ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

To βυζαντινό οχυρό Κασρ Ιμπν Βαρντάν στη Συρία - The Byzantine fortress Qasr Ιbn Wardan in Syria

Το Κασρ Ιμπν Βαρντάν (το κάστρο του Βαρντάν) βρίσκεται περίπου 56 χλμ. βόρεια-ανατολικά της πόλης Χάμα (Επιφάνεια) της Συρίας, σε έναν δρόμο που πάει στο πουθενά. Η διαδρομή αυτή αντικατοπτρίζει την διαδρομή του ποταμού Ορόντη προς τα δυτικά, και σε αντίθεση με τους αγρούς και την ευφορία του κάμπου Αλ-Γχάμπ, σε αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ηλιοκαμένο χώμα και σκόνη.
Ανεγερμένο από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό μεταξύ 561-564 μ.Χ. ως μέρος μιας αμυντικής γραμμής κατά μήκος του Ευφράτη, το οχυρό Κασρ Ιμπν Βαρντάν ήταν ένας συνδυασμός στρατιωτικού φυλακίου, ανακτόρου και εκκλησίας. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα ήταν ένα από τα πολλά που είχαν κατασκευαστεί για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας από την απειλή των Περσών από τα Ανατολικά και, ενδεχομένως, για να ελέγχουν τις τοπικές φυλές Βεδουίνων. Το μοναδικό του ύφος, που προέρχεται απευθείας από την Κωνσταντινούπολη και που δεν βρέθεται σήμερα πουθενά αλλού στη Συρία, επελέγη προφανώς για να εντυπωσιάσει τις τοπικές φυλές των Βεδουίνων και για να παγιώσει τον έλεγχό τους. Ο βασάλτης μεταφέρθηκε από κάπου μακριά, βόρεια ή νότια από την τοποθεσία, και οι μαρμάρινες κολόνες και τα κιονόκρανα υπολογίζεται ότι πρέπει να μεταφέρθηκαν από την Απάμεια. Η εμφάνισή του μοιάζει περισσότερο με ένα κάπως μεγάλο δημόσιο κτίριο που ταιριάζει σε μια πλατεία κάποιας πόλης παρά να βρίσκεται στη μέση της ερήμου.
Σήμερα, από το στρατιωτικό φυλάκιο τίποτα δεν διασώζεται. Το συγκρότημα αποτελείται από τη παρακείμενη εκκλησία και το ανάκτορο. Το ανάκτορο πιθανόν να ήταν η κατοικία του στρατιωτικού διοικητή που ήταν και ο τοπικός άρχοντας. Το καλύτερα διατηρημένο τμήμα του είναι η νότια πρόσοψη κατασκευασμένη από εναλλασσόμενες ζώνες μαύρου βασάλτη και κίτρινου τούβλου.
Η εκκλησία στέκεται ακριβώς δυτικά από το ανάκτορο και είναι παρόμοια σε ύφος, αλλά μικρότερη. Η βασική μορφή της είναι τετράγωνη, και ήταν κάποτε καλυμμένη από ένα μεγάλο θόλο (ο οποίος εξακολουθούσε να στέκει μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα) και δείχνει να ήταν ένα τυπικό χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τρόλου πρώιμης βυζαντινής τεχνικής. Στο ύφος και το σχέδιο η εκκλησία φέρει την επιρροή της Κωνσταντινούπολης. Κατασκευασμένη από τούβλα και τοπικό βασάλτη, ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και κίτρινες μαρμάρινες κολόνες και κιονόκρανα που ανήκουν στο κομψό Βυζαντινό τύπο. Οι σκάλες στη βορειοδυτική γωνία οδηγούσαν στο γυναικωνίτη, μια στοά στον επάνω όροφο, η οποία αρχικά προοριζόταν για τις γυναίκες.

Qasr Ιbn Wardan (Wardan's castle) lies about 56 km north-east of Hama, Syria, on a road that goes to nowhere. This route mirrors the Orontes River path to the west, and in contrast to the fields and fertility of the Al-Ghab plain, out this way there is little more than baked earth and dust.
Erected by the Byzantine emperor Justinian between 561-564 AD as part of a defensive line along the Euphrates, Qsar Ιbn Wardan was a combined military base, palace and church. This building complex was one of many built to defend the empire against the Persian threat to the East and possibly also to control the local Bedouin tribes. Its unique style, imported directly from Constantinople and not found anywhere else in present-day Syria, was probably chosen to impress local Bedοuin tribes and to consolidate control over them. Basalt was brought from somewhere far north or south from the site and marble columns and capitals are supposed to be brought from Apamea. Its appearance looks more like a modestly grand public building that would be more at home on same city square rather then being found in the middle of the desert.
Nothing remains of the military base today. The complex consists on an adjacent church and palace. The palace is assumed to have been the residence of the Commander who was also the local governor. Its best-preserved part is the southern façade constructed of alternating broad bands of black basalt and yellow brick.
The church is standing just west of the palace and is similar in style but smaller. Its basic form is square, and it was once covered by a large dome (which was still standing in the nineteenth century) and shows an example of a Byzantine early dome building technique. In style and plan it bears the influence of Constantinople. Constructed of brick and a local basalt, it was adorned with frescoes, mosaics and yellow marble columns and its capitals belong to a fine Byzantine type. Stairs in the north-west corner lead to an upper floor gallery, which originally was reserved for women.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου