ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Ο Άγιος Πανάρετος, Επίσκοπος Πάφου - Saint Panaretos, Bishop of Paphos

Παλαιά τοιχογραφία του Αγίου Παναρέτου η οποία βρίσκεται στο Ιερό του Ναού της Μονής Παναγίας Φανερωμένης στο νησί Σαλαμίνα, Ελλάδα.
----------------------------------------------------------------------------------------------
An ancient fresco of Saint Panaretos which is to be found at the sanctuary of the church of the Holy Monastery of Panagia Phaneromeni on the island of Salamina, Greece.


Τον της Πάφου Ποιμένα θείον Πανάρετον, ως Ιεράρχην Κυρίου ανευφημήσωμεν, ότι εργάτης συνετός όντως και άριστος, ποσών των θείων αρετών, και Αγίοις θαυμαστός εγένετο επ' εσχάτων, και πάντων προστάτης και φύλαξ, των ανυμνούν των αυτού την κοίμησιν.

Απολυτίκιο Αγίου Παναρέτου

Ο Άγιος Πανάρετος, Επίσκοπος Πάφου, γεννήθηκε στο σήμερα κατεχόμενο χωριό Περιστερωνοπηγή της Μεσαορίας γύρω στα 1710. Εκάρη μοναχός στην εκεί Ιερά Μονή του Αγίου Αναστασίου (περισσότερα για τη Μονή εδώ), της οποίας τον ετοιμόρροπο Ναό ανήγειρε αργότερα εκ βάθρων. Ο Άγιος Πανάρετος μορφώθηκε στο Ελληνικό Ορθόδοξο Σχολείο στη Λευκωσία. Υπηρέτησε ως Έξαρχος στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ως Ηγούμενος για μικρό χρονικό διάστημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου και για πολλή καιρό ως Ηγούμενος στη Ιερά Μονή της Θεοτόκου στη Παλλουριώτισσα. κατά το διάστημα αυτό προστάτευσε τον πληθυσμό της πρωτεύουσας από τες βιαιοπραγίες του επαναστάτη Χαλήλη, και το 1767 διαδέχθηκε στον Επισκοπικό Θρόνο της Πάφου τον Επίσκοπο Χρύσανθο ο οποίος προάγει σε Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος Πάφου στις 14 Ιανουαρίου στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης.
Ο Άγιος Πανάρετος έκτισε το Ναό του χωριού Νικόκλεια, το Ναό της Ιεράς Μονής των Αγίων Αναργύρων Μηλιούς και της Ιεράς Μονής της Παναγίας Χρυσορρωγιάτισσας τον οποίο και ανακαίνισε και ευπρέπισε. Ευπρέπισε επίσης με ανακαίνιση, με εικόνες, σκεύη, και έπιπλα πολλές άλλες εκκλησίες της εκκλησιαστικής περιφέρειας Πάφου, όπως αυτές των χωριών Ανώγυρα, Αρμίνου, Γαλαταριά, Δρύμου, Θελέτρα, Λεμώνα, Φιλούσα Κελοκεδάρων και άλλων. Ανακαίνισε επίσης και τον Ναό της Ιεράς Μονής Σταυρού της Μήθθας.
Εκτός από το κτίσιμο εκκλησιών και Μονών, ο Άγιος Πανάρετος συνέδραμε τον τότε Αρχιμανδρίτη της Αρχιεπισκοπής, τον Κυπριανό, να εκδώσει τη χρονολογική Ιστορία της Νήσου Κύπρου και με προσωπικά του έξοδα ανέλαβε την έκδοση του έργου του Θεοφίλου Κορυδαλλέως «Περί γενέσεως και φθοράς κατ' Αριστοτέλην».
Γύρω στα 1783, μαζί με τους άλλους αρχιερείς της Κύπρου, τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο, τον Κιτίου Μελέτιο και τον Κυρήνειας Σωφρόνιο, ο Πάφου Άγιος Πανάρετος έσπευσε στη Κωνσταντινούπολη και συνέβαλε στη παύση του τότε διοικητή
της Κύπρου, του Μουχασίλη Χατζή Μπακή Αγά, ο οποίος για οκτώ χρόνια (1775- 1783) κατατυράννησε τη ταλαίπωρη Κύπρο.
Ο Άγιος Πανάρετος έζησε βίο υποδειγματικά ενάρετο, πραγματικά άγιο, και γι αυτό έχει χαρακτηριστεί ως
επισημότατος εις τας αρετάς, πανάρετος, ζωντανή αρετή. Πράος και ταπεινός, συμπαθής και θεόπνευστος διδάσκαλος, έτρωγε μόνο μια φορά την ημέρα μετά τον Εσπερινό, ενώ κατά το μεγαλύτερο διάστημα της νύκτας προσευχόταν όρθιος. Είχε το σώμα του ζωσμένο με αλυσίδα σιδερένια βάρους 250 δράμια, χωρίς να το γνωρίζουν ούτε οι δικοί του, αλλά και ούτε οι στενότατοι φίλοι του. Φορούσε επίσης και μικρή ορειχάλκινη αλυσίδα στο λαιμό.
Ο Θεός, κατ' αίτηση του Αγίου Παναρέτου, έφραξε το στόμα κάποιου αισχροκερδούς ιερέα, ο οποίος καταδυνάστευε τους ενορίτες του. Ο Θεός του ξανάδωσε όμως τη φωνή για να εξομολογηθεί και να πάρει συγχώρεση, και μετά πέθανε.
Ο Άγιος Πανάρετος πρόβλεψε το θάνατό του και ετοίμασε ο ίδιος τα εντάφια και έσκαψε το τάφο του πίσω από το Ιερό του Επισκοπικού Ναού του Αγίου Θεοδώρου στη Πάφο, κάτω από το σημερινό κωδωνοστάσιο. Τον ξομολόγησε και τον κήδευσε ο Καρπάθου Παρθένιος, ο οποίος βρέθηκε εκείνες τες μέρες στο λιμάνι της Πάφου, όπου λόγω τρικυμίας είχε καταφύγει το πλοίο με το οποίο ταξίδευε. Κατά τη κηδεία του που έγινε στις 6 Ιουνίου του 1790, ένας παράλυτος άγγιξε το Ιερό Λείψανο και θεραπεύθηκε.
Το 1794, επί Πατριάρχου Γερασίμου του Γ', του Κυπρίου, ο Πανάρετος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι δύο ιερές αλυσίδες του Αγίου έχουν δωριστεί στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Κάθε χρόνο κατά τη 1η Μαΐου εκτίθενται σε ασπασμό καθώς επίσης ψάλλεται και η Ακολουθία του Αγίου.

Η μνήμη του Αγίου Παναρέτου, Επισκόπου Πάφου, εορτάζεται τη 1η Μαΐου.


Saint Panaretos, Bishop of Paphos, was born around 1710 in the now Turkish occupied village of Peristeronopigi which is situated in the Mesaoria Plain. There, he became a monk at the Monastery of Saint Anastasios (more about this Monastery here), of which he later rebuilt its dilapidated church from scratch. Saint Panaretos was educated at the Greek Orthodox School in Nicosia. He served as Exarch of the Archbishopric of Cyprus, as Abbot for a short time at the Monastery of Saint Neophytos and for a long time as the Abbot of the Monastery of the Virgin Mary in Pallouriotissa. During this period, he protected the population of the capital from the atrocities of the rebel Khalil, and in 1767, he succeeded to the Bishopric Throne of Paphos, Bishop Chrysanthos, who was promoted as Archbishop of Cyprus. He was ordained Bishop of Paphos on January 14 in the church of Panagia Phaneromeni.
Saint Panaretos built the church of the village Nikokleia, the church of the Holy Monastery of the Anargyroi Saints in Miliou and the Holy Monastery of Panagia Chrysorogiatissa which renovated and beautified. He also restored and beautified with icons, appliances, and furniture many other churches in the ecclesiastical district of Paphos, such as in the villages of Anogyra, Arminou, Galataria, Drymou, Theletra, Lemona, Philousa Kelokedaron and others. He also restored the church of the Monastery of the Holy Cross of Miththa.

Apart from building churches and monasteries, Saint Panaretos helped the then Archimandrite of the Archbishopric, Kyprianos, to publish the chronological history of the island of Cyprus, and through his personal expenses, he published the work of Theophilos Korydalleos "about birth and ruin according to Aristotle".
Around 1783, Saint Panaretos of Paphos along with the other bishops of Cyprus, Archbishop Chrysanthos, Bishop of Kitium, Meletios, and Bishop of Kyrenia, Sophronios, rushed to Constantinople, and helped to accomplish the discharge of the then Governor of Cyprus, Muhassil Haci Baki Agha, who for eight years (1775 - 1783), oppressed with tyranny, wretched Cyprus.

Saint Panaretos lived an exemplary life, virtuous, truly holy, and therefore he has been classified as a solemnity in virtues, panaretos (from pan- arete), a living virtue. Meek and humble, amiable and an inspired teacher, he ate only once a day, after vespers, while he spend much of the night praying standing. He tied his body with an iron chain of 250 drams, without the knowledge of neither his relatives, nor his close friends. He also wore a small brass chain around his neck.
God, at the request of Saint Panaretos, blocked the mouth of a greedy priest who oppressed his parishioners. God restored the priest's voice in order for him to confess and get forgiveness, and after that he died.
Saint Panaretos predicted his death and he, himself prepared his burial and excavated his tomb behind the altar of the Bishopric church of Saint Theodore in Paphos, under the current bell tower. He gave his confession and was buried by the Bishop of Karpathos, Parthenios, who during those days found himself at the port of Paphos, where the ship in which he traveled had fled due to a storm. At his funeral which was held on June 6, 1790, a paralyzed man touched his holy relic and was healed.
In 1794, under the reign of the Patriarch Gerasimos III, the Cypriot, Panaretos was canonized as saint by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. The two chains of the Saint were given to the Monastery of Stavrovouni where they remain to the present day. Every year during May 1st they are put out for veneration and on that same day the Holy Church Service for the Saint is also made.

The memory of Saint Panaretos, Bishop of Paphos, is celebrated on May 1st.

Οι αλυσίδες του Αγίου Παναρέτου - The chains of Saint Panaretos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου