ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Χριcτόc Ανέcτη! - Christ is Risen!

Τού λίθου σφραγισθέντος υπό τών Ιουδαίων, καί στρατιωτών φυλασσόντων τό άχραντόν σου σώμα, ανέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τώ κόσμω τήν ζωήν. Διά τούτο αι Δυνάμεις τών ουρανών, εβόων Σοι Ζωοδότα. Δόξα τή Αναστάσει σου, Χριστέ, δόξα τή Βασιλεία Σου, δόξα τή οικονομία Σου, μόνε Φιλάνθρωπε.

The stone that had been sealed before Your tomb by the Jews and the soldiers guarding did watch over Your pure and sacred body. O Savior the third day You arose, and unto all the world did You give life. Where by all the heavenly powers did proclaim that You are the giver of life. Glory unto our resurrected Christ. Glory unto Your Kingdom. Glory to Your dispensation O You alone who loves all.

3 σχόλια:

  1. Αδερφέ μου Χριστός Ανέστη. Ο Θανάσης είμαι από http://athanatos.pblogs.gr/ εύχομαι η χαρά της Αναστάσεως να φωτίζει το πρόσωπο σου αδερφέ. Καλό και ευλογημένο ΠΆΣΧΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή