ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Η Αγία Βρυαίνη και ο ναός της στο χωριό Μανδριά της Πάφου - Saint Vryaini and her chapel at the village of Mandria in Paphos

Η Αγία Βρυαίνη ή αλλιώς Βρυώνη είναι μια Κύπρια Αγία η οποία τιμάται στο χωριό Μανδριά της Πάφου. Στα Μανδριά υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Βρυαίνη η οποία είναι και η μία και μοναδική στον κόσμο που είναι αφιερωμένη στην Αγία αυτή.
Μέχρι το 1963-64 το χωριό Μανδριά της Πάφου ήταν ένα μικτό χωριό στο οποίο κατοικούσαν και Έλληνες και Τούρκοι. Το 1960 το χωριό είχε 404 κατοίκους. Οι Τουρκοκύπριοι ήταν 329 και οι Ελληνοκύπριοι 79. Όταν έγιναν οι δικοινοτικές συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου το 1963-64, οι Έλληνες κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό τους και το χωριό έγινε τουρκικός θύλακας και δεν μπορούσε κανένας Έλληνας να πάει εκεί. Το 1974 οι Τουρκοκύπριοι έφυγαν και πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές. Στο χωριό εγκαταστάθηκαν Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες από τον βορρά. Το χωριό βρίσκεται δίπλα από τη θάλασσα και είναι πολύ κοντά στη πόλη της Πάφου. Είναι επίσης ένα από τα πιο έφορα χωριά της Κύπρου. Στο χωριό υπήρχε εκκλησία αφιερομένη στον Άγιο Ανδρόνικο και Αθανασία (η οποία έχει τώρα ξανακτιστεί), και πέντε ξωκλήσια αφιερομένα στον Άγιο Ηλιόδωρο, στην Αγία Εύρεση, στον Άγιο Ευλόγιο, στην Αγία Αυγώνα (Αρκώνα), και στην Αγία Βρυαίνη ή Βρυώνη.

Μετά το 1963 που έφυγαν οι Ελληνοκύπριοι και παρέμειναν οι Τουρκοκύπριοι, όλα καταστράφηκαν. Κανένα από όλα αυτά τα εκκλησάκια δεν υπάρχει πλέον εκτός από το εκκλησάκι της Αγίας Βρυώνης που το έχει ξανακτίσει μια οικογένεια προσφύγων από το χωριό Άσσια, αφού πρώτα τους οραμάτισε η Αγία και τους έδειξε που βρίσκονταν τα χαλάσματα του ξωκλησιού της.
Το εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης κτυπήθηκε τρεις φορές από τους Τουρκοκυπρίους κατοίκους του χωριού. Το 1975, μαζί με τους πρόσφυγες που ήρθαν στα Μανδριά κυνηγημένοι από τον Τούρκο εισβολέα, ήταν και μια γυναίκα από την Άσσια, η κυρία Σταυρούλα. Τίποτα εκείνο τον καιρό δεν θύμιζε το εκκλησάκι, που τα χαλάσματά του είχαν κρυφτεί κάτω από τα χώματα. Μια νύχτα όμως παρουσιάστηκε στον ύπνο της κυρίας Σταυρούλας μια μαυροντυμένη γυναίκα που της υπέδειξε ένα σημείο κοντά στη θάλασσα. Δείχνοντας της είπε: «Τους βλέπεις αυτούς τους θεμελιούς; Εκεί βρίσκεται ένα ξωκλήσι. Να πας και να το βρεις». Την άλλη μέρα η γυναίκα πήγε στο τόπο που είδε στο όνειρό της. Κάτω από τα χώματα βρήκε τα θεμέλια της παλιάς εκκλησιάς της Αγίας Βρυαίνης.
Το 1986 έγιναν τα εγκαίνια του νέου ξωκλησιού. Κτίστηκε ψηλά σε ένα λοφίσκο, πάνω από μια σπηλιά, στα νότια του χωριού.
Ένας από τους πιο γνωστούς θρύλους γύρω από την εκκλησάκι της Αγίας Βρυαίνης εξιστορεί πως ενώ ένα καράβι βρισκόταν ανοιχτά της Κύπρου, ξαφνικά ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος ψάχνοντας καταφύγιο για να σώσει το καράβι του, πλησίασε τις ακτές. Μα η τρικυμία τον οδήγησε στα Μαντριά. Ο καπετάνιος και οι ναύτες του καραβιού βλέποντας τότε τον κίνδυνο να τσακιστούν στα βράχια, παρακάλεσαν την εικόνα της Αγίας Βρυαίνης, που υπήρχε στο πλοίο, να τους γλυτώσει. Έκαναν μάλιστα τάμα πως αν σώζονταν θα της έχτιζαν μια εκκλησία προς τιμή της. Η Αγία Βρυαίνη άκουσε τις προσευχές των ναυτικών και η τρικυμία κόπασε. Ο καπετάνιος για να δείξει την ευγνωμοσύνη του που σώθηκε αυτός και οι άντρες του, τήρησε το τάμα που έκανε και έφτιαξε ένα μικρό εκκλησάκι στο όνομα της Αγίας Βρυαίνης κοντά στη θάλασσα.
Η Αγία Βρυαίνη φαίνεται να είναι πολύ θαυματουργή, αφού με τα διάφορα θαύματά της, χρόνο με χρόνο αυξάνει σε σημαντικό αριθμό τους προσκυνητές της. Στη κοινότητα Μανδριών η Αγία Βρυαίνη τιμάται πάρα πολύ, αφού έσωσε τη ζωή μέχρι και σε καρκινοπαθείς ανθρώπους.
Η μνήμη της Αγίας Βρυαίνης εορτάζεται στις 30 Αυγούστου, όπου γίνεται και πανήγυρις και πολλοί είναι οι πιστοί που έρχονται την μέρα αυτή, όχι μόνο από την κοινότητα, αλλά και από τις γύρω περιοχές, για να προσκυνήσουν στην χάρη της. Επίσης καθημερινά έρχονται πιστοί για ν’ ανάψουν ένα κερί και να προσευχηθούν.
Saint Vryaini or otherwise Vrioni is a Cypriot saint who is honoured at the village of Mandria in the district of Paphos. In Mandria there is a church dedicated to Saint Vryaini which is the one and only in the world dedicated to this Saint.
Until 1963-64 the village of Mandria in Paphos was a mixed village, inhabited by both Greeks and Turks. In 1960 the village had 404 inhabitants. The Turkish Cypriots amounted to 329 and the Greek Cypriots to 79. With the bi-communal clashes between Greeks and Turks in Cyprus in 1963-1964, the Greek inhabitants left the village and the village became a Turkish enclave and Greeks could not go there. In 1974 the Turkish Cypriots left and went to the occupied areas. The village was settled by Greek Cypriot refugees who came from the north. The village is next to the sea and close to the city of Paphos. It is also one of the most productive villages in Cyprus. The village had a church dedicated to Saints Andronikos and Athanasia (which has now been rebuilt), and five chapels dedicated to Saint Heliodorus, Saint Evresi, Saint Evlogius, Saint Angona (Arkona) and Saint Vryaini or Vrioni.
After 1963, when the Greek Cypriots left and the Turkish Cypriots remained, they were all destroyed. None of all these chapels remain any longer except the chapel of Saint Vryoni which has been rebuild by a refugee family from the village of Assia, after visions, when the Saint showed where the ruins of her chapel were situated.
The chapel of Saint Vryaini was attacked three times by the Turkish Cypriot inhabitants of the village. In 1975, along with the refugees who came to Mandria after the Turkish invasion there was also a woman from Assia, Mrs. Stavroula. At that time, nothing had remained in the village to remind people of the chapel, whose ruins were hidden under the earth. However, one night, a woman clad in black presented herself to Mrs. Stavroula in her sleep who indicated to her a spot near the sea. While pointing out the spot she told her: "You see these foundation?" A chapel is to be found therel. Go and find it. The next day she went to the place she dreamed about, and after digging the earth she found the foundations of the old chapel of Saint Vryaini. In 1986 the inaugurations of the new chapel were made. It was built high on a hill above a cave south of the village.

One of the most famous legends concerning the church of Saint Vryaini recounts that while a boat was located off the coast of Cyprus, a great storm suddenly broke out. Looking for a shelter to save his ship, the captain approached the coast. But the tempest drove the ship to Mandria. The captain and the sailors of the ship been aware of the risk of crashing on the rocks, begged the icon of Saint Vryaini, which was kept on board, to save them. They even promise that if the saint saved them, they would built a church in her honour. Saint Vryaini heard the prayers of the seamen and the storm abated. The captain, in order to show his gratitude for been saved along with his men, kept the promise he made and built a small chapel in the name of Saint Vryaini near the sea.
Saint Vryaini seems to be very miraculous, since with her various miracles, year after year, the number of her pilgrims increase significantly. In the community of Mandria Saint Vryaini is greatly honoured, since she has saved the lives of many people, even those with cancer.
The memory of Saint Vryaini is celebrated on August 30th where there is also a feast and many believers come to her chapel this day, not only from the community but also from the surrounding area, to pray to her. The faithful also come daily to light a candle and pray.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου