ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Ο ασκήσας εν Αντιόχεια Άγιος Ζήνων ο Ταχυδρόμος - Saint Zenon the Postman who lived as an ascetic in Antioch


Ο Όσιος Ζήνων καταγόταν από την Καισάρεια της Καππαδοκίας και ήταν υιός πλουσίων αλλά και ενάρετων γονέων. Επί βασιλείας Ουάλεντος (364-374 μ.Χ.), ήταν διακομιστής της αλληλογραφίας του αυτοκράτορα γι αυτό και θεωρείται ως ο άγιος προστάτης των ταχυδρόμων. Ο αυτοκράτορας Ουάλης υποστήριζε τους αιρετικούς Αρειανούς, και είναι εκείνος ο οποίος προσπάθησε να πιέσει δια του έπαρχου Μοδεστού τον Μέγα Βασίλειο, αναγκάστηκε όμως να υποχωρήσει από τη σθεναρή στάση του Αγίου Ιεράρχου. Ο Άγιος Ζήνων, μολονότι ζούσε σε τέτοια ατμόσφαιρα, διατήρησε ακέραιο το Ορθόδοξο φρόνημά του.
Όταν πέθανε ο αυτοκράτορας, ο Όσιος εγκατέλειψε το κοσμικό κυκεώνα και ακολούθησε τον μοναχικό βίο. Εγκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο τάφο στο Όρος του Αντιόχου, κοντά στην Αντιόχεια, όπου ασκήτευαν πολλοί άγιοι μοναχοί. Κοντά σε αυτούς βρήκε ανάπαυση η καρδιά του Αγίου.
Η ζωή του ήταν σκληρή, αυστηρή και τραχεία. Έτσι έλαβε χάρη από τον Θεό και οδήγησε πολλούς στο δρόμο της ευσέβειας, ενώ στήριζε τους νεότερους μοναχούς στη μίμηση της αγγελικής πολιτείας. Ήταν ο επιδέξιος αδελφός, ο εύγλωττος χρωματιστής της ευτέλειας της κοσμικής ματαιότητας και της υπεροχής της εσωτερικής γαλήνης και ησυχίας.
Ο Όσιος Ζήνων κοιμήθηκε με ειρήνη σε βαθύ γήρας.

Η μνήμη του Αγίου Ζήνων του Ταχυδρόμου εορτάζεται στις 10 Φεβρουαρίου

Saint Zenon came from Caesarea in Cappadocia and was a son of wealthy but virtuous parents. During the reign of Emperor Valens (364-374 AD) he was the Emperor's mail server and for this reason he is considered to be the patron saint of postmen and postwomen. Emperor Valens supported the Arian heretics, and it was he who tried to push their beliefs through the governor Modestus on Saint Basil the Great. However, he was forced to retreat due to the strong position of this great Saint and Hierarch. Saint Zenon, while living in such an atmosphere, maintained the integrity of his Orthodox morale.
When the emperor died, the saint departed from the maze of secular life and followed the monastic way of life. He took residence in a large tomb on Mount Antiochus, near Antioch, where many holy monks led a life of asceticism. Near them, the Saint found peace in his heart.
Life was cruel, strict and hard. For this reason he received God's grace and led many to the path of piety, and supported the younger monks, in imitation of the angelic state. He was the skillful brother, the eloquent painter of the unworthiness of secular futility and the primacy of inner peace and quiet.
Saint Zenon died peacefully in old age.

The memory of Saint Zenon the postman is celebrated on February 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου