ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

... και ένα αφιέρωμα στην Παλαιστίνη ... and a tribute to Palestine ...

Κελί

Υγρασία - πράσινη μούχλα - στις γωνιές
4 σιδερένια ραβδιά παράλληλα
- ένα παράθυρο φυλακής.
Διψώ.
Έξω είναι τα έλατα.
Βλέπω έναν ήλιο χρυσό
σε γαλάζιο ουρανό.
Έξω ζουν πουλιά και πολλά τριαντάφυλλα.
- Κι η πράσινη θάλασσα
- η μάνα των πλοίων -
ονειροπολεί.


Γιώργος Φάνος - Λευκωσία

Cell

Humidity - green mold - at the corners
4 parallel iron rods
- a prison window.
I feel thirsty.
Outside there are firs.
I see a golden sun
a blue sky.
Outside live birds and many roses.
- And the green sea
- the mother of ships -
is dreaming.

Yiorgos Phanos - Nicosia

1 σχόλιο: