ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό Ασκάς - The church of Agia Paraskevi of the village of Askas


Το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό Ασκάς βρίσκεται σε απόσταση δυο χιλιομέτρων βορειοδυτικά της κοινότητας. Κτίστηκε το 1518 και αρχικά αφιερώθηκε στην Αγία Χριστίνα. Μετέπειτα όμως, σε άγνωστη χρονική περίοδο, αφιερώθηκε προς τιμή της Αγίας Παρασκευής, η οποία τιμάται πολύ στον Ασκά. Σήμερα αποκαλείται και με τα δυο ονόματα των Αγίων αυτών.
Η εκκλησία είναι μικρή, μονόκλιτος, ρυθμού Βασιλικής, με τον χαρακτηριστικό πολύ επικλινή τύπο στέγης των εκκλησιών της περιοχής Τροόδους, με κεραμίδια και άγκιστρο, που αγκιστρώνει τους δοκούς της στέγης. Η αρχιτεκτονική της έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς διαφοροποιήσεις.
Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι παλιά η εκκλησία επεκτάθηκε προς τα δυτικά, από εκεί που σταματούν οι τοιχογραφίες. Επίσης ότι το υφιστάμενο μοναδικό παράθυρο, ήταν η πόρτα εισόδου της αρχικής οικοδομής.
Το Ιερό της εκκλησίας και το μισό του κυρίως Ναού, είναι τοιχογραφημένα. Οι τοιχογραφίες έχουν συντηρηθεί από το τμήμα αρχαιοτήτων το 1993 – 1994 και είναι θαυμάσιες. Πιθανόν να είναι έργο του αγιογράφου Συμεών Αξεντή, ο οποίος έζησε και δημιούργησε κατ' αυτή την περίοδο.

The church of Agia Paraskevi (Saint Friday) of the village of Askas is located two kilometers northwest of the community. It was built in 1518 and originally it was dedicated to Saint Christina. Later, however, at an unknown period of time, it was rededicated to Saint Paraskevi who is greatly honored in the village of Askas. Today, the church is called by the names of both of these two Saints.
The church is a small, one-aisle basilica, with the characteristic very sloping roof type of the churches of the Troodos region, with tiles and hooks that hold the roof beams. The architecture has been preserved in excellent condition with no alterations.
Experts say that during some time in the past the church was extended westward from the point where the murals stopped. They also believe that the existing single window was the entrance door of the original building.
The sanctuary of the church and half of the church is painted with frescoes. The frescoes have been preserved by the department of antiquities in 1993 - 1994 and are exquisite. Perhaps it is the work of the painter Simeon Afxenti, who lived and created art during this period.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου