ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Άγιος Ιλαρίωνας ο Νέος ο εν τω Πενταδαχτύλω ασκήσας - Saint Hilarion the New who lived as a hermit in the Pentadaktylos mountain rangeΤο κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα ή του Άη Λαρκού, βρίσκεται στην Κύπρο στη κατεχόμενη επαρχία Κερύνειας. Κατασκευάστηκε από τους Βυζαντινούς τον 11ο αιώνα μ.Χ. στην ομώνυμη κορυφή του Πενταδάκτυλου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 725 μ. και ονομάστηκε έτσι επειδή στο σημείο αυτό είχε ασκητέψει ο Άγιος Ιλαρίωνας ο Νέος και όχι ο Άγιος Ιλαρίωνας ο Μέγας (όπως λανθασμένα γράφεται μερικές φορές) ο οποίος ασκήτεψε στο χωριό Επισκοπή της Πάφου (περισσότερα για την Άγιο Ιλαρίωνα τον Μέγα εδώ).
Γράφει ο Λεόντιος Μαχαιράς ο Κύπριος χρονογράφος του 15ου αιώνα: «... Εις το φρούριον του Αγίου Ιλαρίου, ο Άγιος Ιλαρίων ο νέος».
Ο Άγιος Ιλαρίων ο Νέος είναι ένας εκ των «Τριακοσίων» που ήλθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Το πλοίο που τους μετέφερε προσωρμίσθη στα μέρη της Κερύνειας. Οι άλλοι που απεβιβάσθησαν στο μέρος εκείνο και ασκήτεψαν σε διάφορα κοντινά μέρη είναι: Ο Άγιος Επίκτητος, ο Άγιος Ολβιανός, ο Άγιος Μίκαλλος, ο Άγιος Επιφάνιος και ο Άγιος Σωτήριχος, κοντά στην Κυθραία οι δυο τελευταίοι.
Ο Άγιος Ιλαρίων ασκήτεψε σε μια από τις δύσβατες και απόκρημνες περιοχές της οφρύος του Πενταδακτύλου, εκεί που όπως γράψαμε βρίσκεται σήμερα το φρούριο - κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα. Όπως φαίνεται ο Άγιος βρήκε κάποια σπηλιά εκεί δίπλα και ασκήτεψε.
Προμηθευόταν το νερό του από κάποια κοντινή πηγή. Αφού εργάστηκε για τη ψυχή του με άσκηση και προσευχή, ανεπαύθηκε εν Κυρίω. Τον ενδέκατο αιώνα οι πιστοί ανήγειραν επ΄ονόματί του βυζαντινή εκκλησία, της οποίας τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα, στο τουρκοκρατούμενο φρούριο - κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα.

Η μνήμη του Αγίου Ιλαρίωνα του Νέου εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα όπου εορτάζονται και οι μνήμες των Αγίων Ιλαρίωνα του Μεγάλου και Ιλαρίωνα και Βαρνάβα των εν Περιστερώνα της Μόρφου.
The castle of Saint Hilarion or Saint Larkos (as he is sometimes called), is situated in Cyprus in the turkish occupied Kyrenia district. It was built by the Byzantines in the 11th century AD at the homonymous peak of the Pentadaktylos mountain range. It's located at an altitude of 725 meters, and was so named because at this location it was Saint Hilarion the New who lived an ascetic life, and not Saint Hilarion the Great (as it is sometimes mistakenly written) who lived as a hermit in the village of Episkopi in Paphos (more on Saint Hilarion the Great here).
The Cypriot chronicler of the 15th century, Leontios Machairas, writes the following about the Saint: "... At the fortress of Saint Hilarion, is Saint Hilarion the New".
Saint Hilarion the New is one of the "Three Hundred" refugee Saints who came to Cyprus from Palestine. The ship that carried them took anchor in the parts of Kyrenia. The others who landed at this area and lived an ascetic life in various nearby places are: Saint Epictetus, Saint Olvianos, Saint Mikallos, Saint Epiphanius and Saint Sotirichos, the last two near Kythrea.
Saint Hilarion lived as a hermit in one of the rough and rugged areas of the peak of Pentadaktylos, where, as we wrote above, the fortress - castle of Saint Hilarion is today to be found. As it seems, the Saint found a cave nearby there and lived as an ascetic. He also seems to have found water from a nearby water spring. After working for his soul with exercise and prayer, he reposed to the Lord. In the eleventh century, the faithful built a Byzantine church to his name, whose ruins are still to be seen today in the Turkish-occupied fortress - castle of Saint Hilarion.

The memory of Saint Hilarion the New is celebrated on October 21, the day on which the memory of Saint Hilarion the Great and Barnabas and Hilarion of Peristerona, in Morphou, is also celebrated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου