ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Ο Άγιος Κούαρτος ο Απόστολος, πρώτος Επίσκοπος Βηρυτού - Saint Quartos the Apostle, first Bishop of Beirut

Της σοφίας τον λόγον καταπλουτήσαντες, της ευσέβειας φωστήρες και ύποφήται σοφοί, άνεδείχθητε ημιν Χριστόν κηρύττοντες, Κούαρτε΄Εραστε κλεινέ, Τέρτιε και Όλυμπα, Σωσίπατρε και Ροδίων, Απόστολοι θεηγόροι, φωταγωγοί των καρδιών ημών.

Aπολυτίκιο των έξι από τους 70 Αποστόλους του Κυρίου

Η Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση αποδίδει την ίδρυση της Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής της Βηρυτού στον Απόστολο Κούαρτο, έναν από τους εβδομήντα μαθητές που ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό. Ο Κούαρτος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Βηρυτού και ενθρονίστηκε σε κάποια χρονική περίοδο μεταξύ του 61 και του 69 μ.Χ. Ο Κούαρτος, σαν επίσκοπος Βηρυτού, πάλεψε με θάρρος και ενέταξε σαν χριστιανούς στην επισκοπή του πολλούς ειδωλολάτρες. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα.

Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κούαρτου εορτάζεται στις 10 Νοεμβρίου


The Orthodox Christian tradition attributes the institution of the Orthodox Archdiocese of Beirut to the Apostle Quartos , one of the seventy disciples who followed Jesus Christ. Quartos was the first Bishop of Beirut and he was enthroned some time between 61 and 69 AD. As Bishop of Beirut, Quartos fought with courage and incorporated many pagans to the Christian faith. He passed away in peace in old age.

The Memory of Saint Quartos the Apostle is celebrated on November 10


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου