ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Οι Όσιοι Χριστόφορος και Πήγων στο χωριό Κούρδακας της Πάφου - Saints Christoforos and Pigon in the village of Kurdakas in Paphos

Βόρεια του μέχρι πρόσφατα εγκατελειμμένου πολύ μικρού τουρκοκυπριακού χωριού Κούρδακας της επαρχείας Πάφου, σε απόσταση γύρο στο ενάμισυ χιλιόμετρο από το χωριό Πολέμι, βρίσκονται δύο τοποθεσίες σε κάποιο βαθύ αργάκι (χείμαρος). Η μία λέγεται «Άγιος Χριστόφορος» και η άλλη εκεί κοντά λέγεται «Άγιος Επήγων ή Πήγων». Η μία από τις δύο - ίσως του Αγίου Επήγοντος - υπάρχει και αναβλύζει θειούχο ιαματικό νερό. Επίσης και στη τοποθεσία «Άγιος Χριστόφορος» υπάρχει επιφανειακό νερό, που αποδεικνύεται από τα ποιο πάνω ότι απ΄αυτά τα αναβλύζοντα νερά πρέπει να έπιναν και οι ανωτέρω Όσιοι. Πολλοί από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών Λετύμπου και Χούλου, γνωρίζουν τις τοποθεσίες αυτές με την ονομασία τα «Αγιάσματα».
Σ΄αυτές τις τοποθεσίες ασκήτεψαν και έζησαν οι Όσιοι με προσευχή και νηστεία, κατανικώντας τα ποικίλα πάθη. Σύμφωνα με τον Κύπριο χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά οι δύο αυτοί Άγιοι ήρθαν στη Κύπρο ως πρόσφυγες από τη Παλαιστίνη, μετά από τη κατάκτηση αυτής της χώρας από τους Άραβες. Στο κατάλογό του ο Μαχαιράς για τους Αγίους που ήλθαν στη Κύπρο από τη Παλαιστίνη αναφέρει: «Εις τον Κούρδακαν ο Άγιος Πήγων και ο Άγιος Χριστόφορος». Δεν σώζονται τα ασκητήριά τους, αλλά ούτε και οι εκκλησίες τους, που πρέπει να ήταν δύο, διότι δύο είναι και οι τοποθεσίες με τα ονόματά τους.
Το χωριό Κούρδακας εκατοικείτο από χριστιανούς τον 15ον αιώνα που γράφει τις πληροφορίες για τους Αγίους αυτούς ο Μαχαιράς. Πρίν όμως το 1974, εκατοικείτο από Τουρκοκύπριους οι οποίοι δεν άφησαν ούτε καν τα ερείπια των εκκλησιών των Αγίων αυτών. Για το λόγο ότι το χωριό σταμάτησε να κατοικείται από χριστιανούς και επειδή οι εκκλησίες των Αγίων έχουν κατεδαφιστεί από τους Τούρκους πριν από αιώνες, σήμερα είναι άγνωστο πότε εορτάζονταν οι δύο αυτοί Όσιοι.

North of the until recently abandoned very small Turkish Cypriot village of Kurdakas in the district of Paphos, around one and a half kilometer from the village of Polemi, there are two locations in a deep river. One of them is called "Agios (Saint) Christoforos" and the other nearby is called "Agios (Saint) Epigon or Pigon. One of the two - maybe that of Saint Epigon - is still there and its a water spring (Pigi in Greek means water spring and Saint Pigon takes his name from the word Pigi) which gushes forth sulfur mineral water. At the location "Agios Christoforos" there is surface water, which is an evidence that the above Saints must have consumed water from these mentioned locations. Many residents of the neighboring villages of Letymbou and Houlou, know these described locations as "Agiasmata" which means places with holy water in Greek.
It is in these locations that the two Saints lived as ascetics, a life dedicated to prayer and fasting, with the outcome of winning varied passions. According to the Cypriot chronicler Leontios Machairas these two saints came to Cyprus as refugees from Palestine after the conquest of that country by the Arabs. In his list with the Saints who came to Cyprus from Palestine, Machairas notes: "
In Kurdakas there are the Saints Pigon and Christoforos". Neither their hermitages, nor their churches (which must have been two because the sites with their names are also two) survive today.
In the 15th century when Machairas wrote this information about these two Saints, the village of Kurdakas was inhabited by Christians. However, before 1974, it was inhabited by Turkish Cypriots who have not even left the ruins of the churches of these two Saints. Because the village had stopped being inhabited by Christians and because the churches of the Saints were demolished by the Turks centuries ago, today, it is unknown when the memory of these two Saints was celebrated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου