ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Η βασιλική τους Ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Καλμπ Λοζέ της Συρίας - The basilica of the Taxiarchs Michael and Gabriel at Qalb Lozeh in Syria

Το μικρό Δρούζικο χωριό Καλμπ Λοζέ που σημαίνει «καρδιά του αμυγδάλου», βρίσκεται 65 χλμ δυτικά του Χαλεπίου, και απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα. Δίπλα από αυτό το χωριό που έχει ένα τέτοιο γοητευτικό όνομα βρίσκεται μία από τις πιο όμορφες και αξιόλογες βασιλικές της Συρίας η οποία έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τις εκκλησίες της περιοχής. Η εκκλησία στο Καλμπ Λοζέ χτίστηκε γύρω στο 450 μ.Χ., και είναι αφιερωμένη στους Ταξιάρχες Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ.
Αυτή η εκκλησία είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα Συρο-βυζαντινά εκκλησιαστικά κτίρια στη Συρία. Η εκκλησία θεωρείται ότι έχει κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του Αγίου Συμεών (ο οποίος πέθανε το 459) ή αμέσως μετά το θάνατό του. Είχε σχεδιαστεί ως κεντρική στάση για προσκυνητές στο δρόμο τους προς το διάσημο μοναστήρι του Αγίου Συμεών για να δούν τον Συμεών στην κορυφή του πυλώνα του.
Η εκκλησία είναι σχεδόν εντελώς άθικτη και η δομή της, οι στήλες και η κλασική της διακόσμηση είναι προάγγελος του ρωμανικού ύφους που έγινε πολύ δημοφιλή στην Ευρώπη.
Πολλά από τα χαρακτηριστικά της είχαν αντιγραφεί, ενισχυθεί και εξευγενιστεί στη μεγάλη βασιλική του Αγίου Συμεών, που χτίστηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα.

Αυτό το μνημείο προστέθηκε από την ΟΥΝΕΣΚΟ στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς στις 8 Ιουνίου του 1999.

The small Druze village of Qalb Lozeh meaning 'Heart of the Almond', is situated 65 km west of Aleppo, and is just a couple of kilometers from the Turkish border. Right next to this village with such a charming name lies one of the most beautiful and remarkable basilicas in Syria having served as a model for the churches of the region. The church at Qalb Lozeh was built around 450 AD, is dedicated to the Taxiarch Archangels Michael and Gabriel.
This is one of the best preserved Syrian-Byzantine ecclesiastical buildings in Syria. The church is thought to have been built during the lifetime of Saint Simeon (who died in 459) or right after his death. It was designed as a stop-off point for pilgrims on their way to the famous Saint Simon monastery and to see Simon on top of his pillar.

The church is almost completely intact and the structure, columns and classical decoration are a precursor to the Romanesque style which became very popular in Europe. Many of its features were copied, enhanced and refined in the great basilica of Saint Simeon which was built several decades later.

This site was added to the UNESCO World Heritage List on June 8, 1999.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου