ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Ο Άγιος Ονησιφόρος ο Θαυματουργός ο παρά την Αναρίταν ασκήσας - Saint Onesiphorus the Miracle Maker who lived as a hermit at the village of Anarita

Θείοις θαύμασι κατεπλουτίσθη, πάτερ όσιε Ονησιφόρε, η της Πάφου Αγία Μητρόπολις- τον άσυλον θησαυρόν η Αναρίτις εκτήσατο, έχουσα την λάρνακα των αγίων λειψάνων σου' η και βρύει αεννάως ιάσεις εις δόξαν Χριστού του εν Τριάδι.

Απολυτίκιο Αγίου Ονησιφόρου της Αναρίτας

Ο Άγιος Ονησιφόρος ήταν γέννημα της Βασιλίδας των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς, ενάρετοι και πλούσιοι, στους οποίους έχαν δοθεί μεγάλες τιμές από τους τότε βασιλείς.
Ο Ονησιφόρος ανατρεφόταν στα ανάκτορα, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να μορφωθεί στη γνώση των Νόμων και στην ειδική σπουδή της πολεμικής ναυτικής τέχνης. Ο βασιλιάς, βλέποντας τη σοφία του και την ικανότητα που είχε, τον ανέδειξε Αυγουστάλιο, πρώτο δηλαδή Ναύαρχο του πολεμικού στόλου της Αυτοκρατορίας. Ο Ονησιφόρος ναυπήγησε νέες ναυτικές μονάδες, επισκεύασε παλαιά πολεμικά πλοία, μερίμνησε για την πολεμική εξάσκηση, και αύξησε την μαχητικότητα του Βασιλικού πολεμικού ναυτικού.
Εχθροί καλά εξωπλισμένοι επετέθησαν κατά της Αυτοκρατορίας. Αποστάλθηκε αμέσως εναντίον τους ο Ονησοφόρος με πολλά πολεμικά πλοία. Όμως, κατά τη μεγάλη σύγκρουση, όλα τα πλοία μας καταποντίστηκαν, εκτός από ένα, με το οποίο σώθηκε και ο Ναύαρχος. Για κάποιο λόγο, βρασμός από το πυθμένα της θάλασσας, διέλυσε τη πίσσα με την οποία ήταν συγκολλημένα τα ξύλα των πλοίων μας.
Ο Όσιος λυπήθηκε πολύ. Αποφάσισε να αποσυρθεί από τη ματαιότητα του κόσμου, και μαζί με δέκα φίλους του, οι οποίοι εξ ίσου επιζητούσαν την ασκητική ησυχία, έφυγε και ήλθε στο λιμάνι της Πάφου. Αφού βγήκαν από το πλοίο, ασπάσθηκαν αναμεταξύ τους, και ο καθένας ανεχώρησε όπου τον οδηγήσει ο Θεός.
Περνώντας από την Αναρίτα, ο Ονησιφόρος διαπίστωσε την ύπαρξη σπηλαίου, που ήταν ιδεώδες για σκοπούς ησυχίας και ασκήσεως. Εγκαταστάθηκε σ’ αυτό και επιδόθηκε με ζήλο στην υλοποίηση αυτού που έβαλε σκοπό της ζωής του. Νήστευε, αγρυπνούσε, προσευχόταν και ανέπεμπε δεήσεις στο Θεό. Εκεί έκτισε και μικρό Ναό ο οποίος δυστυχώς κατέρρευσε πριν λίγα χρόνια από σεισμό.
Εκείνο τον καιρό, φοβερή ανομβρία και ξηρασία μάστιζε πάλι την Κύπρο. Οι πηγές είχαν στερέψει, τα πηγάδια άδειασαν, τα σπαρτά ξήραναν, τα δέντρα έχασαν τους καρπούς και τα φύλλα τους, τα ζώα πέθαιναν από τη δίψα, και για ένα σταμνί νερό έπρεπε κάποιος να ταξιδεύσει μίλια πολλά σε κάποια από τις μεγάλες πηγές ή σε πηγάδι αστείρευτο. Απειλητικό έγινε και το φάσμα της πείνας.
Για τρεις ημέρες ο Άγιος Ονησιφόρος, ούτε έφαγε, ούτε έβρεξε τα χείλη, ούτε έκλεισε τα βλέφαρα, και με αδιάκοπα δάκρυα απήυθηνε θερμές προσευχές στον Θεό. Μετά από αυτές τις τρεις μέρες προσευχής, σύννεφα πυκνά σκέπασαν τον κυπριακό ουρανό και έδοσαν το ανεκτίμητο δώρο που ζήτησε από τον Θεό ο Άγιος. Όταν πλήθη μεγάλα ήρθαν να τον ευχαριστήσουν, αυτός τους είπε να αποδώσουν τις ευχαριστίες τους στον Δοτήρα παντός αγαθού, και τους συνέστησε να ζουν πάντοτε μια καθαρή ζωή, τη μόνη την οποία αγαπά και θέλει ο Θεός.
Και μετά θάνατον, ο Ασκητής της Αναρίτας συνεχίζει να θαυματουργεί μέσω της μεσιτείας του προς τον Θεό. Καθαρίζει λεπρούς, προσφέρει τη ποθητή όραση στους μη βλέποντες, ξαναδίνει τη φωνή στους βωβούς, ανορθώνει τους χωλούς, αποκαθιστά τους καρκινοπαθείς υγιείς, και γίνεται άμισθος ιατρός σε όλους τους κακοπαθούντες που προσέρχονται με πίστη σε αυτόν.
Σήμερα στην Αναρίτα, τη νότια είσοδο του χωριού, βρίσκεται το νέο εκκλησάκι του Αγίου Ονησιφόρου που η κοινότητα φρόντισε για την ανέγερση του, μετά τη κατέρρευση του παλαιού Ναού. Το εκκλησάκι βρίσκεται στον ίδιο χώρο αλλά έξω από το κοιμητηρίο, ενώ ο παλιός Ναός ήταν εντός του κοιμητηρίου. Το σπήλαιο, όπου ο Άγιος Ονησιφόρος άγιασε υπήρχε μέχρι πριν περίπου είκοσι χρόνια εκεί στη περιοχή που κτίστηκε το εκκλησάκι. Σήμερα όμως, αγνοείται. Πιθανόν να καλύφθηκε με μπάζα που έρριξε εκσκαφέας στα δυτικά της νέας εκκλησίας του Αγίου, στην ορφύ του κρημνού.
Το θαυματουργό λείψανο του Αγίου Ονησιφόρου, για πολλά χρόνια βρισκόταν στο χωριό και φυλασσόταν σε μια λάρνακα στον παλαιό Ναό του. Από καιρό όμως χάθηκε και κανένας δεν ξέρει τίποτε γι αυτό. Λείψανα του όμως σώζονται στη Μονή Κύκκου και στη Μονή Χρυσορρογιάτισσας.

Η μνήμη του Αγίου Ονησιφόρου της Αναρίτας εορτάζεται στις 18 Ιουλίου

Saint Onesiphorus was an offspring of the Queen of all cities, Constantinople. His parents were pious, virtuous and wealthy, and were given many honours by the kings of the time.
Onesiphorus was brought up in the palace, where he was given the opportunity to be educated to the knowledge of Law and his special study was that of military seamanship. The king seeing his wisdom and skill, made him Augustale (Augustalis), that is, the top Admiral of the naval fleet of the Byzantine Empire. Onesiphorus build new naval units, repaired old warships, took care for the military exercises, and increased the militancy of the Royal Navy.
Well armed enemies attacked the Empire. Onesiphorus along with many warships was immediately sent against them. However, during the great conflict, all of the Greek ships were sunken, except one, with which the Admiral was also saved. For some reason, the heat of the seabed broke up the pitch which clued together the wood of the Greek ships.
The Saint felt very sad. He decided to withdraw from the vanity of the world, along with ten of his friends who were equally seeking the ascetic silence, and left and came to the port of Paphos. After disembarking, they kissed and said fairwell to one another, and everyone departed to where he was led by God.
Passing from Anarita, Onesiphorus found the existence of a cave, which was ideal for the purpose of serinity and ascentisism. He settled there and actively strived for the implementation of what he had set for his life. He fasted, made vigils, and prayed to God. At this location, he built a small church which unfortunately collapsed a few years ago by an earthquake.

At that time, a terrible drought was again plaguing Cyprus. The water springs had dried up, the wells emptied, the crops dryed up, the trees had lost their fruit and leaves, the animals were dying of thirst, and for a jar of water someone had to travel many miles away to one of the major water springs or a running well. The threat of hunger was very evident.
For three days Saint Onesiphorus neither ate, nor put water to his lips, nor did he close his eyelids, and with unending tears, made pleading prayers to God. After these three days of prayer passed, thick clouds covered the sky of Cyprus and gave the priceless gift that the Saint had asked from God. When large crowds of people came to thank him, he told them to give their thanks to the giver of all good, and recommended to them, to always live a clean life, which is the only one that God loves and wants.
And after death, the hermit of Anarita still makes miracles through his intercession to God. He cleanses lepers, offers vision to the blind, gaves voice to mutes, makes the lame get up, cures cancer patients, and heals without pay all those who ask for his help and have faith in him.
In Anarita today, at the southern entrance of the village, there is the new chapel of Saint Onesiphorus which the community took care in building after the collapse of the old church. The chapel is located in the same area as the old one, but outside the cemetery, while the old church was in the cemetery. The cave where Saint Onesiphorus became sanctified could still be seen up until about twenty years ago, in the area where the old church was built. Today however, it is unknown where it is. It was probably filled up with rubble during the building of the new church which was to the west, by the cliff.
The miraculous remains of Saint Onesiphorus were kept for many years in a shrine in the old church of the village. However, his body has now been lost and nobody knows anything about it. Parts of his relics are kept at the Monastery of Kykkos and the Monastery of Chrysorrogiatissa.

The memory of Saint Onesiphorus of Anarita is celebrated on July 18


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου