthodox Church on April 28.

1 σχόλιο: