ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Άγιος Γεώργιος ο Αλαμάνος - Saint George the Alaman


Ο Άγιος Γεώργιος ο Αλαμάνος είναι ένας από τους «Τριακόσιους» πρόσφυγες της Παλαιστίνης, τους λεγόμενος «Αλαμάνους» Αγίους της Κύπρου. Λέγεται ότι πριν μονάσει ήταν στρατιωτικός «Αλαμάνος». Αυτό το επίθετο επεκράτησε στον Άγιο Γεώργιο για να ξεχωρίζει από τον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Αυτό όμως το προσκόλλησαν στον Άγιο οι μεταγενέστεροι συναξαριογράφοι του 18ου -19ου αιώνα, Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και Σάθας. Ο Άγιος ήταν Έλληνας Ορθόδοξος ερημίτης, ο οποίος μόναζε στην Παλαιστίνη πριν έρθει στην Κύπρο. Αφού γύρισε πολλά μέρη της Κύπρου, τελικά κατέληξε στη περιοχή όπου είναι κτισμένο το μοναστήρι που φέρει το όνομά του, «Άγιος Γεώργιος ο Αλαμάνος», νότια του χωριού Πεντάκωμο της Λεμεσού. Εκεί αφού βρήκε μια σπηλιά και από κάτω λίγο νερό, που τώρα είναι αγίασμα, άραξε εκεί και με την προσευχή και τη νηστεία, την αγρυπνία και την ησυχία, καθαρίστηκε από τα πάθη και έφτασε στην απάθεια και στη τέλειαν αγάπη του Θεού.

Δεν περισώζεται Ακολουθία του, αλλα και ούτε Συναξάρι για τον Άγιο τον Γεωργιο τον Αλαμάνο. Ωστόσο το μοναστήρι γιορτάζει στις δυο μνήμες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, δηλαδή στις 23 Απριλίου και στις 3 Νοεμβρίου.


Saint George the Alaman is one of the "Three Hundred" Palestine refugees, the so-called "Alaman" Saints of Cyprus. It is said that before he became a monk, he was an "Alaman" military soldier. This adjective for Saint George prevailed in order to be distinguished from the Great Martyr George. But this adjective name was given to the Saint by his biographers Archimandrite Kyprianos and Sathas between the 18th and 19th centuries. The Saint was a Greek Orthodox hermit who led a monastic life in Palestine before coming to Cyprus. After having traveled many parts of Cyprus, he eventually settled in the area where presently there is the monastery bearing his name, "Saint George the Alaman (Agios Georgios Alamanos), which is south of the village Pentakono in the district of Limassol. After finding a cave and a little water, which is now holy water, he settled there and with prayers and fasting, vigil and peace, he was purified from passions, and arrived to apathy and perfect love of God.

The Holy Service of Saint George the Alaman has not survived, nor did his biography. However, the monastery celebrates during the two feasts of Saint George the Great Martyr, ie on April 23 and on November 3.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου