ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Όμηρος: Ένα μυθιστόρημα του Υεμένιου συγγραφέα Ζάιντ Μουτέε Ντάματζ - The Hostage: A Novel by Yemeni writer Zayd Mutee Dammaj


Το μυθιστόρημα «Ο Όμηρος» γράφτηκε από τον Υεμένιο συγγραφέα Ζάιντ Μουτέε Ντάματζ (1943-2000), και έχει δημιουργήσει μεγάλη διαμάχη τόσο στην Υεμένη την ίδια, όσο και στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Ταυτόχρονα, έχει αναγνωριστεί σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, και το 2010 είχε ψηφιστεί από την 'Ενωση Αράβων Συγγραφέων ως ένα από τα εκατό κορυφαία μυθιστορήματα της αραβικής λογοτεχνίας του εικοστού αιώνα. Έχει πωλήσει περίπου τρία εκατομμύρια αντίτυπα στην αραβική έκδωσή του και έχει μεταφραστεί σε επτά γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, κινεζικά, χίντι και στα Σερβικά. Δυστυχώς δεν έχει μεταφραστεί ακόμη στα ελληνικά.
Πρόκειται για ένα αντιπροσωπευτικό και ρεαλιστικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας της Υεμένης, η οποία ήταν τότε κάτω από την αυταρχική διακυβέρνηση των Iμάμηδων. Γραμμένο το 1984, που όμως διαδραματίζεται το 1948, πρόκειτε για ένα αγόρι που πιάστηκε ως όμηρος από τον Ιμάμη της χώρας για να διασφαλιστεί η πολιτική υπακοή του πατέρα του και έχει σταλεί για να εργαστεί ως νταγαΐνταρ στο παλάτι του κυβερνήτη. Ο νταγαΐνταρ ήταν ένας προσωπικός υπηρέτης, ένα προ-εφηβικό αγόρι που συμπλήρωνε το ρόλο που θα μπορούσε κάποτε να έχει δοθεί σε έναν ευνούχο: να είναι σε θέση να εργαστεί στα χαρέμια των γυναικών του παλατιού χωρίς κανένα κίνδυνο για την αγνότητά τους. Ωστόσο, οι γυναίκες του παλατιού όντως θα αναζητήσουν τα αγόρια καθώς ψάχνουν για τη σεξουαλική τους ικανοποίηση. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την απώλεια της αθωότητας, για τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι (οι γυναίκες καθώς και ο όμηρος), σχετίζεται με μια κάπως τοξική διατομή συναισθημάτων, σεξουαλικότητας και σχέσεων εξουσίας. Είναι επίσης ένα πολιτικό μυθιστόρημα, απεικονίζοντας τη διακυβέρνηση των Ιμάμηδων ως παρηκμασμένη και αυθαίρετη. Και στο βάθος πολιτικά γεγονότα σιγοβροντούν, αν και εμφανίζονται μόνο ως ήχοι, μέσα στο στενά περιγεγραμμένο κόσμο του μυθιστορήματος.


The novel " The Hostage" written by Yemeni novelist Zayd Mutee Dammaj (1943-2000) has created much controversy both in Yemen itself as well as the rest of the Arab World. At the same time, it has been celebrated locally, regionally, and globally, and in 2010 it has been voted by the Arab Writers Union as one of the top hundred novels of Arabic literature written in the twentieth century. It has sold about three million copies in its Arabic addition and has been translated into seven languages: English, French, German, Japanese, Chinese, Hindi and Serbian. Unfortunately it has not been translated into Greek yet.
This is a representative and realistic novel set during one of the darkest periods of Yemen's history which was at that time under the authoritarian Imami Rule . Written in 1984 but set in 1948, it’s about a boy who has been taken hostage by the Imam to ensure his father’s political obedience and is sent to work as a duwaydar in the Governor’s palace. A duwaydar was a personal servant, a pre-pubescent boy who filled the role that would once have been given to a eunuch: being able to work in the women’s areas of the palace without any risk to their chastity. However, the women of the palace do in fact seek out the boys in search of sexual gratification. Τhis is a novel about loss of innocence, about people who are trapped (the women as well as the hostage), about a somewhat toxic intersection of emotional, sexual and power relationships. It is also, a political novel in its portrayal of the Imams’ rule as decadent and arbitrary. And in the background political events are rumbling, although they only appear as echoes within the tightly circumscribed world of the novel.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου