ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Αμφίβολοι Άγιοι της Πάφου - Disputable Saints of Paphos

ΑΓΙΟΣ ΑΒΒΑΤΖΙΕΡΟΣ: Ο Άγιος Αββάτζιερος τιμάται στο χωριό Άρμου. Αυτός ο Άγιος ήταν ένας από τους «Τριακόσιους» πρόσφυγες Αλαμάνους που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη και ασκήτεψε κοντά στο χωριό.

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ & ΜΙΣΗΤΙΚΟΣ: Ο Άγιος Αγαπητικός, ή Αγάπης ή Αγαπίτης, ή Αγάπιος και ο Άγιος Μισητικός ή Μίσιος ή Μισήτης τιμούνται στο χωριό Πάνω Αρόδες και στη Κάτω Πάφο. Στις δε Αρόδες υπάρχουν δυο αρχαίες μαρμάρινες λάρνακες που φέρουν τα ομόνατα αυτών των Αγίων. Η λάρνακα που φέρει το όνομα του Αγίου Αγαπητικού βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ναού του χωριού που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Καλανδίωνα. Σε πιο παλιά χρόνια, ο ιερέας του χωριού έξυνε σκόνη από το κάλυμμα της λάρνακας του Αγίου Αγαπητικού, την έριχνε μέσα σε αγιασμένο νερό, και μετά έπινε αυτός ή αυτή που επιζητούσε αγάπη. Σήμερα πολλοί πέρνουν τη σκόνη από μόνοι τους χωρίς τη μεσολάβηση του ιερέα. Για αυτούς που ζητούν μίσος, η σκόνη αποξέεται από το κάλυμμα της λάρνακας του Αγίου Μισητικού που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του εν λόγω ναού. Στην Κάτω Πάφο οι δυο αυτοί Άγιοι τιμούνται μαζί με ένα τρίτο, τον ΑΓΙΟ ΞΟΡΙΝΟ σε εκκλησάκια τα οποία είναι λαξευμένα σε βράχους. Ο Άγιος Αγάπιος τιμάται και στο χωριό Ίνεια.

ΑΓΙΟΣ ΑΜΠΕΛΗΣ: Ο Άγιος Αμπέλης τιμάται στο χωριό Δρούσια όπου υπάρχει και η σπηλιά του. Περισσότερα
εδώ

ΑΓΙΑ ΑΡΚΩΝΑ: Η Αγία Αρκώνα ή Αυγώνα τιμάται στο χωριό Μανδριά όπου και υπάρχουν σοροί ερειπίων Ναού αφιερωμένου στο όνομά της. Φέρεται ότι ήταν Κύπρια Αγία.

ΑΓΙΟΣ ΑΡΝΑΚΙΟΣ: Ο Άγιος Αρνάκιος τιμάται στο χωριό Χολέτρια όπου υπάρχει σπήλαιο αφιερωμένο στ' όνομά του. Από την λάσπη του σπηλαίου του Αγίου Αρνακίου αλοίφουν τα μιμίθκια (εξανθήματα) και γιατρεύονται. Στον Άγιο Αρνάκιο αφιερώνουν οι βοσκοί ματσούκες (γκλίτσες) και κουδούνια. Ίσως να ήταν και αυτός κάπιος ασκητής, πιθανόν από τους «Τρακόσιους», και να προμηθευόταν το νερό του από το εν λόγω σπήλαιο. Δεν αναφέρεται από κανένα χρονογράφο. Μόνο τοπική παράδοση διαζώζει τα πιο πάνω. Προς τιμήν του Αγίου Αρνακίου γινόταν και το μεγάλο πανηγύρι της Έζουσας.

ΑΓΙΑ ΑΧΙΝΙΩΤΙΣΣΑ: Η Αγία Αχινιώτισσα ή Αχινιά τιμάται στο χωριό Κρήτου Τέρρα.

ΑΓΙΟΣ ΒΕΡΚΕΝΗΣ: Ο Άγιος Βερκένης ή Περκέντης ή Περικέντης όπως τον αποκαλούν στα μέρη της Πάφου τιμάται ή ετιμάτο στα χωριά Ακουρσός, Λαπηθιού (που ήταν κυρίως Τουρκοκυπριακά) και Στατός όπου και υπάρχουν και ερειπωμένοι Ναοί του. Το πραγματικό του όνομα είναι Βικέντιος. Πρέπει να ήταν και αυτός ένας από τους «Τρακόσιους» και ασκήτεψε στα μέρη της Πάφου.

ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ: Ο Άγιος Δόντας τιμάται στο χωριό Μαραθούντα.

ΑΓΙΑ ΖΟΓΙΑ: Η Αγία Ζόγια τιμάται στο Νέο χωριό.

ΑΓΙΑ ΚΑΛΑΚΑΤΖΑ: Τιμάται στο χωριό Γουδί δίπλα σε θάμνο. Θεραπεύει και διάρροιαν αιγοπροβάτων. Στον τόπο αυτό οι πιστοί άναβαν κεριά.

ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΟΛΥΤΟΣ: Ο Άγιος Καλόλυτος τιμάται στο χωριό Αχέλεια. Κάτω από μοσφιλιά κρεμούσαν ρούχα.

ΑΓΙΑ ΚΑΛΗ: Η Αγία Καλή ή Καλή Γεναίκα τιμάται στο χωριό Κούκλια. Περισσό
τερα εδώ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΡΥΟΣ: Ο Άγιος Κάρυος ετιμάτο στο Τουρκοκυπριακό χωριό Φάσλι.

ΑΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΛΟΤΖΕΦΑΛΟΣ: Ο Άγιος Κουτσουλλοτζέφαλος τιμάται ή μάλλον ετιμάτο στο χωριό Λυσός. Κάτω από ένα πελώριο δρυ, κοντά στο κοιμητήριο της κοινότητας, υπήρχαν μερικές πέτρες όπου οι πιστοί άναβαν κεριά. Ο ασκητής αυτός μάλλον θα είχε το κεφάλι του συνέχεια σκυφτό προσευχόμενος γι΄αυτό ονομάστηκε κουτσουλλοτζέφαλος.

ΑΓΙΑ ΚΟΝΩΝΗ: Η Αγία Κονώνη ή Κονώνα τιμάται στο χωριό Κισσόνεργα όπου υπάρχει και εκκλησάκι αφιερωμένο στο όνομά της. Περισσότερα
εδώ

ΑΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ: Ο Άγιος Κορώνης τιμάται στο χωριό Χούλου.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ: Ο Άγιος Μάντης τιμάται στο χωριό Άρμου.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗΣ: Ο Άγιος Ματσουκάρης τιμάται στο χωριό Καλλέπεια όπου υπάρχει και ερειπωμένο παρεκκλήσι στο όνομά του. Οδηγούσαν εκεί άρρωστα πρόβατα.

ΑΓΙΟΙ ΜΠΕΑΤΟΙ: Οι Αγίοι Μπεάτοι ή Αοι Μπεάοι τιμούνται στο χωριό Χούλου.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΠΙΟΣ: Ο Άγιος Νέπιος ή Νήπιος τιμάται στο χωριό Γιόλου. Δίνει την ικανότητα στα νήπια να περπατούν.

ΑΓΙΑ ΣΤΑΖΟΥΣΑ: Η Αγία Στάζουσα τιμάται στο χωριό Στατός.

ΑΓΙΟΣ ΤΖΙΛΙΚΑΣ: Ο Άγιος Τζίλικας ετιμάτο στην Κάτω Πάφο.

ΑΓΙΟΣ ΤΟΜΑΖΟΣ: Ο Άγιος Τομάζος τιμάται στο χωριό Στρουμπί όπου υπάρχει και προσκύνημά του.

Κανένας από αυτούς τους Αγίους δεν αναγνωρίζεται από την Εκκλησία της Κύπρου (εκτός από τον Άγιο Αγάπιο) και ορισμένοι από αυτούς έχουν πλέον ξεχαστεί.

SΑΙΝΤ AVVATZIEROS: Saint Avvatzieros is honoured at the village of Armou. This Saint was one of the "Three Hundred" Alaman refugees who came to Cyprus from Palestine and lived as a hermit near the village.

SAINT AGAPITIKOS & MISITIKOS: Saint Agapitikos or Agapitis or Agapios (which means Saint Love in Greek) and Saint Misitikos or Misios (which means Saint Hate in Greek) are honoured in the village of Pano Arodes and Kato Paphos. In Arodes itself there are two ancient marble tombs bearing the name of these Saints, one each. The tomb bearing the name of Saint Agapitikos is located on the south side of the village church which is dedicated to Saint Kalandionas. In older times, the priest of the village used to scrape some dust from the cover of the tomb of Saint Agapitikos which he then plunged into holy water which in turn was drunk by the person who was looking for love. Today, many people scrape the dust themselves without the mediation of the priest. For those seeking hate, they scrape dust from the cover of the tomb of Saint Misitikos located on the northern side of the church grounds. In Kato Paphos, these two Saints are honored along with a third one named SAINT XORINOS (Saint Exile) in churches that are carved into the rocks. Saint Agapitikos is also honored at the village of Ineia.

SAINT AMBELIS: Saint Ambelis (which means Saint Vine in Greek) is honoured at the village of Droushia where his cave is to be found. More
here

SAINT ARKONA: Saint Arkona or Avgona is honored at the village of Mandria where there are ruins of a church dedicated to her name. She is believed to be a Cypriot Saint.

SAINT ARNAKIOS: Saint Arnakios (which means Saint Lamb in Greek) is honoured at the village of Choletria where there is a cave dedicated to him. In the past people used to put mud from the cave of Saint Arnakios on hives of their bodies to be healed. Shepherds dedicate sticks (crooks) and bells to the Saint which they put in the cave. Perhaps this ascetic was one of the "three hundred", who used to get the water he needed from this cave. He is not mentioned by any historian. He is known only through oral tradition. In the past the big Festival of Ezousa used to take place in his honour.

SAINT ACHINIOTISSA: Saint Achiniotissa or Achinia is honoured at the village of Kritou Terra.

SAINT VERKENIS: Saint Verkenis or Perkentis or Perikentis as he is called in the parts of Paphos is or was honoured at the villages of Akoursos, Lapithiou (which were mostly inhabited by Turkish Cypriots) and Statos where there are ruins of churches dedicated to him. His real name is Vikentios (Vincent). He must have been one of the "three hundred" and lived as an ascetic in different parts of Paphos.

SAINT DONTAS: Saint Dontas is honoured at the village of Marathounta.

SAINT ZOYA: Saint Zoya is honoured at the village of Neo Chorio.

SAINT KALI: Saint Kali (which means Saint Good in Greek) or Kali Genaika (which means Good Woman in Greek) is honoured at the village of Kouklia. More
here

SAINT KALAKATZA: Saint Kalakatza is honoured at the village of Goudi beside a bush. She treats diarroia in sheep and goats. The believers used to lit candles there.

SAINT KALOLYTOS: Saint Kalolytos is honoured at the village of Acheleia. Believers used to hang some of their clothes on a tree found at his place of worship.

SAINT KARYOS: Saint Karyos used to be honoured at the Turkish Cypriot village of Fasli.

SAINT KOUTSOULLOTZEFALOS: Saint Koutsoullotzefalos is or rather was honoured at the village of Lysos. Beneath a huge oak tree near the cemetery of the community, there were some stones where the believers used to lit candles. This hermit is likely to have had his head always bowed down praying, and this is why he was called koutsoullotzefalos which in the Greek Cypriot dialect is means "blend head".

SAINT KONONI: Saint Kononi or Konona is honoured at the village of Kissonerga where there is a small church dedicated to her name. More
here

SAINT KORONIS: Saint Koronis is honoured at the village Choulou.

SAINT MANTIS: Saint Mantis is honoured at the village of Armou.

SAINT MATSOUKARIS: Saint Matsoukaris is honoured at the village of Kallepeia where there is a ruined chapel dedicated to his name. He cures sick sheep.

SAINTS MBEATOI: Saints Mbeatoi or Mbeaoi are honoured at the village of Choulou.

SAINT NEPIOS: Saint Nepios or Nipios (which means young child in Greek) is honoured at the village of Giolou. He gives the ability for children to walk).

SAINT STAZOUSA: Saint Stazousa is honoured at the the village of Statos.

SAINT TZILIKAS: Saint Tzilikas was honoured at Kato Paphos.

SAINT TOMAZOS: Saint Tomazos is honoured at the village of Stroumbi where there is also his shrine.

None of these Saints are recognized by the Church of Cyprus (expect Saint Agapios) and some of them have now been forgotten.

2 σχόλια:

  1. Στο χωριό Χούλου ετιμάτο και ο Άγιος Κουρνούτας!

    Πολύ ενδιαφέρον άρθρο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο άγιος Κουρνούτας δεν είναι αμφίβολος άγιος. Η εκκλησία μας εορτάζει τον Ιερομάρτυρα Άγιο Κουρνούτα στις 12 Σεοτεμβρίου και τιμά τη μνήμη του.

    ΑπάντησηΔιαγραφή