ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στο χωριό Κέδαρες της Πάφου - The Monastery of Saint Anthony in the village of Kedares in the district of Paphos

Η Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου βρίσκεται κοντά στο χωριό Κέδαρες της επαρχίας Πάφου. Σήμερα διασώζεται μόνο ο σχετικά μικρός μονόκλιτος Ναός της στεγαζόμενος με δίρριχτη στέγη, ο οποίος είναι κτίσμα παλαιότερο του 1600. Οι αρχαίες εικόνες του Ναού έχουν χάρη ασφάλειας ματαφερθεί στο Ναό του χωριού ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο. Μεταξύ αυτών είναι και η εικόνα του Χριστού (1628) και η εικόνα των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού (1724).
Στο πίσω μέρος του Ναού του Αγίου Αντωνίου, υπάρχει μία τρύπα μέσα στην οποία κατά τα πιο παλιά χρόνια οι πιστοί συνήθιζαν να ρίχνουν τον οβολό τους, που στη συνέχεια έπεφτε μέσα σε δίσκο που βρισκόταν εντός του Ναού. Σύμφωνα με τη παράδοση του χωριού Κέδαρες, κάποιος κάτοικος του κοντινού μικτού χωριού Γεροβάσα, που σήμερα είναι ακατοίκητο, συνήθιζε να έρχεται στις Κέδαρες κάθε βράδυ για να πίνει τα ποτά του. Κατά την επιστροφή στο χωριό του, ο χωρικός αυτός, που δεν ξέρουμε αν ήταν Τούρκος ή Έλληνας, σταματούσε συχνά πυκνά στο Ναό του Αγίου Αντωνίου όπου έβαζε το χέρι του στη τρύπα, και έπερνε όποια χρήματα υπήρχαν μέσα στο δίσκο. Ο ιερέας των Κεδάρων ψιλιάστηκε ότι κάποιος έκλεβε τα χρήματα από τον Ναό, γι αυτό και αποφάσισε να παραμονεύσει μέσα στην εκκλησία έτσιούτως ώστε να μπορέσει να πιάσει τον κλέφτη επαφτοφώρο. Πέρασαν μερικά βράδια χωρίς να συμβεί τίποτα, αλλά ο Γεροβασιώτης χωρικός δεν άργισε να βάλει το χέρι του μέσα στη τρύπα για να πάρει λεφτά. Ο ιερέας όμως που βρισκόταν έτοιμος μέσα στην εκκλησία, του άρπαξε το χέρι και φώναξε δυνατά: «Είμαι ο Άγιος Αντώνιος και εσύ κλέβεις αυτά που είναι δικά μου!». Τότε ο χωρικός που πίστεψε ότι αυτή η φωνή ήταν πράγματι του Αγίου Αντωνίου, με μεγάλο φόβο παρακάλεσε να τον αφήσει ελεύθερο υποσχόμενος ότι θα επέστρεφε όσα χρήματα είχε κλέψει από το Ναό. Έτσι και έγινε, και όχι μόνο τα επέστρεψε, αλλά δώρισε και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο Ναό για τη χάρη του Αγίου Αντωνίου.
Στις μέρες μας ο Ναός της Μονής του Αγίου Αντωνίου λειτουργεί ως ξωκλήσι των Κεδάρων όπου και γίνεται και μεγάλη πανήγυρη την ημέρα της εορτής του Αγίου Αντωνίου, στις 17 Ιανουαρίου.

The Monastery of Saint Anthony is situated near the village of Kedares in the district of Paphos. Today the only part of the Monastery that survives is its reletively small singe aisled church which is covered by a pitched roof, a building which was erected before the 1600's. The ancient icons of the church have been removed for the sake of security in the church of the village which is dedicated to Saint John the Baptist. Among these is the icon of Christ (1628) and the icon of the Anargyroi Saints, Cosmas and Damianos (1724).
At the rear end of the church of Saint Anthony, there is a hole through which in older years the believers used to throw in money, which then fell into a collection tray inside the church. According to the tradition of the village of Kedares, a resident of the nearby mixed village of Gerovasa, which is currently uninhabited, used to come to Kedares every evening to drink his alcoholic beverages. On returning to his village, the peasant, who we do not know whether he was Turkish or Greek, would often stop by the church of Saint Anthony where he would put his hand in the hole, and would take whatever money was in the collection tray. The priest of the village of Kedares came to suspect that someone stole money from the church, so he decided to lie in wait within the church so that he would be able to catch the thief on the act. He spent a few evenings inside the church without anything happening, but the villager from Gerovasa did not take long to come and put his hand into the hole in order to get money. The priest who was prepared and waiting within the church, grasped his hand and shouted loudly: "I am Saint Antony and you steal what is mine!". Then the peasant who believed that the voice was really that of Saint Anthony, with great fear asked to be released promising to repay all the money he stole from the church. And so it happen. He not only returned what he stole but he donated a large sum of money to the church for the grace of Saint Anthony.
Nowadays, the church of the Monastery of Saint Anthony serves as a chapel of the village of Kedares where a great celebration takes place during the feast day of Saint Anthony, which takes place on the 17th of January.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου