ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Ο Ελληνορθόδοξος ναός των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Αντιόχεια -The Greek Orthodox church of Saint Peter and Saint Paul in Antioch

Η Αντιόχεια, η σημερινή Αντάκια, είναι η πρωτεύουσα της τουρκικής επαρχίας Χατάι (Αλεξανδρέττας) και έχει 125.000 πληθυσμό. Κτισμένη στην κοιλάδα του Ορόντη στις πλαγιές του βουνού Σίλλυβος (υψόμετρο 509 μ.), 25 χιλιόμετρα από τη θάλασσα της Μεσογείου με υψόμετρο 80 μέτρων, η Αντιόχεια κάποτε ήταν γνωστή ως η "Βασίλισσα της Ανατολής", λόγω της αφθονίας των προϊόντων της, τα σπουδαία της μνημεία, καθώς και για τον πλούσιο πολιτισμό της.
Η Αντιόχεια είχε μια ιδιαίτερη θέση κατά τον πρώτο αιώνα της χριστιανικής ιστορίας όχι μόνο επειδή ένα από τα Ευαγγέλια γράφτηκε εδώ (πιθανώς το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο), αλλά και γιατί ήταν εδώ που ο Χριστιανισμός είχε την πρώτη του εμπολιτισμική εμπειρία. Ήταν στην Αντιόχεια που οι μαθητές του Ιησού ονομάστηκαν «Χριστιανοί». Η Αντιόχεια ήταν επίσης το προγεφύρωμα της αποστολής στους Εθνικούς (ειδωλολάτρες), το σημείο εκκίνησης για τα τρία πρώτα Αποστολική ταξίδια του Παύλου. Ο Πέτρος πρίν από την αναχώρηση του για τη Ρώμη, έζησε εδώ για αρκετά χρόνια. Από το 42 μέχρι το 48 μ.Χ.
Μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., η Αντιόχεια έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του χριστιανισμού. Κάποτε, δώδεκα εκκλησιαστικές επαρχίες που αποτελούντο από 167 επισκοπές εξαρτώνταν από το Πατριαρχείο της. Η κατάκτηση της Αντιόχειας από τους Άραβες μείωσε τη πολιτική και θρησκευτική επιρροή της πόλης.

Πάντα υπήρχαν Χριστιανοί στην Αντιόχεια μολονότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί σταδιακά μέσα στους αιώνες. Η επαρχία της Αλεξανδρέττας (Χατάι) έχει μια σημαντική κοινότητα Αράβων χριστιανών που ανήκουν στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιοχείας. Παρά τα σκαμπανεβάσματα της ιστορίας, η κοινότητα αυτή και ο κλήρος της έχει διατηρήσει και έχει παραμείνει πιστή στις παραδόσεις των προγόνων της. Οι επίσκοποι και οι πατριάρχες τους ακόμη φέρουν τον τίτλο "Επίσκοπος ή Πατριάρχης Αντιοχείας" αν και η Έδρα τους είναι τώρα στη Δαμασκό της Συρίας, μετά από τη μετακίνηση της από την Αντιόχεια το 1343.
Οι Ελληνορθόδοξοι Αντιοχειανοί Χριστιανοί που είναι αραβικής καταγωγής αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινότητα των Χριστιανών στην Αντιόχεια, περίπου 250 οικογένειες. Έχουν μια όμορφη εκκλησία, αυτή του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Παύλου, που ξαναχτίστηκε με τη βοήθεια της Ρωσικής Εκκλησίας κατά τον περασμένο αιώνα μετά από ένα καταστροφικό σεισμό. Παλιά, η εκκλησία αυτή ήταν η Έδρα του Πατριαρχίου Αντιοχείας. Η εκκλησία είναι ανοιχτή κατά τις πρωϊνές ώρες και επίσης κατά τον Εσπερινό και αξίζει να την επισκεφθεί κάποιος όχι μόνο για να δει το κτίριο το ίδιο που είναι κτισμένο στο κλασικό βυζαντινό ύφος, αλλά και τις υπέροχες ρωσικές του εικόνες.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α', ο πνευματικός ηγέτης των Ορθοδόξων Χριστιανών του κόσμου, επισκέφθηκε την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου στις 26 Σεπτεμβρίου του 2005. Σήμερα στην Τουρκία λειτουργούν 90 ελληνορθόδοξες εκκλησίες εκ των οποίων οι 75 βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, οι έξι στην επαρχία της Αλεξανδρέττας, οκτώ στην Ίμβρο και μία στην Τένεδο.


Antioch, present day Antakya, is the capital of the Turkish province of Hatay (Alexandretta) and has a population of 125,000. Situated in the Orontes valley on the slopes of of Mount Silipus (altitude 509 meters), 25 kilometers from the Mediterranean sea with an elevation of 80 meters, Antioch was once known as the "Queen of the Orient" because of the abundance of its goods and great monuments, and the richness of its culture.
Antioch has a special place in the first century of Christian history not only because one of the Gospels was written here (probably Matthew wrote his gospel here) but also because it was here that Christianity had its first experience of inculturation. It was at Antioch that the disciples of Jesus were first called "Christians". Antioch was the bridgehead of the mission to the gentiles (pagans) as a point of departure for Paul's first three Apostolic journeys. Peter lived here for several years (42 - 48 AD) before leaving for Rome.After the destruction of Jerusalem in 70 AD, Antioch became one of the most important centers of Christianity. Once, twelve ecclesiastical provinces made up of 167 Bishoprics depended on its Patriarchy. The conquest of Antioch by the Arabs reduced the political and religious influence of the city.

There have always been Christians in Antioch although their numbers have progressively declined through the centuries. The province of Alexandretta (Hatay) has a sizeable community of Arab Christians belonging to the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch. Despite the ups and downs of history, this community and its clergy has preserved and remained faithful to the traditions of their forefathers. Their bishops and patriarchs are still titled "Bishop or Patriarch of Antioch" although their seats are now in Damascus, Syria, after being moved from Antioch in 1343.
The Greek Orthodox Antiochian Christians who are of Arab origin form the largest community of Christians in Antioch, about 250 families. They have a beautiful church dedicated to Saint Peter and Saint Paul, rebuilt in the last century after a disastrous earthquake with the help of the Russian church. During the past, this church was the Seat of the Patriarchate of Antioch. The church is open during morning hours and evening prayer and is well worth visiting not only to see the building itself which is in the classical byzantine style, but also its wonderful Russian icons.
The Ecumenical Patriarch Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians, visited the church of Saints Peter and Paul on 26 September, 2005. In Turkey today, there 90 Greek Orthodox churches operating of which 75 are located in Constantinople or Istanbul, six in the province of Alexandretta, eight in Imbros and one in Tenedos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου