ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

Το εκκλησάκι του Αγίου Ιακώβου στην κατεχόμενη κωμόπολη του Τρικώμου - The chapel of Ayios Iakovos (Saint Jacob) in Turkish occupied Trikomo


Στα ριζοβούνια της οροσειράς του Πενταδακτύλου δώδεκα χιλιόμετρα νότια της Καντάρας με το περίφημο Κάστρο της Ρήγαινας, εκεί ακριβώς που τελειώνει η πεδιάδα της Μεσαορίας και αρχίζει η χερσόνησος της Καρπασίας βρίσκεται η κατεχόμενη κωμόπολη του Τρικώμου.
Το όνομά της η κωμόπολη το οφείλει στις τρεις κώμες (χωριά) που παλαιότερα υπήρχαν στην περιοχή και που με την πάροδο των χρώνων ενώθηκανγια να δημιουργήσουν μεγαλύτερη κοινότητα, αυτή του Τρικώμου. Την ιστορία των τριών κώμων θυμίζουν στις μέρες μας οι τρεις συνοικίες στις οποίες χωρίζεται η κωμόπολη: η Πάνω Γειτονιά, η Κάτω Γειτονιά και τα Περβόλια.
Το Τρίκωμο είναι βέβαιο ότι υπήρχε ήδη από τα Βυζαντινά Χρόνια. Στα χρόνια της Φραγκοκρατίας και συγκεκριμένα στην περίοδο 1194-1205 η περιοχή παραχωρήθηκε ως φέουδο στη χήρα του Φράγκου βασιλιά της Κύπρου Αμάλριχου. Κατάλοιπο της Φραγκοκρατίας του Τρικώμου αποτελεί το εκκλησάκι του Αγίου Ιακώβου ή Άη- Άκουφου όπως το αποκαλούσαν οι κάτοικοι. Πρόκειται για ένα κομψότατο αρχιτεκτόνημα, κτισμένο τον 15ο αιώνα, το οποίο αποτελεί γνήσιο δείγμα σταυρικού τύπου με τρούλο. Στο εσωτερικό του ο ναός είναι εξ ολοκλήρου ασπρισμένος, ενώ το τέμπλο του έφερε τέσσερει μεταβυζαντινές εικόνες. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποικίλα χρωματιστά πιάτα παλιάς λαϊκής τέχνης που είναι εντιχισμένα στους τοίχους του ναού. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το δάπεδο από τσιμέντο, το οποίο φέρει πέντε οπές σκεπασμένες με τετράγωνες πλάκες και από τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε θαμμένα κόκαλα ανθρώπινων σκελετών. Αναφέρεται, ότι κάποτε μια βασίλισσα της Ρουμανίας εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το εκκλησάκι που αποφάσισε να κτίσει πανομοιότυπο του στο παλάτι της.
Κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το εκκλησάκι του Αγίου Ιακώβου λεηλατήθηκε από του Τούρκους αλλά ευτυχώς δεν καταστράφηκε. Το 2009 δύο κλεμμένες εικόνες, του Χριστού και της Παναγίας που προέρχονται από το εκκλησάκι του Αγίου Ιακώβου ανευρέθηκαν στην Ελβετία και κατασχέθηκαν από τις Ελβετικές Αστυνομικές Αρχές. Οι δύο εικόνες, έργο του κρητικού αγιογράφου Μελετίου, αγιογραφήθηκαν το 1620 και έκτοτε κοσμούσαν το μικρό τέμπλο του παρεκκλησίου του Αγίου Ιακώβου μέχρι την τουρκική εισβολή του 1974. Εκ τότε η τύχη των εικόνων αγνοείτο. Οι εικόνες αυτές επιστράφηκαν στην Εκκλησία της Κύπρου.
Το εκκλησάκι του Αγίου Ιακώβου έχει μετατραπεί πρόσφατα από τις «αρχές» του ψευδοκράτους σε γραφείο Τουρισμού.


At the base of the mountains of the Pentadaktylos range, twelve kilometers south of Kantara with the famous Castle of Regaena, just where the plain of Mesaoria finishes and the Karpas peninsula begins, the Turkish occupied town of Trikomo is to be found.
The name of the town derives from the three villages that previously existed in the area and which united over the space of time to create a larger community, that of Trikomo. The story of the three small villages reminiscent in our days the three districts by which the town is divided: Pano Getonia (Upper Neighborhood), Kato Getonia (Lower Neighborhood) and Pervolia.
It is certain that Trikomo existed since Byzantine times. During the Frankish Period and more specifically between the period of 1194-1205 the area was given as a fief to the widow of the Frankish King of Cyprus, Amaury. One of the landmarks of Frankish rule in Trikomo is the chapel of Ayios Iakovos (Saint Jacob) or Ai-Akoufos as the residents call it. This is an elegant architecture, built in the 15th century, which is a genuine example of a cross type church with a dome. The chapel inside is entirely white washed, while the iconostasis used to hold four post-Byzantine icons. Of interest are the various coloured dishes of ancient folk art which are placed into the walls of the chapel. In addition to that, of interest is the cement floor, which has five holes covered with square plates, from which we can distinguish burried bones of human skeletons. It is said that once a queen of Romania was so impressed by the chapel, that she decided to build an excact replica in her palace.
During the Turkish invasion of Cyprus in 1974, the chapel of Saint Jacob was pillaged by the Turks but thanfully it was not destroyed. In 2009, two stolen icons of Jesus and the Virgin Mary from the chapel of Saint Jacob were found in Switzerland and seized by the Swiss police. The two icons, work of the Cretan painter Meletios, were painted in 1620 and had since adorned the small iconostasis of the chapel of Saint Jacob until the Turkish invasion of 1974. Since then, the fate of the icons was unkown. These icons were returned to the Church of Cyprus.
The chapel of Saint Jecob has recently been turned into a Tourist Office by the "Authorities" of the occupation regime in the occupied areas of Cyprus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου