ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Η Μονή του Αγίου Μωυσή του Αιθίοπα στη Συρία - The Monastery of Saint Moses the Ethiopian in Syria

Η Μονή του Αγίου Μωυσή του Αιθίοπα (Ντάιρ Μαρ Μούσα αλ- Χαμπάσι) βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη κοιλάδα πέρα από τα βουνά, στα ανατολικά της πόλης Νέμπεκ στην περιοχή Κάλαμος (Καλαμούν), 80 χλμ βορειοανατολικά της Δαμασκού. Βρίσκεται περίπου 1320 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα μοναστήρια της ερήμου στην σύγχρονη Συρία. Το μοναστήρι του Αγίου Μωυσή χτίστηκε αρχικά από Ασσύριους μοναχούς κατά τον έκτο αιώνα ως ένα απομακρυσμένο ασκητήριο, μακρυά από τον υλικό και πολιτικό κόσμο, και πήρε το όνομα Άγιος Μωυσής από έναν Αιθίοπα μοναχό. Ο θρύλος λέει ότι ο Άγιος Μωυσής ήταν γιος του βασιλιά της Αιθιοπίας ο οποίος αρνήθηκε να δεχθεί το εκ γενετής δικαίωμά του στον θρόνο, προτιμώντας να γίνει Χριστιανός μοναχός. Περιπλανήθηκε από την Αίγυπτο μέχρι τη Συρία και έζησε ως ερημίτης στην κοιλάδα κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι του Αγίου Μωησή μέχρι που μαρτύρησε από Βυζαντινούς στρατιώτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το συναξάρι του, ο Μωυσής ήταν σκλάβος ενός κρατικού υπαλλήλου στην Αίγυπτο ο οποίος τον έδιωξε γιατί έκλεβε και επειδή υπήρχαν υπόνοιες ότι ήταν δολοφόνος. Έγινε αρχηγός μιας συμμορίας ληστών που γύριζαν τη κοιλάδα του Νείλου σπέρνοντας τον τρόμο και τη βία μέχρι που ασπάσθηκε τον χριστιανισμό και εγκατέλειψε τον παλιό τρόπο ζωής του. Ο Μωυσής έγινε ο πνευματικός ηγέτης μιας αδελφότητας ερημιτών στην αιγυπτιακή Δυτική Έρημο, και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Είναι επομένως προφανές ότι οι δύο ιστορίες δεν συσχετίζονται και πολύ μεταξύ τους.

Η Μονή κάποτε ήταν ένα Ασσυριακό ( μονοφυσίτικο) Ορθόδοξο μοναστήρι και ήταν η έδρα της τοπικής επισκοπής και άκμασε μέχρι τον 15ο αιώνα, αλλά μετά από αυτό τον αιώνα έπεσε σε παρακμή. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα έπεσε στα χέρια της νεοσυσταθείσας Ασσυριακής Καθολικής Εκκλησίας και εγκαταλείφθηκε οριστικά κατά τη δεκαετία του 1830.
Η Μονή του Αγίου Μωυσή ανακαλύφθηκε και πάλυ το 1982 από ένα νεαρό Ιταλό Ιησουίτη ο οποίος ήρθε στα βουνά της Καλάμου (Καλαμούν) για να βρεί πνευματικό καταφύγιο. Από τότε, στο μοναστήρι του Αγίου Μωησή, ο Πατέρας Paolo dall'Oglio έχει δημιουργήσει μια μικρή οικουμενική κοινότητα από ιερείς, μοναχούς και μοναχές. Η κοινότητα είναι ενεργή σε πολλά μέτωπα: αφιερώνει πολύ χρόνο για την προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ διάφορων θρησκευτικών κοινοτήτων - Μουσουλμάνους, Χριστιανούς, Εβραίους, Ινδουιστές και Βουδιστές.
Η Μονή του Αγίου Μωυσή έχει προσελκύσει την προσοχή των ιστορικών τέχνης για τις τοιχογραφίες του ναού της, που μερικές χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα. Αυτές οι συναρπαστικές τοιχογραφίες που είναι το καμάρι του μοναστηριού έχουν αποκατασταθεί από το Κεντρικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης Αρχαιοτήτων στη Ρώμη, στο πλαίσιο της Συρο- ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σήμερα, η Μονή του Αγίου Μωησή έχει καταστεί ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Συρίας με χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο να το επισκέπτονται. Το μοναστήρι στις μέρες μας δέχεται τόσους πολλούς επισκέπτες, που ένα νέο μοναστήρι είναι υπό κατασκευή στο φαράγγι, στην άλλη πλευρά του ποταμού. Οι επισκέπτες που είναι πάντα ευπρόσδεκτοι, είναι δυνατό να διανυκτερεύσουν, ή ακόμη και να μείνουν περισσότερο. Η βασασική στέγαση και τα απλά γεύματα είναι δωρεάν, αλλά οι επισκέπτες πρέπει να λάβουν ενεργό μέρος στη ζωή της κοινότητας και να βοηθήσουν με το μαγείρεμα και άλλες εργασίες.

The Monastery of Saint Moses the Ethiopian (Deir Mar Musa al-Habashi) is situated in a remote valley across the mountains to the east of Nebek in the Qalamun region, 80 km northeast of Damascus. It is about 1320 meters above sea level and it is one of the very few surviving desert monasteries in modern-day Syria. The monastery of Deir Mar Musa was first built by Syriac monks in the sixth century as a remote retreat from the material and political world and was named after Saint Moses, an Ethiopian monk. Legend has it that Saint Moses was the son of a king of Ethiopia who declined to accept his birthright to the throne, preferring to become a Christian monk. He wandered through Egypt into Syria and lived as a hermit in the valley close to where Mar Musa is now situated until he was martyred by Byzantine soldiers. However, according to his synaxari, Moses was a slave of a government official in Egypt who dismissed him for theft and suspected murder. He became the leader of a gang of bandits who roamed the Nile Valley spreading terror and violence until he converted to Christianity and gave up his old way of life. Moses became the spiritual leader of a colony of hermits in the Egyptian Western Desert, and was later ordained a priest. It is therefore evident that the two stories are not correlated that much to each other.

The Monastery was once a Syriac Orthodox monastery and was the seat of the local bishopric and it flourished until the 15th century, after which it went into decline. During the 17th century it fell into the hands of the newly found Syriac Catholic Church and was finally abandoned in the 1830's.Mar Musa was rediscovered in 1982 by a young Italian Jesuit who had come to the Qalamun Mountains for a spiritual retreat. Since then, Father Paolo dall’Oglio has established a small ecumenical community of priests, nuns and monks at Mar Musa. The community is active on many fronts: they dedicate much time to promoting dialogue and understanding between religious communities - Muslim, Christian, Jewish, Hindu and Buddhist.
Deir Mar Musa has attracted the attention of art historians for the frescoes in its church, some dating back to the 11th century. These fascinating frescoes which are the pride of the monastery have been restored by the Istituto Centralo per il Restauro in Rome within the context of Syrian European co-operation . Today, Deir Mar Musa has become one of Syria's top attractions with thousands of people from around the world visiting it. The monastery receives so many visitors now that a new monastery is under construction, at the other side of the river gorge. Visitors are made welcomed and it's possible to stay overnight, or even longer. Basic accommodation and simple meals are free, but guests must take an active part in the community's life and help with cooking and other work.

1 σχόλιο: